Idrætspuljen

- til folkeoplysende foreningers tiltag der fremmer sundhed og aktivitet i skolerne .

Kontaktinformation

Få hjælp og rådgivning

65 51 53 06

Fritid og Eliteidræt

Mail: fritid.bkf@odense.dk

Foto fra Odense Golfklub

 

 

Idrætspuljen er på  2,5 millioner kr. årligt.

Puljen skal fremme samarbejdet mellem skoler og foreninger om sundhedsfremmende idræts- og motionstiltag, som en del af den længerevarende skoledag, der er indeholdt i skolereformen.


Puljen administreres af SIKO (Samvirkende Idrætsklubber i Odense) og Fritid og Eliteidræt i fællesskab. Preben Rasmussen fra SIKO og Bent Juhler fra Fritid og Eliteidræt udgør sekretariatet for puljen.

Udgangspunktet for puljen er, at det skal være nemt at søge puljen. Ansøgningerne behandles løbende, og der gives hurtigt svar fra sekretariatet.

For at kunne modtage tilskud fra puljen, skal 

  • ansøger være en folkeoplysende forening eller medlem af SIKO. Aftenskoler kan ikke søge
  • aktiviteten være et sundhedsfremmende idræts- og motionstilbud
  • der være kvalitet i foreningens tilbud, så eleverne motiveres til motion og foreningsdeltagelse

Der kan søges til

  • aflønning af instruktører, udarbejdelse af undervisningsmateriale, samt omkostninger til nødvendige undervisningsrekvisitter m.v.
  • aftaler over flere år.
  • koordinering, dog maksimalt 10% af det samlede ansøgte beløb.
  • udviklingsprojekter der inspirerer andre foreninger.

Vi anbefaler, at I

  • udarbejder samarbejdsaftale med skolen
  • undersøger hvilke læringsmål der er for det fag I underviser i. Se på emu.dk

Denne samarbejdsaftale kan udfyldes og uploades sammen med, at du udfylder ansøgningen på Fritidsportalen. 

 

Sådan søger I puljen

Ansøgningsskema finder du ved at logge på Fritidsportalen. Tryk på det lilla ikon "Tilskud" og tryk på ny tilskudsansøgning øverst. Så finder du Idrætspuljen i oversigten.

 

Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte Fritid og Eliteidræt.

 

Opdateret 04-10-2018

By- og Kulturforvaltningen