Spring til indhold

Generelle krav til ansøgninger

For at opnå støtte skal projekter holde sig inden for en række generelle krav

  1. For ansøgninger over 25.000 kr. skal flere foreninger, institutioner, grupper af borgere eller lignende gå sammen om projekter.

  2. For ansøgninger over 500.000 kr. skal der også søges om finansiering fra andre kilder end Bydelspuljen.

  3. Bydelspuljen kan ikke støtte foreningers og andre organisationers kernedrift. Men puljen kan yde støtte op til tre gange til lovende udviklingsorienterede projekter, der har brug for yderligere støtte. Der kan kun søges om støtte for ét år ad gangen. Det skal ved genansøgning dokumenteres, at projektet har haft en betydende positiv effekt inden for bydelspuljens formål. Der skal ved genansøgning udarbejdes en evaluering, som skal indsendes sammen med en fornyet ansøgning. Læs mere her

  4. Det ansøgte beløb og bevillingens størrelse skal stå i rimeligt forhold til målgruppens størrelse, og i hvor høj grad indsatserne/aktiviteterne kommer målgruppen til gavn.

  5. Ansøgers egne midler i projekter skal anvendes sideløbende med bevillingen fra Bydelspuljen. Udbetaling af midler sker som udgangspunkt på baggrund af konkrete udgifter i projektet.

  6. Midlerne skal som udgangspunkt anvendes inden for bevillingsåret, men der kan træffes aftale om, at brug af midlerne udsættes i op til fire år. Hvis midlerne ikke er brugt fire år efter, at bevillingen er givet, skal bevillingen gennem en ny politisk behandling.

  7. Bydelspuljen kan give støtte til enkeltstående udviklingsorienterede projekter, men støtter ikke løbende drift.

 

Borgmesterforvaltningen