Spring til indhold

Aktivt Fritidsliv

Fritid og fællesskaber er afgørende for vores velfærd. Byrådet har derfor afsat 95 mio. kr. til at vedligeholde og modernisere fritids- og foreningsfaciliteter i Odense frem mod 2030.

95 millioner kroner til byens fritids- og idrætsforeninger

Med aftalen Velfærdens Fundament ønsker byrådet at give en kærlig hånd til Odenses fritids- og idrætsfaciliteter for 95 millioner kroner. Den 21. januar 2021 har et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten tilkendegivet, hvordan pengene mere konkret skal investeres.

 

Her er, hvad Odenses fritids-, idræts- og foreningsliv kan se frem til i de kommende år

  • 25 millioner kroner til at etablere fem nye miljørigtige kunstgræsbaner
  • 50 millioner kroner til at renovere og vedligeholde haller, klubhuse og foreningslokaler
  • 20 millioner kroner til udvidelse af 2:1-puljen

 

Nye og miljøvenlige kunstgræsbaner

Halvdelen af fodboldklubberne har fremhævet behovet for nye kunstgræsbaner som forudsætning for at nå i mål med klubbens drømme. 25 millioner kroner skal gå til at etablere nye kunstgræsbaner, fordelt bredt i byen.

Fodboldklubberne er også kommet med deres indspark til, hvordan de nye baner skal placeres. For eksempel skal der tages højde for, hvor mange børn der bor i området, at der ikke er en kunstgræsbane i forvejen, og at der er en skole i nærheden, som også kan få glæde af banen. På baggrund af de kriterier har et flertal i byrådet nu tilkendegivet placeringen af de nye kunstgræsbaner.

Oversigt over nye fodboldbaner

Flere klubber vil få mulighed for at benytte de nye kunstgræsbaner, og banerne kan også bruges til andre aktiviteter hele året rundt. Der vil blive arbejdet på, at kunstgræsbanerne bliver udført så miljøvenligt som muligt, og at de bedst muligt kan holde på deres gummigranulat. Det vil også indgå i det videre arbejde, at klubberne skal arbejde aktivt med en kultur, så brugerne også er med til at holde granulatet inde på banerne.

 

Markant løft af haller, klubhuse og foreningslokaler

Med udgangspunkt i foreningernes bidrag har et flertal i byrådet nu tilkendegivet, at de 50 millioner kroner afsat til vedligehold og modernisering af faciliteter ejet af kommunen, især skal gå til at give omklædningsrum og indeklimaet et markant løft. Derudover skal arbejdet med vedligehold og modernisering ske i endnu tættere samarbejde med jer foreninger. Disse tilkendegivelser tager forvaltningen nu med i det videre arbejde.

 

Fritids- og idrætsforeningerne er også kommet med konkrete forslag til 2:1-puljen. Med udgangspunkt i jeres bidrag har et flertal i byrådet også tilkendegivet, at puljen skal styrkes med 20 millioner kroner: fordelt med 10 millioner kroner til vedligehold og modernisering med særligt fokus på bedre omklædnings- og badeforhold, og 10 millioner kroner til at dele haller fysisk op, så byens samlede halkapacitet udnyttes bedre. Igen forslag, som Fritids- og Idrætsforeningerne har bidraget med. Disse tilkendegivelser tager forvaltningen nu med i det videre arbejde.


 

Odenses foreninger har sat et markant aftryk

Tak til alle foreninger, der har sendt deres idéer og forslag ind. Jeres fælles bidrag er yderst vigtige i forhold til, hvordan byrådet nu vil investere i Odenses fritidsliv frem mod 2030.


I november 2020 deltog
92 af byens fritids- og idrætsforeninger og fodboldklubber i onlinemøder om et løft af Odenses fritidsliv. Derefter kom foreninger og fodboldklubber med deres råd, idéer og forslag i skriftlige besvarelser til byrådet.

 

Videre plan

Forslag til prioritering af de 95 millioner kroner vil nu blive behandlet i By- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget, inden Odense Byråd træffer en endelig beslutning den 3. marts 2021. Herefter kan den konkrete planlægning af de mange projekter gå i gang.

Derudover er der afsat 625 millioner kroner til lokale aftaler i byens skoledistrikter, hvor byens fritids- og idrætsliv også spiller en afgørende rolle.

 

Kontakt 

Har du spørgsmål til Velfærdens Fundament og Aktivt Fritidsliv, kan du sende en e-mail til velfaerd@odense.dk

Borgmesterforvaltningen