Spring til indhold

Fra udfordring til løsning

Her er en oversigt over, hvordan Odense Kommune har arbejdet gennem de seneste år for at sikre et højt velfærdsniveau – både nu og i fremtiden, hvor vi bliver flere børn og ældre i Odense.

SEPTEMBER 2020: VELFÆRDENS FUNDAMENT

Et flertal i byrådet indgår aftalen 'Velfærdens Fundament' – en tillægsaftale til Velfærdsplan 2030, der finansierer de 1,8 mia. kr. til nybyggeri af daginstitutioner og plejeboliger samt renovering og modernisering af skoler og idrætsfaciliteter m.m.

 

JUNI 2020: VELFÆRDSPLAN 2030

Et enigt byråd vedtager 'Velfærdsplan 2030 – Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd'. Aftalen sikrer, at der afsættes næsten 1,8 milliarder kroner til velfærdens fysiske rammer frem mod 2030.

 

OKTOBER 2019: OMPRIORITERING

Byrådet omprioriterer 200 mio. kr. fra administration til borgernær velfærd.

 

OKTOBER 2019: VELFÆRDSVISIONEN

Odense Byråd vedtager Velfærdsvisionen som led i Bystrategi 2019. Odense har strukturelle og demografiske udfordringer, der kræver handling.

 

EFTERÅR 2019: BORGERMØDER

Odense Kommune holder hen over efteråret 2019 fem store borgermøder om fremtidens velfærd. Sideløbende bliver borgerne opfordret til at dele idéer og forslag online på odense.dk.

 

SOMMER 2019: ODENSE BORGERRÅD

Et borgerråd med 99 tilfældigt udvalgte borgere i Odense diskuterer fremtidens velfærd med udgangspunkt i Task Force Velfærds præsentation af udfordringer og anbefalinger (se nedenfor) og leverer konkrete forslag til løsninger.

 

FEBRUAR 2019: TASK FORCE VELFÆRD

Ekspertgruppen Task Force Velfærd bliver dannet. Gruppen skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Odense Kommune i fremtiden kan prioritere den fælles velfærd og løse den udfordring, at vi bliver flere børn og ældre i Odense.

 

JUNI 2016: VELFÆRDSPROCENTEN

300 mio. kroner i ekstra skatteindtægter sikrer flere varme hænder til byens børn og ældre. Besparelser fjernes, og eksisterende niveau for velfærd kan bevares.

Borgmesterforvaltningen