Spring til indhold

De ældste odenseanere

Der er afsat 300 millioner kroner til sporet ’De ældste odenseanere’ som en del af Velfærdens Fundament.

Billedet viser to ældre damer, den ene med rollator, til et arrangement i en skolegård

De ældste odenseanere er de mennesker, hvor alderen kræver en form for pleje fra et fagligt kvalificeret personale. Oftest er det mennesker over 80 år. Her er målet den værdige og meningsfulde alderdom udfoldet efter samtaler med den ældre selv og med pårørende helt tæt på de enkelte forløb.
 

Sporet om ’De ældste odenseanere’ har tre fokuspunkter. Det skal:

  • sikre kapacitet på vores plejehjem, når antallet af ældre stiger
  • sikre, at vores plejehjem er egnede til demente borgere
  • sikre vedligehold af vores plejehjem.

 

Prototypeprojekt på demensområdet

Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen har sammen udarbejdet et forslag om et prototypeprojekt på demensområdet. Prototypeprojektet sætter gang i at omstille det første plejehjem i Odense Kommune til i fremtiden at få flere beboere med demens. Indretningen af plejehjemmene skal i højere grad danne ramme for, at beboerne kan leve et godt liv på trods af en demenssygdom. Prototypeprojektet skal give erfaringsgrundlag både for demensindretning af de resterende plejehjem og for involveringsprocessen. 

 

Prototypeprojektet fokuserer især på:

  • Døgnrytmebelysning som velfærdsteknologi i arealer, som primært anvendes af beboerne.
  • Hjemliggørelse og indretning til beboerne fx vægmaling, vægmaleri, møbler, forbedring af akustik og spejlrefleks mv.

Prototypeprojektet blev godkendt af byrådet d. 6. oktober 2021. 


Billedet viser en af gårdhaverne på Plejehjemmet Øst


I foråret 2022 arbejdes der med konkretisering af prototypeprojektet og inddragelse af beboere, pårørende, medarbejdere og organiserede interessenter på området. Inddragelse er en vigtig del af arbejdet med Velfærdens Fundament, da det er vigtigt, at udviklingen bliver drevet af viden og erfaring. 

 

Beboerne på Plejehjemmet Øst skal derefter stemme om det endelige projekt i foråret 2022. Herefter følger udbud, projektering og myndighedsbehandling. Det forventes, at byggeriet går i gang sidst i 2022 eller i starten af 2023.

Borgmesterforvaltningen