Spring til indhold

Idrætspuljen

- til folkeoplysende foreningers tiltag der fremmer sundhed og aktivitet i skolerne .

Billede af golfspillere
Foto fra Odense Golfklub

Idrætspuljen er på  1.900.000 kr. årligt. Puljen for 2023 er opbrugt. 


Puljen skal fremme samarbejdet mellem skoler og foreninger om sundhedsfremmende idræts- og motionstiltag, som en del af den længerevarende skoledag, der er indeholdt i skolereformen.

Puljen er overgået til Sundhedsforvaltningen

Pr. 1. september 2022 er denne pulje overgået fra By- og Kulturforvaltningen, Fritid og Folkeoplysning til Sundhedsforvaltningen.

Følgende kan kontaktes

Xenia Brun Bonde
Mail: xenbo@odense.dk

eller

Aldis Ingadottir Nielsen
Mail: aldin@odense.dk

Udgangspunktet for puljen er, at det skal være nemt at søge puljen. Ansøgningerne behandles løbende, og der gives hurtigt svar.

For at kunne modtage tilskud fra puljen, skal 

 • ansøger være en folkeoplysende forening eller medlem af SIKO. Aftenskoler kan ikke søge
 • aktiviteten være et sundhedsfremmende idræts- og motionstilbud
 • der være kvalitet i foreningens tilbud, så eleverne motiveres til motion og foreningsdeltagelse

 

Der kan søges til

 • aflønning af instruktører på max. 150 kr. pr. time (der kan i det samlede timetal indregnes en forberedelsestid på 20 min pr. undervisningstime)
 • udarbejdelse af undervisningsmateriale
 • omkostninger til nødvendige undervisningsrekvisitter
 • koordinering, dog maksimalt 10% af det samlede ansøgte beløb
 • aftaler over flere år
 • udviklingsprojekter der inspirerer andre foreninger.

 

Vi anbefaler, at I

 • udarbejder en samarbejdsaftale med skolen. 
 • undersøger hvilke læringsmål der er for det fag I underviser i. Se på emu.dk

Skema til samarbejdsaftale skal du  rekvirere hos kontaktpersonerne i Sundhedsforvaltningen. 

 

Sådan søger I puljen

Puljen søges på Foreningsportalen. 

 

Hvis I får tilskud

Af hensyn til mulig revision af offentlige tilskud skal midler fra Idrætspuljen i Odense Kommune fremgå som en selvstændig post i foreningens regnskab, således at der er en ”gruppe”, hvor udgifter og indtægter i forbindelse med Idrætspuljen kan aflæses.

 


Sundhedsforvaltningen