Spring til indhold

Krav til anlægsprojekter

Anlægsprojekter kræver forberedelse. Tal med arealejer før ansøgning og indhent gerne tilbud på anlæg

  1. Ved alle anlægssager skal der inden igangsætning indhentes de relevante tilladelser til det pågældende anlægsarbejde.

  2. Ved ansøgning om anlægsprojekter skal ansøger redegøre for, hvordan den efterfølgende drift og vedligeholdelse håndteres. Støtte hertil kan ikke opnås gennem Bydelspuljen.

  3. Projekter på dele af kommunale arealer må hverken fordyre eller vanskeliggøre den øvrige kommunale vedligeholdelse.

  4. Som en forudsætning for bevillingen ved projekter på 500.000 kr. eller derover stiller Odense Kommune krav om, at der skal tilknyttes byggerådgiver med rådgiveransvar til hele projektet. Rådgiver skal være finansieret af projektet.

  5. I større anlægsprojekter skal der indregnes uforudsete udgifter i budgettet, idet summen af uforudsete udgifter afvejes i forhold til projektets karakter.

  6. Ved ansøgning til projekter på kommunalt ejede arealer skal ansøger indgå foreløbig aftale om godkendelse til etablering af projektet med den driftsansvarlige kommunale afdeling, før ansøgning fremsendes.

  7. Før anlæg påbegyndes skal ansøger indgå skriftlig aftale om vilkår for brug af arealet med den driftsansvarlige kommunale afdeling. Herunder skal vilkår for aflevering af arealet ved fraflytning være aftalt.

  8. For projekter på private arealer skal der ligeledes indgås aftale om brug af arealet med ejer.

  9. Hvis der ansøges om tilskud til et byggeri, der skal bygges sammen med en kommunal bygning, skal de forsikringsmæssige forhold mellem Odense Kommune og bevillingsmodtager afklares som en forudsætning for bevillingen.

  10. I forbindelse med anlægsprojekter skal der efter anlæg ske en reetablering af de omkringliggende arealer.

 

 

Borgmesterforvaltningen