Kulturkontakten Odense

I Odense kan du komme ind direkte fra gaden og få råd og vejledning til hurtigt at komme fra idé til kulturevent.

Kontaktinformation

24 63 75 23

Kulturkontakten

Kulturmaskinen, Farvergården 7
5000 Odense C Mail: stoettetilkulturen@odense.dk

Åbningstider for personlig henvendelse

Torsdage 14:00-17:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - torsdag 9.30 - 15.00
Fredag 9:30 - 12:00

Digital post

Kulturpuljen

For at gøre det nemt, hurtigt og smidigt at komme fra ide til handling, har Odense Kommune startet tilbuddet Kulturkontakten, som holder åbent hver torsdag kl. 14-17 i cafeen i Kulturmaskinen.

 

Mød Kulturkontaktens to konsulenter og stil dine spørgsmål til afholdelse af events og kulturprojekter i Odense. 

 

Tilbuddet er gratis og helt uforpligtende. Få sparring til kunstnerisk indhold, markedsføring og samarbejdspartnere og ikke mindst vejledning til fundraising, tilladelser og locations.

 

Hver første torsdag i måneden kan du desuden få særlig vejledning og sparring til koncerter og musikarrangementer fra Odense Musikudvalg.

 

Kulturkontakten tilbyder også, at du kan ansøge mundtligt om tilskud under 25.000 kr.

 

Har du ikke mulighed for at møde op personligt i Kulturkontakten, så send os en mail på stoettetilkulturen@odense.dk. Så kan vi aftale et møde på et andet tidspunkt.

 

Det skal være let at skabe og arrangere kultur og musik i Odense. Vi glæder os til at høre jeres idéer!

 

 

Hvad kan Kulturkontakten hjælpe dig med?

I Kulturkontakten kan du ansøge mundtligt om tilskud fra Kulturpuljen og Musikpuljen, få sparring til kunstnerisk indhold, markedsføring og samarbejdspartnere og ikke mindst vejledning til fundraising, tilladelser og locations.

 

I Kulturkontakten kan du møde to kulturkonsulenter fra Odense Kommune, der hver uge sidder klar til at hjælpe alle gode idéer til vilde kunst- og kulturoplevelser i Odense på vej.

 

Den første torsdag i måneden kan du også møde to medlemmer af Odense Musikudvalg i Kulturkontakten.

 

Læs, hvad vi kan hjælpe dig med, og find mange af svarene nedenfor på denne side, eller gå til:

 

Kulturkontakten kan give dig svar på spørgsmål som:

 • Skal jeg søge kulturpuljen eller musikpuljen? Og hvordan?
 • Hvilke puljer og fonde kan jeg i det hele taget søge tilskud fra?
 • Hvilke samarbejdspartnere er oplagte for mit arrangement?
 • Hvordan kommer jeg ud over rampen med markedsføringen?
 • Hvilke pladser og parker vil være oplagte at låne til mit udendørsarrangement?
 • Hvordan kan jeg komme ud med min kunst til byens skoleelever?
 • Hvilke kommunale kulturlokaler og -scener kan jeg leje? Og hvordan?

 

Arrangørernes behov for sparring og vejledning kredser ofte om de samme temaer. Derfor har vi lavet en samling af brugbar viden inden for seks populære temaer, som du kan få, helt uden at møde op:

 

 

1. Få faglig sparring til arrangementets indhold

Har du en god idé til en vild koncert, en udfordrende danseperformance, en kantet kunstoplevelse, et hårdtslående teaterstykke eller et eksperimenterende crossover-event, så tag kontakt til os.

 

I Kulturkontakten kan du få sparring til valg af relevante samarbejdspartere, passende locations og egnede tidspunkter for dine kultur- og kunstprojekter. Vi kan også hjælpe med at indkredse arrangementets målgruppe i en odenseansk kontekst og pege på initiativer, du kan gøre for at nå denne målgruppe.

 

Odense Musikudvalg kan desuden give faglig sparring til jeres musikarrangementer – hvad enten de er konkrete projekter eller blot er idéer - med hensyn til valg af optrædende kunstnere, genreafgræsning, koncertformat samt arrangementernes omfang og kvalitet. Sidst kan musikudvalget give sparring til, hvordan I skaber udvikling og fornyelse i årligt tilbagevendende arrangementer.

