Spring til indhold

Bydelspuljen

Bydelspuljen støtter lokalområder i hele Odense. Vil du være med til at sætte noget i gang, der kan fremme udviklingen og styrke identiteten i dit lokalområde, så er Bydelspuljen måske noget for dig eller din forening.
Du vil her på siden kunne tilmelde dig mundtlige ansøgning efter først-til-mølle princippet i 1., 2. og 3. kvartal.
Mundtlige ansøgninger vil blive afholdt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, enten som fysiske møder, eller som digitale møder via programmet Teams.

Bydelspuljen

 

Ansøgningsfrist for skriftlige ansøgninger til Bydelspuljen den 1. november 2021

Vi holder ikke fysisk informationsmøde pga. Covid 19. Men du er velkommen til at kontakte forvaltningsgruppen, der arbejder med bydelspuljen, hvis du har spørgsmål.

Du kan også læse kriterierne for puljen ved at følge linket længere nede på siden. 

 

Hvad er Bydelspuljen (tidligere kaldt Forstadspuljen)?

Bydelspuljens er for alle odenseanere, der har lyst til at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i Odense - herunder lokalområdernes engagement i arbejdet med et eller flere af FNs Verdensmål. Den skal styrke det gode liv og skabe rammer for fællesskab, synergi og sammenhæng mellem lokalområdernes forskellige beboere og være med til at styrke lokalt engagement, relationer, tilhørsforhold og nærvær.

 

I 1., 2. og 3. kvartal 2021 kan man ansøge Bydelspuljen mundtligt om bevillinger på maksimalt 25.000 kr.

Der kan i alt uddeles op til 1 mio. kr. til projekter via mundtlige ansøgninger.

Ved hver ansøgningsrunde er der et  begrænset antal pladser efter først-til-mølle princippet.

Næste mundtlige ansøgningsrunde annonceres her på siden og på Odense Kommunes FB side.

 

Vil du have indflydelse på udviklingen af dit lokalområde?

Odenses mange lokalområder har hver deres særegne identiteter. Bydelspuljen kan være med til at samle nye kræfter og støtte initiativer, der gør områderne til endnu bedre steder at bo.

 

Det kan den eksempelvis ved at understøtte arrangementer og projekter, der bidrager til at skabe identitet og tilhørsforhold i et lokalområde, styrker de sociale netværk, fremmer frivillighed og giver borgerne bedre muligheder for at sætte deres ressourcer i spil.

 

Bydelspuljen kan være med til at udvikle nye tiltag på en ny og innovativ måde, som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere - eksempelvis ved at støtte nye samlingssteder, modernisering og udbygning af samlingssteder og foreningsfaciliteter og nye rekreative anlæg og fælles udendørs mødesteder.

 

Bydelspuljen kan også være med til at løfte samfundsmæssige kommunale udfordringer, når ansøgningerne falder inden for det, som en kommune kan støtte (eksempelvis i forhold til støj, grønne indsatser og fællesskaber, bæredygtighed etc.).

 

 

Hvem kan søge Bydelspuljen?

Foreninger, organisationer og grupper af borgere med hjemsted i Odense Kommune. For flerstrengede foreninger gælder det, at hvis hovedafdeling og underafdeling ikke begge er hjemmehørende i Odense, vil der blive lagt særlig vægt på, hvorvidt underafdelingen og projektet er tilstrækkeligt lokalt forankrede. projektet skal være placeret i Odense.

 

 

Hvordan og hvornår søger jeg Bydelspuljen? 

Du kan læse revideret formål, kriterier og retningslinjer her.

 

 

Mundtlige ansøgninger på maksimalt 25.000 kroner

I 1., 2. og 3. kvartal 2021 kan man ansøge Bydelspuljen mundtligt om bevillinger på maksimalt 25.000 kr. De mundtlige ansøgninger foregår på særlige ansøgningsdage, der annonceres på www.odense.dk og på Odense Kommunes FB side. Tilmelding til mundtlig ansøgning er nødvendig og skal ske via Odense Kommunes hjemmeside forud for afholdelsen af ansøgningsdagene.

Når der er åbent for tilmeldinger til ansøgning i den mundtlige pulje, vil du kunne tilmelde dig her på siden. Seneste ansøgningsrunde er blevet afholdt den 23. og 24. juni. Næste ansøgningsrunde vil være i 3. kvartal. Dato vil blive offentliggjort her på siden, hvor du også vil kunne tilmelde dig.

 

Læs mere om mundtlige ansøgninger og tilmeld dig her.

 

 

Skriftlige ansøgninger

Der er hvert år skriftlig ansøgningsfrist til puljen den 1. november. Det vil sige, at 2022-puljen har ansøgningsfrist den 1. november 2021. Skriftlige ansøgninger sendes elektronisk til kals@odense.dk

 

Læs mere om skriftlige ansøgninger og find ansøgningsskema her

 

 

Borgmesterforvaltningen