Spring til indhold

Idrætspuljen

- til folkeoplysende foreningers tiltag der fremmer sundhed og aktivitet i skolerne .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Billede af golfspillere
Foto fra Odense Golfklub

Puljen for 2024 er lukket for nye ansøgninger. 

 

Ansøgningsfrist 1. februar.

Idrætspuljen er på 1.900.000 kr. årligt. 


Puljen skal fremme samarbejdet mellem skoler og foreninger om sundhedsfremmende idræts- og motionstiltag, som en del af den længerevarende skoledag, der er indeholdt i skolereformen.

Udgangspunktet for puljen er, at det skal være nemt at søge puljen. Ansøgningerne behandles fra 1. februar 2024. 

 

For at kunne modtage tilskud fra puljen, skal 

 • ansøger være en folkeoplysende forening eller medlem af SIKO. Aftenskoler kan ikke søge
 • aktiviteten være et sundhedsfremmende idræts- og motionstilbud
 • der være kvalitet i foreningens tilbud, så eleverne motiveres til motion og at deltage i foreningen

 

Der kan søges til

 • aflønning af instruktører på max. 150 kr. pr. time (der kan i det samlede timetal indregnes en forberedelsestid på 20 min pr. undervisningstime)
 • udarbejdelse af materiale til brug i undervisningen
 • omkostninger til nødvendige rekvisitter til brug i undervisningen
 • koordinering, dog maksimalt 10% af det samlede ansøgte beløb
 • aftaler over flere år
 • udviklingsprojekter der inspirerer andre foreninger.

 

Vi anbefaler, at I

 • udarbejder en samarbejdsaftale med skolen. 
 • undersøger hvilke læringsmål der er for det fag I underviser i. Se på emu.dk

Skema til samarbejdsaftale skal du  rekvirere hos kontaktpersonerne i Sundhedsforvaltningen. 

 

Sådan søger I puljen

Puljen søges på Aktiv Odense - tryk på log ind og vælg ForeningsPortalen.

 

Hvis I får tilskud

Af hensyn til mulig revision af offentlige tilskud skal midler fra Idrætspuljen i Odense Kommune fremgå som en selvstændig post i foreningens regnskab, således at der er en ”gruppe”, hvor udgifter og indtægter i forbindelse med Idrætspuljen kan aflæses.

 


By- og Kulturforvaltningen