Spring til indhold

Genansøgning til Bydelspuljen

Bydelspuljen kan ikke støtte foreningers og andre organisationers kernedrift.
Men puljen kan yde støtte op til tre gange til lovende udviklingsorienterede projekter, der har brug for yderligere støtte

Der kan kun søges om støtte for ét år ad gangen. Det skal ved genansøgning dokumenteres, at projektet har haft en betydende positiv effekt inden for bydelspuljens formål.

 

Muligheden for genansøgning kan betyde, at projekter, der allerede er fundet støtteværdige, kan fortsætte deres arbejde.

 

Der skal ved genansøgning udarbejdes en evaluering, som en del af en fornyet ansøgning. Ansøgningsskema findes her

 

Læs mere om de generelle krav til ansøgninger her

 


Borgmesterforvaltningen