Spring til indhold

Tilskud til musik og kultur

Få overblik over Odense Kommunes tilskudsordninger i Kulturpuljen og Musikpuljen

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Søg tilskud til musik eller anden kultur

OBS: Der resterer ikke flere midler i Kulturpuljen. Du er velkommen til at kontakte Kultursekretariatet, hvis du har spørgsmål i forbindelse med dette.

 

Har du en god idé til et vildt kulturevent, en udfordrende danseperformance, en kantet kunstoplevelse, et hårdtslående teaterstykke, et modigt musikarrangement, en overrumplende koncertrække, et eksperimenterende crossover-event eller et inspirerende kunstnerisk forløb for børn og unge, så har du mulighed for at søge en af Odense Kommunes 5 tilskudsordninger i Kulturpuljen og Musikpuljen

 

Hvert år giver puljerne tilskud til flere hundrede små og store arrangementer og projekter. Vi glæder os til at høre om dit!

 

Odense Kommune afsætter årligt cirka 1 mio. kr. til hver af puljerne.

 

Vær ikke bekymret for, om du søger den forkerte pulje. Vi tager kontakt til dig, hvis det er tilfældet, og lægger din ansøgning ind på den rigtige hylde, og har vi brug for flere oplysninger, skal vi nok spørge.

 

I Odense Kommune skal det være nemt, hurtigt og smidigt at komme fra idé til handling, så alle med gode idéer til vilde kunst- og kulturoplevelser bliver hjulpet godt på vej.

 

1. Søg et mindre tilskud til kultur

Du kan løbende ansøge Kulturpuljen om tilskud under 50.000 kr. til at skabe offentlige kulturoplevelser i Odense. Send din ansøgning med Kulturpuljens ansøgningsformular eller mød op i Kulturkontaktens åbningstid og pitch din idé mundtligt.

 

Frist: Ansøgninger behandles hver torsdag (uden for ferier), og du får derefter svar inden for 7 dage.

 

2. Søg et større tilskud til kultur

Du kan én gang årligt ansøge Kulturpuljen om tilskud over 50.000 kr. til at skabe større offentlige kulturoplevelser i Odense, der skal løbe af stablen i det efterfølgende år.

 

Frist: 15. september (til det efterfølgende kalenderår). Du kan forvente svar i december samme år.

 

3. Søg tilskud til musikarrangementer

Du kan fem gange årligt ansøge Musikpuljen om tilskud til at skabe offentlige musikoplevelser i Odense.

 

Frist: 5. jan., 15. marts, 5. juni, 15. aug. og 15. okt.

 

4. Søg honorarstøtte

Musikforeninger og rytmiske spillesteder, der årligt afvikler mindst 10 rytmiske koncerter med entré, kan én gang årligt søge om tilskud til musikerhonorarer gennem Statens Kunstfonds og Odense Musikudvalgs honorarstøtteordning. 

 

Frist: 15. august ved Odense Kommune og 1. oktober ved Statens Kunstfond (til det efterfølgende kalenderår)

 

5. Søg tilskud til koncertrækker og musikfestivaler

Arrangerer du mindst fem koncerter på et år, har du mulighed for at søge Statens Kunstfond og Odense Musikudvalg om tilskud til koncertrække (også kendt som "koncertvirksomhed") og musikfestivaler. Det er et krav, at der tages entré til koncerterne og ydes professionel tarifmæssig honorering til de medvirkende musikere.

 

Frist: 14. august ved Statens Kunstfond og 15. august ved Odense Kommune (til det efterfølgende kalenderår)

 

 

Vigtigt at vide

Odense Kommunes puljer støtter ikke aktiviteter, der allerede er gennemført.

 

Puljerne kan desuden ikke støtte kommercielle aktiviteter eller aktiviteter, der normalt kan henføres til en kommunal forvaltning eller er omfattet af drifts- eller aktivitetsaftale mellem sted/arrangør og Odense Kommune.

 

Yderligere vilkår og begrænsninger for puljerne fremgår af siderne for de enkelte tilskudsordninger.

 

Der er ingen garanti for, at der kan opnås støtte fra Odense Kommunes puljer.

 

 

Nyttige links:

By- og Kulturforvaltningen