Spring til indhold

Kriterier for Borgerne Bestemmer projekter

Projekter, der kan finansieres ved Borgerne Bestemmer-puljen.

 

 • Projekter, der gavner og er tilgængeligt for en bred kreds af lokalområdets borgere.
 • Projekter, der udvikler eller understøtter nye og/eller eksisterende fællesskaber i lokalområdet.
 • Borgerne Bestemmer-puljen kan støtte arrangementer og projekter, der bidrager til at skabe identitet og tilhørsforhold i et lokalområde, styrker de sociale netværk, fremme frivillighed og give borgerne bedre muligheder for at sætte deres ressourcer i spil.
 • Borgerne Bestemmer-puljen kan støtte nye samlingssteder, modernisering og udbygning af eksisterende samlingssteder/foreningssteder samt rekreative anlæg og etablering af fælles udendørs mødesteder.
 • Projekter, der er innovative, nyskabende eller enestående og som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere.
 • Afsluttede projekter, der tidligere har modtaget midler fra Forstadspuljen, Bydelspuljen, Borgerne Bestemmer-puljen eller andre puljer, som man nu ønsker at videreudvikle/udbygge etc.
 • Projekter med det formål at løse samfundsmæssige udfordringer og som gavner en bred kreds af lokalområdets beboere.

Projekter, der ikke kan finansieres via Borgerne Bestemmer-puljen

 • Projekter, der påfører Odense Kommune yderligere drifts- og vedligeholdelsesudgifter.
 • Finansiering af projekters afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter.
 • Projekter/aktiviteter, der i forvejen hører under kommunens anlægs- og driftsansvar. Bevillingen er ikke et supplement til de kommunale anlægs- og driftsbudgetter.
 • Renovering og vedligehold. Der ydes kun støtte til renovering og vedligehold, såfremt projekterne rummer et element af modernisering eller udvikling og/eller understøtter afholdelsen af aktiviteter i det pågældende anlæg/bygning. Der kan ikke forventes støtte til mindre vedligeholdelsesprojekter, der bør kunne afholdes af ansøger selv.
 • Arrangementer/projekter, der på bevillingstidspunktet allerede er afholdt/finansierede/etablerede.
 • Projekter med religiøse, kommercielle og/eller partipolitiske formål.
 • Projekter der ikke kommer en bred kreds af områdets beboere til gavn.
 • Idéer/projekter der udelukkende støtter én boligforenings beboere, én institutions brugere osv.
 • Projekter, der har igangværende bevillinger fra Borgerne Bestemmer-forløb, og som endnu mangler finansiering.
 • Projekter, som har en bydækkende karakter, dvs. projekter, som i højere grad gavner hele byen end lokalområdet. Projekter kan dog godt række ud over lokalområdet, hvis de er lokalt forankrede eller kan dokumentere et klart engagement fra borgere i lokalområdet, der er omfattet af ansøgningen.
 • Projekter uden realistisk finansieringsbudget.
 • Projekter, som falder udenfor kommunens generelle mulighed for at yde støtte. Dette vurderes og sikres i samarbejde med Borgmesterforvaltningen.
 
 

Borgmesterforvaltningen