Spring til indhold

Borgerne Bestemmer

Vil du være med til at fremme det lokale engagement og styrke fællesskabet i dit lokalområde? Så er Borgerne Bestemmer måske noget for dig? Borgerne Bestemmer-puljen havde åbent for ansøgninger i perioden den 19. maj 2021 til den 27. juni 2021.

Odense har mange lokale kræfter, som kan og vil noget med deres lokalområde! 

 

Formålet med Borgerne Bestemmer-puljen er at fremme det lokale engagement og styrke fællesskaber i lokalområderne. 

Op til 10 lokalområder får hvert år bevilliget 200.000 kr. til at skabe og iværksætte nye idéer til fællesskaber og udvikling i deres eget lokalområde. I 2021 skal 100.000 kr. af de 200.000 kr. bruges til projekter, der understøtter frivilliges engagement og fokus på klima og miljø i lokalområdet. 

Det er borgerne i lokalområdet, der byder ind med idéer og efterfølgende, ved en afstemning, vælger, hvilke idéer der skal realiseres. Det er altså borgerne i lokalområdet, der bestemmer, hvordan pengene skal bruges.

Skema til idestillere


Hvem kan søge? 

For at komme i betragtning til et Borgerne Bestemmer-forløb skal man nedsætte en styregruppe i lokalområdet, der består af minimum fem personer. Styregruppen skal i ansøgningen beskrive følgende:

• Motivation for, at lokalområdet deltager i Borgerne Bestemmer. 
• Beskrivelse af arbejdsfordelingen i styregruppen.
• Beskrivelse af metoder til at orientere lokalområdets borgere, herunder hvordan gruppen vil aktivere forskellige målgrupper.
• Hvordan man vil arbejde med den øremærkede del af puljen: Klima og miljø.
• Hvordan styregruppen vil arrangere Borgene Bestemmer-valget, herunder orientering om valget til lokalområdets borgere.

Sådan ansøger du!

Borgerne Bestemmer-puljen kan igen søges fra foråret 2022. Når puljen åbner op, finder du et digitalt ansøgningsskema her på siden.  
Vil du vide mere?

 

Guide til Borgerne Bestemmer

Læs informationsfolderen for Borgerne Bestemmer 

  

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Borgmesterforvaltningen: borgernebestemmer@odense.dk  

 

Borgmesterforvaltningen