2:1 puljen

- søg tilskud til mindre anlægsprojekter for folkeoplysende foreninger.

Kontaktinformation

Få hjælp og rådgivning

65 51 53 21

Fritid og Eliteidræt

Mail: fritid.bkf@odense.dk

Ansøgningsfristen for 2018 er overstået- næste gang er den 1/10 2019 - vi vender tilbage med nyt ansøgningsskema m.m.


Hvem kan søge?

 • Alle frivillige folkeoplysende foreninger, der som minimum har været godkendt i 1 år i henhold til Folkeoplysningsloven
 • Selvejende haller

Hvad kan der søges til?

 • Der kan søges tilskud til mindre anlægsprojekter såsom om- og udbygninger
 • Der kan søges om tilskud til ekstraordinære og presserende vedligeholdelses opgaver.
 • Der kan søges til lejede eller egne lokaler - der kan ikke søges til kommunale bygninger.

Ansøgning

 • Der er ansøgningsfrist den 1. oktober
 • Ansøgninger sendes digitalt til Fritid og Eliteidræt
 • Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning
 • Ansøgere kan forvente svar umiddelbart efter behandling i Folkeoplysningsudvalget

 

Ansøgningsskema, budget og afregningsskema

 • Ansøgningsskema finder du på dette link - husk, at medsende evt. tilbud, billeder eller andet relevant materiale
 • Budgetskema finder du på dette link
 • Afregningsskema finder du på dette link
   

Tilskud ydes efter følgende kriterier

 • Der ydes maksimalt tilskud til det dobbelte af det beløb, foreningen indskyder i projektet
 • Der vil kunne være undtagelser, hvor der ydes et mindre tilskud
 • Foreningens andel af finansieringen kan både bestå af egenbetaling og eget arbejdet
 • Foreningen kan værdisætte eget arbejde til maks. 125 kr. pr. time pr. mand

Krav

 • Det er en forudsætning for tilskud, at arbejdet ikke er påbegyndt før, der er bevilget tilskud
 • Tilskuddet er gældende for det kommende år
 • Efter projektet er afsluttet skal der indsendes regnskab for projektet med bilag til dokumentation af afholdte udgifter samt opgørelse over egenfinansiering

 
Opdateret 09-10-2018

By- og Kulturforvaltningen