Spring til indhold

Teaterrefusion

Nu kan kommunale institutioner som f.eks. skoler, plejecentre og arbejdspladser få 45% i rabat ved indkøb af billetter til børneteater eller opsøgende teater. Rabatten gives med udgangspunkt i statens refusionsordning.  

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børne- & ungekulturkoordinator, Nana Lacor, Kultursekretariatet

65512813

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

nml@odense.dk

Odense Kommune har mulighed for at give en betydelig rabat på køb af billetter til børneteater og teaterforestillinger via statens refusionsordning. Staten refunderer nemlig halvdelen af kommunernes udgifter ved køb af billetter til professionelt børneteater samt opsøgende børne- og voksenteater - forstået som teater, der opføres på steder, hvor publikum sædvanligvis kommer af andre grunde end for at se teater. 

 

Det betyder kort sagt, at I som en del af Odense Kommune ganske billigt kan få teaterforestillinger af høj kvalitet opført på jeres matrikel – eller opleve børneteater hos et af landets refusionsgodkendte teatre.  
 

Hvem kan søge?

Odense Kommunes institutioner - herunder skoler, biblioteker, arbejdspladser, daginstitutioner, ForårsSFO'er, plejecentre, klubber og musikskoler. 

I kan som kommunal institution søge om refusion, hvis I arrangerer en refusionsberettiget teaterforestilling til børn eller voksne på eget område eller bestiller billetter til børneteater uden anden rabat ved et af landets refusionsberettigede teatre.

 

  

Sådan får I teater med rabat:

1. Er forestillingen godkendt til refusion?

Tjek, om den teaterforestilling, som I ønsker at købe, er refusionsgodkendt i henhold til teaterlovens § 25, stk. 2. Det er et krav for at udløse rabat.

På www.scenen.dk er det muligt at se, hvilke forestillinger der er godkendt som refusionsberettiget.

 

2. Bestil jeres billetter eller teaterforestilling

Bestil jeres børneteaterbilletter eller teaterforestilling direkte ved det ønskede teater.

 

For at opnå refusion skal billetter eller forestilling købes til normalpris. Der må altså ikke være ydet ungdomsrabat eller lignende.

 

I skal som institution betale det fulde beløb for teaterbilletterne eller forestillingen. Senere vil I få refusion fra Odense Kommune svarende til 45% af totalbeløbet ekskl. moms.

 


3. Udfyld skema for teaterrefusion


Skemaet skal udfyldes fuldstændig, ligesom der skal vedhæftes dokumentation for køb og afholdelse af forestilling.

 

Lovgrundlag for statens refusionsordning: Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. 

Hvad kræver en teaterforestilling hos jer?

Der er enkelte praktiske ting, som du skal forholde dig til, inden du skal huse en teaterforestilling:

 

www.scenen.dk kan du under hver forestilling finde ”turnespecifikationer”, hvor der fremgår krav til teknik, rummets indretning og praktisk hjælp samt forventet opstillingstid og nedtagningstid.

 

Kravene kan variere meget i forhold til forestillingernes omfang, men ofte kræves der ikke mere end adgang til et kraftstik på 400V, mulighed for mørklægning og eventuel ophængning af bagtæppe samt 15-20 kvm gulvareal til skuespillerne og dertil plads til det ønskede antal publikummer.

Højt til loftet er godt, men ikke altid et krav. De færreste turnerende teaterforestillinger kræver en egentlig scene.

 

Har I ikke selv plads, så overvej den nærmeste gymnastiksal, skole eller forsamlingshus. Der vil I med god sandsynlighed finde de fornødne faciliteter.

 Særligt for teatre:

Sådan bliver din teaterforestilling refusionsgodkendt

Teatre kan søge om at få godkendt en forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners udgifter til køb af forestillinger. Læs nærmere om godkendelse til refusion på Kulturministeriets hjemmeside.

 

En forestilling kan desuden godkendes, hvis den skabes som en co-produktion med et teater, der modtager fast støtte fra staten - eller hvis forestillingen har modtaget projekttilskud af Statens Kunstfond.

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 07-02-2019