Spring til indhold

Tilskud til din bydel

Støtte til lokalområder i hele byen – har du en ide til et projekt i dit lokalområde?

Bor du i Odense Kommune og går du rundt med en god ide til din bydel. Så har du flere muligheder for at søge tilskud

 

Bydelspuljen

Bydelspuljen skal styrke det gode liv i Odenses lokalområder og skabe rammer for fællesskab, synergi og sammenhæng mellem lokalområdernes forskellige beboere.
Fonde, foreninger og borgere kan søge om støtte til projekter i lokalområdet, via Bydelspuljen.

 

Bydelspuljen kan være med til at mobilisere nye kræfter og initiativer i lokalområderne. Det kan være nye samlingssteder, modernisering og udbygning af eksisterende samlingssteder og foreningsfaciliteter samt nye rekreative anlæg og etablering af fælles udendørs mødesteder.

Læs hvordan du søger Bydelspuljen
 

Borgerne Bestemmer - Metoden til at skabe lokale og stærke fællesskaber

Aktive borgere kan gå sammen i en arbejdsgruppe og søge Borgerne Bestemmer-puljen

I forløbet stiller Odense Kommune et beløb til rådighed til lokalområdet, og det er nu op til borgerne i lokalområdet at beslutte, hvad pengene skal bruges til.

Læs mere om Borgerne Bestemmer

By- og Kulturforvaltningen