Spring til indhold

Eksempler på Bydelspuljeprojekter

Her kan du hente inspiration fra projekter, der tidligere har fået støtte

Projekter der udvikler eller understøtter identiteten i et lokalområde eller i en større del af byen

 • QR-koder til formidling af kulturhistoriske fortællinger
 • Bord- og bænkesæt i grønt område
 • Fælles bålplads

Projekter der er innovative, nyskabende eller enestående

 • Open Stage på Byens Ø
 • Fælleshus i kolonihaveforening
 • Boligsocial podcast

 

Projekter der løser samfundsmæssige kommunale udfordringer

 • Opstart af Baby Café
 • Udvikling af sportsfiskerklub mhp. undervisning af særlige grupper
 • Forbedrede forhold for skolebigård
 • Unge udvikler baggård til byrum med fællesskaber

 

Projekter der bidrager til klimatilpasning, grøn mobilitet, bæredygtighed mv.

 • Biodiversitet i bynært naturområde
 • Solcelleopvarmning af friluftsbad
 • Grøn omstilling i praksis. Biodiversitet, energiforbrug og regnvandshåndtering
 • Byhaveforening

 

Projekter der bidrager til at løse foreningers ekstraordinære udfordringer

 • Udskiftning af råddent bolværk til fare for offentligheden
 • Ekstraordinært høj el-regning

 

 

Borgmesterforvaltningen