 

I Kulturkontakten kan du få uddybet, hvad Odense Kommunes Kulturpolitik konkret betyder for dit projekt, og sparring til, hvordan du bedst kan understøtte kulturpolitikkens fire indsatsområder:

 

 1. Synlighed indadtil og udadtil
 2. Udvikling i samarbejde
 3. Urban stemning
 4. #VildOdense

 

Kulturpolitikken udgør det grundlag, som ansøgninger til kulturpuljen og musikpuljen vurderes på. Læs den på odense.dk/kulturpolitik.

 

Få inspiration til dit projekt i denne liste over kulturoplevelser, som musikpuljen og kulturpuljen tidligere har støttet www.facebook.com/kulturkontakten/events

 

 

2. Få sparring til arrangements placering

Byen har et væld af parker, byrum, kulturhuse, koncertsale og andre lokaler til kunst og kultur. Inden du vælger et sted, til dit arrangement, bør du overveje mulighederne. Er arrangementet placeret et sted, hvor der naturligt færdes mange af dine potentielle publikummer? Giver stedet særlige muligheder for samarbejde, markedsføring og pressehistorier? Et stedet for dyrt i forhold til jeres indtægter?

 

Lån lokaler og arealer af Odense Kommune

Odense Kommunes udendørsarealer lånes ud gratis til foreninger, velgørende formål og ikke kommercielle, offentlige arrangementer. Læs mere om dine muligheder for at låne lokaler og arealer.

 

Se en række udvalgte eksempler på parker og pladser, du kan benytte til udendørs arrangementer.

 

Vidste du, at det er gratis at låne Rådhushallen til udstillinger, teaterforestillinger, koncerter, konferencer og lign., hvis det arrangeres af fx foreninger og institutioner med et almennyttigt formål?

 

Vidste du, at arrangører af ikke-kommercielle offentlige arrangementer kan ansøge om at låne ODEON eller Odense Koncerthus uden at betale leje ved brug af en af de kommunale dage?

 

Vidste du, at Ældre- og Handicapforvaltningen råder over en række lokaler, som kan lånes gratis af foreninger til bl.a. kreative formål? Læs mere om lån af lokale af Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Koncert eller forestilling? Tag kontakt til byens scener og spillesteder:

Billedkunst? Tag kontakt til kunst- og kulturhusene:

International Community Odense har også lavet en fin liste over eventlokaler og scener i Odense. Download den her: https://ico.odense.dk/.../rent-or-borrow-a-facility-for-events

 

3. Få vejledning om tilladelser til arrangementer

Det er nemt at få lov til at lave arrangementer i Odense Kommune, men der er nogle vigtige punkter, der skal tages stilling til undervejs. 

 

Når du som arrangør ønsker at bruge et areal til at afvikle et event, så skal du altid som det første kontakte arealets ejer/udlejer. Når Odense Kommune er ejer/udlejer kan det hurtigt afklares om det påtænkte event kan gennemføres på den ønskede lokalitet, eller om det eventuelt skal afvikles på et andet areal eller på et andet tidspunkt.

Samtidig vil du få hjælp til at afklare hvilke myndighedstilladelser, der er nødvendige for netop dit event, hvilke særlige vilkår der er for arealet og andre praktiske oplysninger.

 

Har du udset dig et spændende udendørsareal til dit event, så ansøg Odense Kommune om udendørs arrangementHusk også at søge Odense Politi om tilladelse til at afholde dit udendørsarrangement.

 

Afhængig af eventets størrelse og karakter kan det i øvrigt være nødvendigt at indhente tilladelse fra Beredskab Fyn, Park & Vej, Byggesag og Fødevarestyrelsen. Desuden er arrangører af større events forpligtede til at underrette AMK-vagtcentral på Odense Universitetshospital.

 

Gå i gang med at indhente alle de nødvendige tilladelser i så god tid som muligt. Myndighederne har forskellige sagsbehandlingstider og nogle tilladelser kan afhænge af hinanden. 

 

Husk, at det er dit eget ansvar at få de nødvendige tilladelser til dit arrangement.

 

 

4. Få vejledning til ansøgning og fundraising

Odense Kommune prioriterer at støtte projekter, der også kan påvise medfinansiering i et større omfang.

 

Kulturkontakten kan derfor give dig vejledning til at søge både Odense Kommune puljer og de mange øvrige lokale og nationale støttemuligheder, relevante samarbejdspartnere og sponsorer samt opmærksomhedspunkter ved økonomi før og efter ansøgning. 

 

Odense Musikudvalg kan desuden rådgive om honorarstøtte, koncertrækker, koda, tariffer, entrépriser og koncertbudgetter.

