Spring til indhold

Kriterier for Borgerne Bestemmer 2019-projekter

Projekter, der kan finansieres via et Borgerne Bestemmerforløb.

Der åbnes for ansøgninger fra mandag d. 11. marts til mandag d. 15. april kl 12.00 2019.

Der kan søges om penge til:

 • Borgerne Bestemmer kan støtte projekter, der gavner og er tilgængelige og åbne for en bred kreds af lokalområdets borgere.        
 • Projekter, der udvikler eller understøtter nye og/eller eksisterende fællesskaber i lokalområdet.
  • Borgerne Bestemmer kan støtte arrangementer og projekter der bidrager til at skabe identitet og tilhørsforhold i et lokalområde, styrke de  sociale netværk, fremme frivillighed og give borgerne bedre muligheder for at sætte deres ressourcer i spil.
 • Borgerne Bestemmer kan støtte nye samlingssteder, modernisering og udbygning af eksisterende samlingssteder og foreningssteder samt rekreative anlæg og etablering af fælles udendørs mødesteder
 • Projekter, der er innovative, nyskabende eller enestående, og som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere.
 • Projekter med det formål at løse samfundsmæssige udfordringer, og som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere.
 • Afsluttede projekter, der tidligere har modtaget midler fra Forstadspuljen, Bydelspuljen, Borgerne Bestemmer eller andre puljer, men som man nu ønsker at videreudvikle/udbygge etc.

Der gives ikke penge til

 • Projekter, der påfører Odense Kommune yderligere drifts- og vedligeholdelsesudgifter.
 • Finansiering af projekters afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter.
 • Projekter/aktiviteter, der i forvejen hører under kommunens anlægs- og driftsansvar. Bevillingen er ikke et supplement til de kommunale anlægs- og driftsbudgetter.
 • Renovering og vedligehold. Der ydes kun støtte til renovering og vedligehold, såfremt projekterne rummer et element af modernisering eller udvikling og/eller understøtter afholdelsen af aktiviteter i det pågældende anlæg/bygning. Der kan ikke forventes støtte til mindre vedligeholdelsesprojekter, der bør kunne afholdes af ansøger selv.
 • Arrangementer/projekter, der på bevillingstidspunktet allerede er afholdt/finansierede/etablerede.
 • Projekter med religiøse, kommercielle og/eller partipolitiske formål.
 • Projekter der ikke kommer en breds kreds af områdets beboere til gavn.
 • Idéer/projekter der udelukkende støtter én boligforenings beboere, én institutions brugere osv.
 • Projekter, der har igangværende bevillinger fra Bydelspuljen og/eller Borgerne Bestemmer-projekter, eller projekter finansieret via Forstadspuljen, der endnu mangler finansiering.
 • Projekter, som har en bydækkende karakter, dvs. projekter, som i højere grad gavner hele byen end lokalområdet. Projekter kan dog godt række ud over lokalområdet, hvis de er lokalt forankrede eller kan dokumentere et klart engagement fra borgere i lokalområdet, der er omfattet af ansøgningen.
 • Projekter uden realistisk finansieringsbudget.
 • Projekter som falder udenfor kommunens generelle mulighed for at yde støtte. Dette vurderes og sikres i samarbejde med Center for Civilsamfund.
 
 

By- og Kulturforvaltningen