Spring til indhold

Borgerne Bestemmer

Onsdag d. 27. maj åbner Odense Kommune igen for ansøgninger til Borgerne Bestemmer-puljen


 

Odense har mange lokale kræfter, som kan og vil noget med deres lokalområde

Formålet med Borgerne Bestemmer-puljen er at fremme det lokale engagement og styrke fællesskaber i lokalområderne. 

Odense Kommune har afsat midler til, at op til 10 lokalområder hver får 200.000 kr. til at skabe og iværksætte nye idéer til fællesskaber og udvikling i deres eget lokalområde. 

Økonomiudvalget har besluttet at borgere via Borgerne Bestemmer-puljen i 2020 skal rette opmærksomheden på frivillige og frivilliges indsatser indenfor den nære velfærd. Derfor er 100.000 kr. øremærket til projekter, der handler om frivillighed indenfor den nære velfærd. 
 

Borgere i lokalområdet byder ind med idéer og hvilke idéer der skal realiseres, bliver afgjort ved en afstemning i lokalområdet.

 

Læs mere om "Borgerne Bestemmer", de forskellige faser i forløbet, og de ideer og projekter, der er opstået via Borgerne Bestemmer her:

Guide til Borgerne Bestemmer

Man kan også læse mere om Borgerne Bestemmer-puljen folderen, som du finder i linket herunder

Informationsfolder om Borgerne Bestemmer-puljen

For inspiration og gode idéer til, hvad der kan ske i dit lokalområde, se læs gerne mere her: Inspiration til Borgerne Bestemmer-projekter i dit lokalområde 

Hvis du har spørgsmål til Borgerne Bestemmer-puljen - kontakt Borgmesterforvaltningen: aatho@odense.dk

Borgmesterforvaltningen