Spring til indhold

Det specialiserede socialområde

På denne side kan du følge udviklingen af det specialiserede socialområde i regi af projekt Velfærdens Fundament, og se hvordan du kan bidrage til gøre det specialiserede socialområde endnu bedre.

Den 24. juni 2020 besluttede et enigt Odense Byråd at indgå aftalen 'Velfærdens Fundament: Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd'. Aftalen skal sikre, at der afsættes næsten 1,8 milliarder kroner til velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Det er den største enkeltstående anlægsinvestering i velfærden nogensinde i Odense Kommune.

 

Det specialerede socialområde

Af de 1,8 mia. kr. er der er blevet tildelt 150 mio. kr. til det specialiserede socialområde. Pengene hjælper til at understøtte den demografiske udvikling i byen, idet kapacitetsudvidelserne på det specialiserede socialområde betyder, at Odense Kommune er bedre rustet til behovene på området, og at der på den måde skabes endnu bedre muligheder for alle borgere i Odense Kommune.

  • 35 mio. kr. til vedligeholdelse
  • 115 mio. kr. til kapacitet

Hvad der sker lige nu

På det specialiserede socialområde arbejdes der lige nu med etableringen af et nyt bo- og dagtilbud på 60 pladser.
Indtil videre har processen været præget af inddragelse af relevante medarbejdere i Odense Kommune, og projektgruppen har været på inspirationstur til et bo- og dagtilbud i Kolding Kommune samt to bo- og dagtilbud i Svendborg Kommune.

Den 18. januar blev der afholdt en inspirationsdag med 60 deltagere, hvor relevante handicapforeninger, faggrupper, pårørende, politikere, embedsmænd og uddannelsesinstitutioner deltog i en faglig workshop. Nogen af de vigtige spørgsmål, som der skulle besvares i fællesskab, var blandt andet: Hvilke funktioner skal bygningen have og hvorfor? Hvordan skaber vi et godt hjem? Hvordan ser det gode dagtilbud ud?

Forud for inspirationsdagen har der været inddragelse gennem en medarbejderdag. Pædagoger, ledere, fysioterapeuter og andre medarbejdere, der til dagligt arbejder med målgrupperne, har været inviteret med til en workshop, hvor de har arbejdet med deres ønsker til de nye bo- og dagstilbudspladser.

Den læring, der er kommet ind gennem inddragelsen, bliver sammendraget med læringen fra workshoppen.
Det vil blive skrevet sammen til en krav- og ønskeliste, som bliver delt med arkitekter og entreprenører, når bygningen skal opføres.

 

Kapacitetsudvidelser på Specialtilbuddet Grevenlund og genetablering af dagtilbud på Tornbjerggård til borgerne på Munkehatten

Der er allerede udmøntet 14,7 mio. kr. til kapacitetsudvidelser på Specialtilbuddet Grevenlund og genetablering af dagtilbud på Tornbjerggård til borgerne på Munkehatten.

Specialtilbuddet Grevenlunden har brug for mere plads og det eksisterende botilbud udvides derfor med fire pladser.
Til august 2024 forventes det nye bo- og dagtilbud for personer med autisme at stå klar i Fangel. Herefter kan det midlertidige botilbud for beboere med autisme på Tornbjerggård nedlægges og genetableres som dagtilbud for borgere på Munkehatten.

Borgmesterforvaltningen