 

Kulturkontaktens facebookside vil du blive opdateret på, hvilke kultur- og musikoplevelser Odense Kommune støtter, de vigtigste frister for kommunale og nationale puljer samt brugbare tilbud og initiativer for arrangører og foreninger.

 

Bliv inspireret af, hvad andre odenseanske kulturaktører gør, og brug hinandens erfaringer til at blive bedre. Her er en liste over mange af de fonde, som inden for de seneste par år har støttet kulturen i Odense:

 

Kulturfond Har for nylig støttet
15. juni Fonden Brandts, Teatret Slotsgaarden, The Carl Nielsen Masterclass, Det Fynske Kunstakademi, Den Fynske Opera
A.P. Møller Fonden Brandts, Teater Momentum, Teatret Slotsgaarden, Nordatlantisk Hus, Odense Lyrik, Skulpturbiennale Hollufgård, Teater Kompas, Tidens Samling, The Carl Nielsen Masterclass, Dansekompagniet Ingrid Kristensen & Co, Odense Musikskole, Odense Symfoniorkester, Den Fynske Opera, Studenterhus Odense, Festivalen Silhuetten, Odense Bys Museer
Albani Fonden Brandts, Foreningen Grønttorvets Promenadeorkester, Fyns Grafiske Værksted, Fyns Militærhistoriske Museum, H.C. Andersen Festspillene, Kulturmaskinen (Magasinet), Odense Bys Museer (Den Fynske Landsby), Odense Havnekulturfestival, Odense Sommerrevy, Odense Zoo, SPIS! Odense, Teater Gyda, Det Kgl. Teater Balletskolen Odense, ODEON, H.C. Andersen Paraden, Odense Blomsterfestival
Arne V. Schleschs Fond Projekt DanseDrømme, Brandts
Aslaug og Carl Friis's Legat Fyns Militærhistoriske Museum, Odense Bys Museer (Den Fynske Landsby), Odense Teater, Odense Zoo, Studenterhus Odense
Augustinus Fonden Brandts, Projekt DanseDrømme, Den Fynske Opera, Det Fynske Kunstakademi, Odense Bys Museer (H.C. Andersens Hus og Den Fynske Landsby), Odense Musikforening af 1866, Odense Symfoniorkester, Skulpturbiennale Hollufgård, Teatret Slotsgaarden, The Carl Nielsen Masterclass og H.C. Andersen Paraden, Odense Teater, Carl Nielsen International Music Competition, Vokalensemblet Fyen
Beckett Fonden Det Skrå Teater, Brandts, Den Fynske Opera, Nordic Performance Art, The Carl Nielsen Masterclass, Det Fynske Kunstakademi
Bergia Fonden Odense Bunkermuseum
Bikubenfonden Teater Momentum, Nordic Performance Art, Teater Kompas, Via Artis Konsort, Teatret Slotsgaarden
Brødrene Hartmanns Fond
Studenterhus Odense, The Carl Nielsen Masterclass
BUPL's solidaritets- og kulturfond Teater Momentum, Scenoskop, SPIS! Odense
Bygningsbevaringsfonden af 1975 Odense Bys Museer, Den Fynske Landsby
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat Odense Symfoniorkester, H.C. Andersen Paraden, The Carl Nielsen Masterclass
Clara Lachmanns Fond Højbystævnet, Nordisk Klassisk Musik & Eventyr
Dansk Artistforbund Den Fynske Opera, Via Artis Konsort, Dynamo's Nycirkus Festival
Danske Bank Fonden Studenterhus Odense
Dansk Forfatterforening, Autorkontoen Odense Lyrik
Dansk Islandsk Fond Nordatlantisk Hus, Odense Lyrik
Dansk Komponistforening Nordic Performance Art
Dansk Skuespillerforbund Teater Momentum
Dansk Solistforbund
Det Fynske Sangselskab, Teater Gyda
DATS Scenoskop
Den Faberske Fond Brandts, Den Fynske Opera, Det Skrå Teater, Teater Momentum, Odense Symfoniorkester, Teater Kompas og H.C. Andersen Paraden
Den Ingwersenske Fond Nordisk Klassisk Musik & Eventyr 
Den Obelske Familiefond Den Fynske Opera, Odense Symfoniorkester, Det Fynske Kunstakademi, Brandts, Odense Filmværksted
Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat Nordisk Klassisk Musik & Eventyr 
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Brandts, Teatret Slotsgaarden
