Spring til indhold

Kriterier for Bydelspuljen

Alle ansøgninger skal være egnede til at opfylde Bydelspuljens formål. Projekterne skal være placeret i Odense. Den enkelte ansøgning skal opfylde nedenstående kriterie 1 og mindst ét af de øvrige kriterier:

1. Projekterne skal gavne og være tilgængelige og åbne for en bred kreds af et lokalområdes eller byens borgere.

 

Desuden skal støtteværdige projekter opfylde mindst ét af nedenstående kriterier:

 

2. Projekter, der udvikler eller understøtter identiteten eller eksisterende tiltag i et lokalområde eller i en større del af byen.

 

3. Projekter, der er innovative, nyskabende eller enestående.

 

4. Projekter med det formål at løse samfundsmæssige kommunale udfordringer.

 

5. Projekter, der opfylder mindst et af følgende forhold:

 

  • bidrager til klimatilpasning eller til grøn mobilitet
  • understøtter en cirkulær, bæredygtig, grøn eller biodivers by
  • reducerer CO₂-udledning eller forbrug.

 

6. Projekter, hvor foreninger og andre organisationer har ekstraordinære økonomiske udfordringer som følge af f.eks. nedenstående forhold:

 

  • Konkurser ved leverandører, tyveri, klimaforhold, nye myndighedskrav eller lignende.
  • Faciliteter (kommunale, selvejende eller private), der i deres stand ikke kan videreføre en forenings kerneaktiviteter med potentiel foreningslukning som følge.
  • Foreninger eller andre organisationer, der som følge af myndighedskrav eller ekstraordinære omstændigheder ikke kan opretholde aktiviteten, hvis der ikke gøres en ekstraordinær indsats.

 

Borgmesterforvaltningen