Spring til indhold

Odense Kunstråd

Rådet rådgiver Odense Kommune i forbindelse med kunstnerisk udsmykning af offentlige bygninger og anlæg.

Odense Kunstråd har til formål at fremme kunsten i det offentlige rum i Odense Kommune og bidrage til dens alsidighed, kunstneriske udvikling og formidling i overensstemmelse med kulturpolitikken i Odense Kommune. 


Med fokus på den strategiske og kulturelle byudvikling af Odense skal kunstrådet:

Rådgive By- og Kulturforvaltningen omkring konkrete kunstprojekter. 


Rådgive By- og Kulturforvaltningen omkring kunstneriske udsmykninger efter 1%-ordningen. 


Deltage i realisering af politisk vedtagne kunststrategier for Odense Kommune i form af forslag til organisering af projekter. Indkøbe og give tilskud til skulpturer og anden kunst til placering i det offentlige rum i Odense Kommune inden for rammerne af et lovligt kommunalt formål. 

 

Forestå en løbende opgave med placering, registrering og renovering af kunst i det of-fentlige rum. Dette indebærer, at kunstrådet årligt fremlægger en renoveringsplan til godkendelse i By- og Kulturforvaltningen. 
Medvirke til udendørs skulpturudstillinger i Odense Kommune. 


Odense Kunstråd består af :


Tre medlemmer udpeges af Odense Byråd blandt byrådets medlemmer. Heriblandt udpeger byrådet formanden for Odense Kunstråd.

 

Et medlem udpeges i fællesskab af Det Fynske Kunstakademi, Billedkunstnernes Forbund og Hollufgård Artist Residence Skulpturpark.

 

Dette medlem skal kompetence-mæssigt repræsentere kunst- og kulturfaglighed med produktionsperspektiv. 

 

Et medlem udpeges af Kunstmuseum Brandts. Medlemmet skal kompetencemæssigt repræsentere kunst- og kulturhistorisk faglighed med institutionsperspektiv. 

 

Et medlem udpeges af Akademisk Arkitektforening. Medlemmet skal kompetencemæssigt repræsentere det byrumsmæssige og arkitektoniske perspektiv. 

 

Et medlem udpeges af Odense Kunstråd inden for den uorganiserede kunst. Dette medlem skal kompetencemæssigt repræsentere ukontrolleret og ukurateret kunst. 

 

Herudover kan to medlemmer fra private fonde, der støtter kunst og kultur, deltage i kunstrådets møder med observatørstatus. Odense Kunstråd udpeger selv de relevante fonde. 

 

Bestyrelsens medlemmer udpeges for den kommunale valgperiode.

 

Medlemmer af Odense Kunstråd 

Formand:
Susanne Crawley - Udpeget af Odense Byråd
 
Medlemmer:
Tommy Hummelmose - Udpeget af Odense Byråd
Anne-Mette Ebensgaard – Udpeget af Odense Byråd
Steen Palsbøll – Akademisk Arkitektforening
Stine Høholt - Kunstmuseum Brandts 
Kristine Kern - BKF, Hollufgaard, Det Fynske Kunstakademi
Janne Villadsen - Heartland Festival
 
Observatører:
Iben Lindhart - Albani Fonden

Læs mere om Odense Kunstråd på www.odensekunstraad.dk

By- og Kulturforvaltningen