2:1 puljen

- søg tilskud til mindre anlægsprojekter for folkeoplysende foreninger.

Kontaktinformation

Få hjælp og rådgivning

65 51 53 21

Fritid og Eliteidræt

Mail: fritid.bkf@odense.dk

Udlodning af 2:1 puljen

Da 2:1 puljen ikke blev opbrugt ved ansøgningsfristen pr. 1/10 2018, så kommer der en ny omgang med ansøgningsfrist pr. 25./2 2019.


Puljen kan søges efter samme kriterier som i efteråret. Se mere om hvem der kan søge og til hvad herunder.

 

Hvem kan søge?

 • Alle frivillige folkeoplysende foreninger, der som minimum har været godkendt i 1 år i henhold til Folkeoplysningsloven
 • Selvejende haller

Hvad kan der søges til?

 • Der kan søges tilskud til mindre anlægsprojekter såsom om- og udbygninger
 • Der kan søges om tilskud til ekstraordinære og presserende vedligeholdelses opgaver.
 • Der kan søges til lejede eller egne lokaler - der kan ikke søges til kommunale bygninger

Ved tilskud til lejede lokaler kræves en uopsigelig lejekontrakt fra udlejerens side på 5-10 år. Længden på uopsigeligheden vil afhænge af den investering det kommunale tilskud er en del af.

 

Ansøgning

 • Der er ansøgningsfrist den  25. februar 2019 kl. 12.00
 • Ansøgninger sendes digitalt til Fritid og Eliteidræt til mailadressen -  fritid.bkf@odense.dk 
 • Husk at sende et budget, evt. tilbud, billeder eller andet relevant materiale til ansøgningen. 
 • Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning
 • Ansøgere kan forvente svar umiddelbart efter behandling i Folkeoplysningsudvalget i april 2019. 

 

Ansøgningsskema, budget og afregningsskema

 • Skemaer kan rekvireres hos Vivian Glasdam Sørensen, mail vgs@odense.dk 

Tilskud ydes efter følgende kriterier

 • Der ydes maksimalt tilskud til det dobbelte af det beløb, foreningen indskyder i projektet
 • Der vil kunne være undtagelser, hvor der ydes et mindre tilskud
 • Foreningens andel af finansieringen kan både bestå af egenbetaling og eget arbejdet
 • Foreningen kan værdisætte eget arbejde til maks. 125 kr. pr. time pr. mand

Krav

 • Det er en forudsætning for tilskud, at arbejdet ikke er påbegyndt før, der er bevilget tilskud
 • Tilskuddet er gældende for det kommende år
 • Efter projektet er afsluttet skal der indsendes regnskab for projektet med bilag til dokumentation af afholdte udgifter samt opgørelse over egenfinansiering

 Opdateret 03-01-2019

By- og Kulturforvaltningen