Spring til indhold

Idrætspuljen

- til folkeoplysende foreningers tiltag der fremmer sundhed og aktivitet i skolerne .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Billede af golfspillere
Foto fra Odense Golfklub

Idrætspuljen er på  1.900.000 kr. årligt.


Puljen skal fremme samarbejdet mellem skoler og foreninger om sundhedsfremmende idræts- og motionstiltag, som en del af den længerevarende skoledag, der er indeholdt i skolereformen.


Puljen administreres af SIKO (Samvirkende Idrætsklubber i Odense) og Fritid og Folkeoplysning i fællesskab. Preben Rasmussen fra SIKO og Michael Johansen fra Fritid og Folkeoplysning udgør sekretariatet for puljen.

Udgangspunktet for puljen er, at det skal være nemt at søge puljen. Ansøgningerne behandles løbende, og der gives hurtigt svar fra sekretariatet.

For at kunne modtage tilskud fra puljen, skal 

  • ansøger være en folkeoplysende forening eller medlem af SIKO. Aftenskoler kan ikke søge
  • aktiviteten være et sundhedsfremmende idræts- og motionstilbud
  • der være kvalitet i foreningens tilbud, så eleverne motiveres til motion og foreningsdeltagelse

 

Der kan søges til

  • aflønning af instruktører, udarbejdelse af undervisningsmateriale, samt omkostninger til nødvendige undervisningsrekvisitter m.v. med maks. 150 kr. pr. time
  • aftaler over flere år.
  • koordinering, dog maksimalt 10% af det samlede ansøgte beløb.
  • udviklingsprojekter der inspirerer andre foreninger.

Vi anbefaler, at I

  • udarbejder en samarbejdsaftale med skolen. 
  • undersøger hvilke læringsmål der er for det fag I underviser i. Se på emu.dk

Skema til samarbejdsaftale finder du på Fritidsportalen under "Puljer - skemaer" på dette link. Det kan udfyldes og uploades sammen med, at du udfylder ansøgningen på Fritidsportalen.

 

Sådan søger I puljen

Ansøgningsskema finder du ved at logge på Fritidsportalen.
Tryk på det lilla ikon "Tilskud" og tryk på ny tilskudsansøgning øverst.
Så finder du Idrætspuljen i oversigten.

 

Hvis I får tilskud

Af hensyn til mulig revision af offentlige tilskud skal midler fra Idrætspuljen i Odense Kommune fra 2021 fremgå som en selvstændig post i foreningens regnskab, således at der er en ”gruppe”, hvor udgifter og indtægter i forbindelse med Idrætspuljen kan aflæses.

 
By- og Kulturforvaltningen