Spring til indhold

Projekter der ikke kan opnå støtte

Nogle projekter kan ikke opnå støtte fra bydelspuljen, f.eks.:

Børn på mountainbikes i skoven
  1. Projekter, der påfører Odense Kommunes forvaltninger/afdelinger yderligere drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Bydelspuljen kan ikke anvendes til at finansiere projekters afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

  2. Projekter/aktiviteter, der i forvejen hører under kommunens anlægs- og driftsansvar. Bydelspuljen er ikke et supplement til de kommunale anlægs- og driftsbudgetter.

  3. Renovering og vedligehold. Der ydes kun støtte til renovering og vedligehold, hvis projekterne rummer et element af modernisering eller udvikling og/eller understøtter afholdelsen af aktiviteter i det pågældende anlæg. Der kan ikke forventes støtte til mindre vedligeholdelsesprojekter, der bør kunne afholdes af ansøger selv.

  4. Arrangementer/projekter, der på bevillingstidspunktet er afholdt/finansierede/etablerede.

  5. Projekter med religiøse, kommercielle og/eller partipolitiske formål.

  6. Projekter, der allerede har modtaget midler fra Bydelspuljen, medmindre der er tale om en genansøgning. Læs mere her

  7. Projekter uden realistisk finansieringsbudget.

 

Borgmesterforvaltningen