Spring til indhold

Guide til Borgerne Bestemmer

Fra idé til virkelighed.

Det helt særlige ved "Borgerne Bestemmer" er, at det er borgerne, der kommer med idéerne, og borgerne der stemmer om, hvilke ideer der skal vinde.

Styregruppens opgave er at skabe rammerne for, at andre borgere i lokalområdet kan byde ind med deres idéer og sikre at hele forløbet bliver gennemført. 

"Borgerne Bestemmer" indeholder 5 faser:

 

Fase 1 - bevilling

 

Her skal I nedsætte en styregruppe og sende en ansøgning til Odense Kommune. Det er en god idé at sammensætte styregruppen, så flere forskellige interesser fra lokalområdet er repræsenteret. En styregruppe skal minimum bestå af fem personer.

 

Vær opmærksom på, at I søger Borgerne Bestemmer-puljen, fordi I ønsker at øge fællesskabet i lokalområdet. Når styregruppen er på plads, skal I sende en digital ansøgning til Odense Kommune.  Puljen er åben for ansøgninger forår 2025. Borgere som har søgt 2024 puljen får besked ultimo juni 2024.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Beskrivelse af lokalområdet.
  • Hvordan Borgerne Bestemmer-puljen skal støtte op om det særlige ved jeres lokalområde.
  • Hvordan I fordeler arbejdet i styregruppen.
  • Hvordan I vil fortælle jeres lokalområde om Borgerne Bestemmer-midlerne.
  • Hvem der kan hjælpe jer med denne opgave.
  • Om der er et andet arrangement, hvor valget vil passe ind.
  • Hvem der kan hjælpe jer med at holde valget.

Fase 2 - opstart

De 10 styregrupper, der bevilliges 200.000 kr. fra Borgerne Bestemmer-puljen, skal i gang med at inddrage borgere i lokalområdet.
Som det første inviteres alle styregrupper til en workshop i september. Her gennemgår vi alle dele af Borgerne Bestemmer-forløbet.

Styregrupperne skal fortælle borgere i lokalområdet, at der er en pulje i spil, som borgere kan spille ind med deres idéer og engagement til.
Det kan eksempelvis være via artikler i lokalavisen, bannere, flyers, sociale medier og lokale informationsmøder. Styregrupperne får hver 10.000 kr. til at skabe synlighed.

 

Fase 3 - ideer

I denne fase er borgere i lokalområdet i gang med at forberede de idéer, som de ønsker at indstillet til valg. Budget, samarbejdsaftaler og eventuel jura skal på plads, og man skal sende sin idé til styregruppen. Det er styregruppen, der samler de idéer, som borgerne kommer med. Alle de idéer, der skal videre til valg SKAL screenes i Odense Kommune før valget. Det er styregruppen, der sørger for, at idéerne bliver sendt til kommunen. 

 

Læs mere om hvilke kriterier, der ligger til grund for, at en idé kan udvikles og finansieres.

 

Fase 4 - afstemning

Styregruppen skal planlægge og arrangere valget. I perioden op til valgdagen er der valgkampagne, hvor de borgere, der har en idé med til valget, skal fortælle lokalområdet om fordelen ved netop deres idé. Både styregrupper og idéstillerne er med til at få borgere i lokalområdet til at møde op på valgdagen med henblik på at afgive sin stemme. Det er vigtigt at huske, at en idé skal have min. 2 % af alle de gyldige stemmer for at vinde penge. Det er lige så vigtigt at huske, at man må stemme ved valget, når man er fyldt 10 år.

 

Fase 5 - realisering

Hver idéstiller, der har vundet penge til sin idé indgår en kontrakt med Odense Kommune. Kontrakten er en gensidig aftale om, hvad idéstiller bruger pengene til. Efter valget mødes styregruppen og vinderne i lokalområdet til et opstartsmøde, hvor Odense Kommune orienterer om bl.a. kontrakt, udbetaling af penge, vilkår, kriterier, tilladelser m.m.

Idéstillere er nu klar til at realisere netop de idéer, som borgere i lokalområdet har stemt på.

 

Hvis man har spørgsmål, der handler om, hvilke krav, der kan være for at realisere en idé, kan man kontakte styregruppen eller Borgmesterforvaltningen borgerne bestemmer@odense.dk/ projektleder Anita Skoven Jensen Tlf.: 3059 7144

 

Borgmesterforvaltningen