Tilskud til musik og kultur

Få overblik over Odense Kommunes tilskudsordninger i Kulturpuljen, Musikpuljen og Puljen til kunst og kultur i Den Åbne Skole.

Kontaktinformation

24 63 75 23

Kulturkontakten

Kulturmaskinen, Farvergården 7
5000 Odense C Mail: stoettetilkulturen@odense.dk

Åbningstider for personlig henvendelse

Torsdage 14:00-17:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - torsdag 9.30 - 15.00
Fredag 9:30 - 12:00

Digital post

Kulturpuljen

Har du en god idé til et vildt kulturevent, en udfordrende danseperformance, en kantet kunstoplevelse, et hårdtslående teaterstykke, et modigt musikarrangement, en overrumplende koncertrække, et eksperimenterende crossover-event eller et inspirerende kunstnerisk forløb for børn og unge, så har du mulighed for at søge en af Odense Kommunes 8 tilskudsordninger i Kulturpuljen, Musikpuljen og Puljen til kunst og kultur i Den Åbne Skole

 

Hvert år giver puljerne tilskud til flere hundrede små og store arrangementer og projekter. Vi glæder os til at høre om dit!

 

Odense Kommune afsætter årligt cirka

  • 2 mio. kr. til Kulturpuljen
  • 1 mio. kr. til Musikpuljen
  • 300.000 kr. til Puljen til kunst og kultur i Den Åbne Skole

 

Vær ikke bekymret for, om du søger den forkerte pulje. Vi tager kontakt til dig, hvis det er tilfældet, og lægger din ansøgning ind på den rigtige hylde.

 

Hvis du søger om mindre end 25.000 kr., kan du give os din ansøgning i præcis det format, du ønsker - både mundtligt og skriftligt - og få hurtigt svar bagefter. Har vi brug for flere oplysninger, skal vi nok spørge.

 

I Odense Kommune skal det være nemt, hurtigt og smidigt at komme fra idé til handling, så alle med gode idéer til vilde kunst- og kulturoplevelser bliver hjulpet godt på vej.

 

1. Søg et mindre tilskud til kultur

Du kan løbende ansøge Kulturpuljen om tilskud under 25.000 kr. til at skabe offentlige kulturoplevelser i Odense. Send din ansøgning med Kulturpuljens ansøgningsformular eller mød op i Kulturkontaktens åbningstid og pitch din idé mundtligt.

 

Frist: Ansøgninger behandles hver torsdag (uden for ferier), og du får derefter svar inden for 7 dage.

 

2. Søg et større tilskud til kultur

Du kan én gang årligt ansøge Kulturpuljen om tilskud over 25.000 kr. til at skabe større offentlige kulturoplevelser i Odense, der skal løbe af stablen i det efterfølgende år.

 

Frist: 15. september (til det efterfølgende kalenderår). Du kan forvente svar i december samme år.

 

3. Søg et mindre tilskud til musikarrangementer

Du kan løbende ansøge Musikpuljen om tilskud under 25.000 kr. til at skabe offentlige musikoplevelser i Odense. Send din ansøgning med Musikpuljens ansøgningsformular eller mød Odense Musikudvalg i Kulturkontakten og pitch din idé mundtligt.

 

Frist: Ansøgninger behandles hver første torsdag i måneden (uden for ferier), og du får derefter svar inden for 7 dage.

 

4. Søg et større tilskud til musikarrangementer

Du kan fire gange årligt ansøge Musikpuljen om tilskud over 25.000 kr. til at skabe offentlige musikoplevelser i Odense.

 

Frist: 15. feb., 15. maj, 15. aug. og 1. okt.

 

5. Søg honorarstøtte

Musikforeninger og rytmiske spillesteder, der årligt afvikler mindst 10 rytmiske koncerter med entré, kan én gang årligt søge om tilskud til musikerhonorarer gennem Statens Kunstfonds og Odense Musikudvalgs honorarstøtteordning. 

 

Frist: 15. august (til det efterfølgende kalenderår)

 

6. Søg tilskud til koncertrækker

Arrangerer du mindst fem koncerter på et år, har du mulighed for at søge Statens Kunstfond og Odense Musikudvalg om tilskud til koncertrække (også kendt som "koncertvirksomhed"). Det er et krav, at der tages entré til koncerterne og ydes professionel tarifmæssig honorering til de medvirkende musikere. Puljen er særligt egnet til arrangører af klassisk musik.

 

Frist: 15. august (til det efterfølgende kalenderår)

 

7. Søg tilskud til musikfestivaler

Du kan én gang årligt ansøge Statens Kunstfond og Odense Musikudvalg om tilskud til musikfestivaler. Det er et krav, at der afholdes mindst fem koncerter med entré og professionel tarifmæssig honorering til de medvirkende musikere.

 

Frist: 15. august (til det efterfølgende kalenderår)

 

8. Tilskud til kunst og kultur i skolen

Du kan løbende ansøge om op til 40.000 kr. i tilskud til kunst-og kulturprojekter i odenseanske skoler. Puljen er målrettet kunstnere, kulturaktører og kulturinstitutioner, som ikke tidligere har arbejdet med forløb til Den Åbne Skole.

 

Frist: Puljen er åben for ansøgninger, indtil puljens midler er opbrugt. Alt afhængig af ansøgninger, kan der dog uvarslet blive fastsat en ansøgningsfrist.

Vigtigt at vide

Odense Kommunes puljer støtter ikke aktiviteter, der allerede er gennemført.

 

Puljerne kan desuden ikke støtte kommercielle aktiviteter eller aktiviteter, der normalt kan henføres til en kommunal forvaltning eller er omfattet af drifts- eller aktivitetsaftale mellem sted/arrangør og Odense Kommune.

 

Yderligere vilkår og begrænsninger for puljerne fremgår af siderne for de enkelte tilskudsordninger.

 

Der er ingen garanti for, at der kan opnås støtte fra Odense Kommunes puljer.

 

 

Nyttige links:

Opdateret 20-07-2018

By- og Kulturforvaltningen