Spring til indhold

Seniorliv

Hvordan kan Odense Kommune skabe rammerne for et aktivt og attraktivt liv for de 55+ årige odenseanere i dag og i fremtiden? På baggrund af over 900 spørgeskemabesvarelser og 11 dialogmøder er der givet et godt indblik i, hvad seniorer i Odense ønsker sig for deres seniorliv. 

Gode udendørs aktiviteter, mødesteder, fitnessredskaber i det offentlige rum, toiletfaciliteter i forbindelse med udendørs tilbud, seniorboliger, seniorboligfællesskaber og petanquebaner. Mulighederne er mange.

 

Livet for de 55+ årige skal være rigt, aktivt og fyldt med fællesskaber. Odense Byråd har besluttet at investere 50 millioner kroner i at løfte de fysiske rammer frem mod 2030 for at gøre Odense til en endnu mere attraktiv seniorby.

 

Stor borgerinddragelse

Med Velfærdens Fundament ønsker byrådet at sikre velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Politikerne har haft et ønske om at inddrage byens borgere for at skabe de bedste muligheder for, hvad pengene skal bruges på. 

 

Derfor blev der i februar 2021 sendt et spørgeskema ud, og over 900 borgere har derigennem bidraget med deres idéer til, hvordan Odense kan blive en endnu bedre seniorby. Besvarelserne har dannet grundlag for en række dialogmøder, hvor 90 seniorambassadører deltog.  

 

Sammen med deres egne forslag, har seniorambassadørerne på dialogmøderne også viderebragt idéer og forslag fra i alt 765 personer fra deres eget netværk.  

Inddragelsesprocessen kulminerede i et panelmøde den 18. juni 2021, hvor 25 af seniorambassadørerne viderebragte synspunkterne til de 10 fremmødte byrådspolitikere, som repræsenterede seks af byrådets partier.  

 

 

De fire store temaer

Forslagene fra borgerinddragelsen er blevet kategoriseret og præsenteret i fire centrale temaer:  

  • Fællesskaber og frivillighed: Rum til socialt samvær og deltagelse på tværs af bydele  
  • Transport og tilgængelighed: Nem adgang til byen, en følelse af tryghed og handicapvenlighed 
  • Natur og grønne områder: En flot og grøn by, fyldt med pausesteder og overskuelighed  
  • Seniorboliger: Billige boliger til seniorer - med eller uden fællesskaber 

Du kan læse mere om de fire temaer her

 

Videre plan 

Efter den omfattende borgerinddragelse er forslagene og forslagene blevet samlet sammen og bliver videregivet til Odense Byråd. Byrådet vil på baggrund heraf træffe beslutninger om fordelingen af midlerne. Herefter kan den konkrete planlægning af de mange projekter gå i gang. 

Du kan følge med her på hjemmesiden, som løbende bliver opdateret med, hvor vi er i processen. 

Kontakt

Har du spørgsmål til Velfærdens Fundament, er du meget velkommen til at sende en e-mail til velfaerd@odense.dk.

Borgmesterforvaltningen