Spring til indhold

Regnskab og evaluering

Ved projektets afslutning skal der aflægges regnskab for de udbetalte midler og en redegørelse for anvendelsen

Ved bevilling på 100.000 kr. og derover skal regnskabet påtegnes af en statsautoriseret eller registreret revisor. Husk derfor at afsætte midler i budgettet til revision.

 

Fakturaer skal vedlægges regnskaber op til 100.000 kr.

 

Der skal aflægges ledelseserklæring og evaluering for alle bevillinger.

 

Retningslinjerne sendes til bevillingsmodtager, når der er tilsagn om bevilling.

 

Borgmesterforvaltningen