Borgerne bestemmer

Der er nu lukket for ansøgninger om at deltage i Borgerne Bestemmer 2018.
Vi har modtaget 10 ansøgninger fra forskellige lokalområder i kommunen. Ansøgerfeltet er stærkt, for Odense er hjem for mange lokale kræfter, som kan og vil noget med deres lokalområde. .

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Center for Civilsamfund

Rosanna Sloth Tlf. 40 11 35 74
Mail: rbs@odense.dk

Fristen er udløbet 

Alle ansøgningerne beskriver vilje, engagement og lyst til at styrke fællesskaber og samhørighed og til at samarbejde med medborgere om at udvikle lokalområderne. Derfor har Odense Kommune besluttet, at de arbejdsgrupper, som har ansøgt på vegne af de 10 lokalområder herunder er med i Borgerne Bestemmer 2018:

Bolbro, Højby, Korup, Sanderum, Skibhus v. Skibhusforum, Skibhuskvarteret, Stenløse Skt. Klemens, Tarup Paarup, Tarup og Vollsmose

Stort tillykke til alle 10 områder!

 

Om Borgerne Bestemmer 2018

”Borgerne Bestemmer” bygger på en metode kaldet borgerstyret budgettering og har til formål at fremme det lokale engagement og styrke fællesskaber i lokalområderne.


Kort fortalt betyder det, at man danner en arbejdsgruppe i sit lokalområde. Man skal ikke selv have en konkret idé, der skal finansieres - man skal derimod have lyst til at medvirke til, at ens lokalområde får tilført en pose penge.


Arbejdsgruppens første opgave er at søge om at deltage i "Borgerne Bestemmer" inden ansøgningsfristens udløb. Bliver arbejdsgruppens ansøgning udvalgt, er næste opgave at inddrage lokalområdet ved at opstøve idéer, der kan være med til at øge fællesskabet i området. Hvilke idéer, der i sidste ende skal realiseres via puljen, afgøres ved en demokratisk afstemning, sat op af arbejdsgruppen, i lokalområdet.

I år uddeles 2,2 mio. kr. til 10 lokalområder/arbejdsgrupper, som kommunen udvælger blandt alle ansøgninger. 

 

Ansøgningsperioden for deltagelse i "Borgerne Bestemmer 2018" løb fra 9. april til 21. maj kl. 12.

 

2018 er femte år med "Borgerne Bestemmer", og metoden er tidligere afprøvet i Dalum, Bolbro, Skibhus, Lumby, Stige, Agedrup og Højby. Center for Civilsamfund guider og vejleder forløbet, så gode idéer bliver realiseret med frivillige kræfter.

 

Læs mere om "Borgerne Bestemmer", de forskellige faser i forløbet, og de ideer og projekter, der er opstået via Borgerne Bestemmer her:

 

Guide til Borgerne Bestemmer
Tidligere vinderidéer

Opdateret 29-05-2018

By- og Kulturforvaltningen