Spring til indhold

Udfordring: Velfærden under pres

I Odense er vi heldige. Vi lever længere, og der kommer mange flere børn til. Det er positivt, men det sætter også den kommunale økonomi under pres.

Flere ældre i Odense

Vi bliver flere ældre. I de kommende ti år forventer Odense Kommune, at vi får cirka 3.800 flere seniorer over 80 år. Det er en stigning på hele 45%. Det kommer til at kræve flere demenspladser, højere kapacitet i ældreplejen, flere plejeboliger og vedligeholdelse af de nuværende bygninger. Samtidig er det også nødvendigt at styrke rammerne for et aktivt seniorliv i alle dele af byen.

 

Flere børn i Odense

Der kommer også væsentligt flere børn – særligt i alderen 0-5 år. Frem mod år 2030 forventer Odense Kommune cirka 2.400 flere børn i denne aldersgruppe. Det er en stigning på 19%. Derfor er der behov for at etablere 5-6 nye børnehuse inden 2025 og siden frem mod 2030 at skabe ca. 800 nye daginstitutionspladser. Samtidig er der brug for, at skolerne i Odense får et løft og bliver moderniseret.

 

Flere varme hænder

De mange flere børn og ældre kræver også flere varme hænder. Odense skal frem mod 2030 tilføre 500-600 mio. kroner svarende til godt 1.100 flere ansatte på velfærdsområderne for blot at fastholde det nuværende serviceniveau. Odense Kommune skal derfor fortsat være en attraktiv og udviklende arbejdsplads.

 

Læs mere 

Rapport: Ekspertgruppen Task Force Velfærd præsenterer 6 udfordringer for fremtidens velfærd og 8 anbefalinger til Odense Kommune (2019).

Borgmesterforvaltningen