Spring til indhold

Odense Musikudvalg

Udvalget består af syv medlemmer med forskellige musikfaglige kompetencer, der sammen forvalter midlerne i Odense Kommunes Musikpulje.

Odense Musikudvalg 2018-2021

Odense Kommune har haft et rådgivende musikudvalg siden slutningen af 1980'erne.

 

Odense Musikudvalg fordeler midlerne i Musikpuljen.

 

Find referater fra møder i Odense Musikudvalg.

 

Musikudvalgets opbygning og virke

Den nuværende organisering af Odense Musikudvalg med syv medlemmer blev besluttet af Odense Byråd den 20/1 2010 og senest revideret af By- og Kulturudvalget den 18/4 2017, hvor antal suppleanter blev udvidet til syv.

 

Odense Musikudvalg er etableret jf. lov om musik, samt den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4. Musikudvalgets funktionsperiode er 4 år og følger den kommunale byrådsperiode. Perioden går fra 1. januar i lige år til 31. december i ulige år.

 

Musikudvalget holder møde 6-7 gange om året. For dette arbejde modtager Musikudvalgets medlemmer diæter svarende til ca. 415 kr. pr. møde jf. Indenrigsministeriets gældende takst. Odense Kommune har desuden aftalt med Musikudvalgets medlemmer, at de på 6 udvalgte torsdage om året yder rådgivning og sparring til byens musikarrangører i Kulturkontakten. Find alle datoerne her.

 

  

Odense Musikudvalg blev anvendt som et eksempel på, hvordan kommuner i Danmark kan fremme kunsten gennem faglig rådgivning. Du kan læse rapporten om at fremme kunsten på Statens Kunstfonds hjemmeside.


Du kan læse mere om i: 

Alle der får bevilget tilskud fra Musikpuljen skal benytte Odense Kommunes logo i markedsføringen. Alternativt kan også musikudvalgets logo anvendes.

 

 

Medlemmer af Odense Musikudvalg pr. 1/1 2018

Formand:

Maria Friis
Tlf: 26 12 78 32
Mail: mnh[at]odense.dk

 

Næstformand:

Anders Skovgaard
Tlf: 51 24 00 52
Mail: ansm[a]odense.dk

 

Ordinære medlemmer:

Andreas Møller Bøttiger
Tlf: 20 74 22 03
Mail: andreas.boettiger[a]gmail.com

 

Mikkel A. Kongstad
Mail: mikkel.a.kongstad[a]gmail.com

 

Anne Mette Stæhr
Tlf: 51 22 43 31
Mail: info[a]annemettestaehr.com

 

Stina Tølbøll Bekker
Mail: stinabekker99[a]hotmail.com

 

Niels Christian Vejby Geil
Tlf: 30 70 39 03
Mail: nicge[a]odense.dk

  

Suppleanter:

Lene Høst Mees

Morten Østlund

Søren Junker Jespersen

Katrine Klostergaard Nordland

Shawn Ørgreen

Ann Holzmann Høck

Karen Maigaard

 

Har du spørgsmål om musikpuljen, og hvordan den administreres, så skriv til: stoettetilmusik@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen