Spring til indhold

2:1 puljen

- søg tilskud til mindre anlægsprojekter for folkeoplysende foreninger.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Puljen

2:1 puljen er en anlægspulje til mindre anlægsprojekter.

Der kan bevilges 2 kr. hvis gang ansøger selv har 1 kr. Puljen er i 2022 på 4.000.000 kr. 

 

Hvem kan søge?

 • Alle frivillige folkeoplysende foreninger, der som minimum har været godkendt i 1 år i henhold til Folkeoplysningsloven
 • Selvejende haller

Hvad kan der søges til?

 • Der kan søges tilskud til mindre anlægsprojekter såsom om- og udbygninger
 • Der kan søges om tilskud til ekstraordinære og presserende vedligeholdelses opgaver.
 • Der kan søges til lejede eller egne lokaler - der kan ikke søges til kommunale bygninger

Ved tilskud til lejede lokaler kræves en uopsigelig lejekontrakt fra udlejerens side på 5-10 år. Længden på uopsigeligheden vil afhænge af den investering det kommunale tilskud er en del af.

 

Ansøgning

 • Der skal oprettes en ansøgning på Fritidsportalen for hvert projekt der søges til.
 • Der er ansøgningsfrist den 1. oktober 2021
 • Puljen skal søges via Fritidsportalen fra 1. september 2021 - log på, tryk på lilla ikon "tilskud" og opret ny tilskudsansøgning på 2:1
 • Husk at uploade et budget, evt. tilbud, billeder eller andet relevant materiale til ansøgningen. 
 • Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning
 • Ansøgere kan forvente svar på ansøgninger indsendt i 2021 umiddelbart efter behandling i Folkeoplysningsudvalget i december 2021. 

 

Afregningsskema

 • Alle bevilgede tilskud fra 2:1 puljen skal afregnes. 
 • Afregningsskema til puljen findes på Fritidsportalen - under "Offentlige dokumenter" - du behøver ikke at være logget på.

 

Tilskud ydes efter følgende kriterier

 • Vi giver 2 kr. for hver krone I selv kan stille med!
 • Der vil kunne være undtagelser, hvor der ydes et mindre tilskud
 • Foreningens andel af finansieringen kan både bestå af egenbetaling og eget arbejdet
 • Foreningen kan værdisætte eget arbejde til maks. 125 kr. pr. time pr. mand

Krav

 • Det er en forudsætning for tilskud, at arbejdet ikke er påbegyndt før, der er bevilget tilskud
 • Tilskuddet er gældende for det kommende år
 • Efter projektet er afsluttet skal der indsendes regnskab for projektet med bilag til dokumentation af afholdte udgifter samt opgørelse over egenfinansiering

 By- og Kulturforvaltningen