Spring til indhold

Aktivitetspulje - den åbne skole

Aktivitetspuljen er til samarbejde mellem aftenskoler/foreninger og skoler.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Billede af kasse med filt og nåle

Aktivitetspuljen er på 275.000 kr. i 2024 til aktiviteter såsom teater, kreative fag med mere. 

 

For at kunne modtage tilskud fra puljen, skal

  • ansøger være en godkendt folkeoplysende forening
  • der være kvalitet i foreningens tilbud, så skoleeleverne oplever, hvad foreningen kan byde på

Der kan søges til, 

  • aflønning af instruktører, udarbejdelse af materiale til undervisning, samt omkostninger til nødvendige rekvisitter i undervisningen m.v. med maks. 150 kr. pr. time
  • aftaler over flere år
  • foreningens koordinering - må dog som udgangspunkt kun udgøre maksimum 10% af det samlede ansøgte beløb
  • udviklingsprojekter, der inspirerer andre foreninger

Vi anbefaler at I

  • udarbejder en samarbejdsaftale med skolen
  • undersøger hvilke læringsmål der er for det fag I underviser i. Se på emu.dk

Skema til samarbejdsaftale skal du rekvirere hos Fritid. Se kontaktoplysningerne herunder. 


Hvis I får tilskud

Af hensyn til mulig revision af offentlige tilskud skal midler fra puljen i Odense Kommune fremgå som en selvstændig post i foreningens regnskab. Derved er der en ”gruppe”, hvor udgifter og indtægter i forbindelse med puljen kan aflæses.

 

Sådan søger I puljen

Puljen søges på Aktiv Odense - tryk på log ind og vælg ForeningsPortalen

 

Kontakt vedr. Aktivitetspuljen

Har du brug for hjælp, rådgivning og vejledning vedr. Aktivitetspuljen, så kan du kontakte;


Anne Jørgensen
Mail: aje@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen