Spring til indhold

Støtte til regionale talentudviklingsaktiviteter på Fyn

En pulje til særlige talentudviklingsaktiviteter på Fyn

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Særlige forløb

Puljen støtter lokale og regionale talentudviklingsmiljøer i idrætten på Fyn med tilskud til Talent-, Kraft- og Elitecentre, der har som hovedformål at organisere træning på højt niveau som supplement til rene klubaktiviteter. Denne type talentudviklingsaktiviteter organiseres typisk i et samspil mellem klubber, kommuner og nationale specialforbund. Desuden støttes udvikling af stærke uddannelsesmiljøer, som kan etablere gode, fleksible uddannelses- og studieordninger, der styrker samspillet mellem uddannelse og idræt.

Pulje "Regional talentudvikling" har ansøgningsfrist den 31. december 2022. Den kan søges via Fritid og Folkeoplysnings Foreningsportal.

Puljen er på 297.557 kr. årligt.

Hvis du er i tvivl om I kan komme i betragtning så kontakt os - se boksen på siden med kontaktoplysninger. 

By- og Kulturforvaltningen