Energi Fyns Almene Fond Brandts, Fletværket, Fyns Militærhistoriske Museum, Haver til maver Odense, Nordatlantisk Hus, Odense Bunkermuseum, Odense Bys Museer (Møntergården), Odense Domkirke, Seniorhus Odense, SPIS! Odense, Studenterhus Odense, H.C. Andersen Paraden, Davinde Stenmuseum, Odense Blomsterfestival
Ernst B. Sund Fonden
Brandts
Ernst og Vibeke Husmanns Fond
Brandts
Fehrs Fond Fyns Militærhistoriske Museum, Odense Bunkermuseum, Odense Teater
Fionia Fond Brandts, Det Skrå Teater, Foreningen Silokunst på Odense havn, Fyns Militærhistoriske Museum, H.C. Andersen Prisen, HCA Festivals, Teater Momentum, Nordatlantisk Hus, Odense Bys Museer, Odense Internationale Film Festival, Streetpark Korup, Studenterforeningen Medicin og Biomek REVYEN, Studenterhus Odense, Teater Gyda, The Carl Nielsen Masterclass, Teatret Slotsgaarden, Odense Blomsterfestival, Odense Pigegarde, H.C. Andersen Festspillene, Odins Odense, Odense Internationale Film Festival, Odense Dramaskole
Flach-Bundegaards Fond
Nordisk Klassisk Musik & Eventyr
Fondet til Dansk-Svensk Samarbejde Højbystævnet
Fondet til Fynske Kulturminders Bevaring Odense Bunkermuseum og Odense Bys Museer (Den Fynske Landsby)
Foreningen Østifterne
Festivalen Silhuetten, Seniorhus Odense
Friluftsrådets udlodningsmidler Fjordens Dag
Frimodt-Heineke Fonden Brandts
Funch Fonden Det Skrå Teater, Female Festival, Scenoskop, Teater Gyda
Fynbo Fonden Besættelsesmuseum Fyn, Odense Bunkermuseum
Fynske Frimureres Fond Det Fynske SangSelskab, Fyns Militærhistoriske Museum, Odense Zoo, H.C. Andersen Paraden
Göethe Institut Odense Film Festival, Phono Festival
Hulda Pedersens Legat Vollsmose Kulturhus
Ingeniør N.M. Knudsens Fond Fyns Militærhistoriske Museum, H.C. Andersen Paraden
Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond
Nordisk Klassisk Musik & Eventyr
Knud Højgaards Fond Brandts, Teater Momentum, Teatret Slotsgaarden, Via Artis Konsort, The Carl Nielsen Masterclass, Odense Barokfestival, Nordisk Klassisk Musik & Eventyr, Festivalen Silhuetten, Den Fynske Opera
KODA’s Kulturelle Midler
Nordic Performance Art
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond Brandts, Teater Gyda, Teatret Slotsgaarden, Den Fynske Opera
L.F. Foghts Fond Det Fynske Kunstakademi
Lemvig-Müller Fonden Odense Zoo, Studenterhus Odense
Marie og Christian Larsens Mindelegat
Brandts
Marius Pedersens Fond Svanen Dukketeater
Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond Teater Momentum
Møllerens Fond Brandts, Den Fynske Opera, Det Fynske Kunstakademi, Fyns Militærhistoriske Museum, HCA Festivals, Teater Momentum, Nordatlantisk Hus, H.C. Andersen Paraden, Odense Musikforening af 1866, Odense Blomsterfestival
NAPA (Nordens Institut i Grønland)
Taneli Törmä – Location X
Nordea Fonden Brandts, Danmarks Jernbanemuseum, Projekt DanseDrømme, Fjordens Dag, Fynbokoret, Fyns Militærhistoriske Museum, HCA Festivals, Højbystævnet, Teater Momentum, SPIS! Odense, Teater Kompas, Asian Culture Festival, Odense Blomsterfestival
Nordisk Kulturfond
Taneli Törmä – Location X
Nykredit Fonden Nordatlantisk Hus
Ny Carlsbergfondet
Brandts
Odd Fellow Logerne i Odense, Den humanitære Fond Det Fynske SangSelskab, Fyns Militærhistoriske Museum
Oda og Hans Svenningsens Fond Teater Momentum, Brandts
Oticon Fonden Brandts, Den Fynske Opera, Odense Symfoniorkester, The Carl Nielsen Masterclass, Odense Barokfestival, Vokalensemblet Fyen
Otto Bruuns Fond Odense Bunkermuseum
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat
Brandts
Region Syddanmarks Kulturpulje  Mod.Strøm (Kulturregion Fyn), Hans Christian Andersen Trail, Carl Nielsen-fejringen 2015
S.C. Van Fonden Brandts, The Carl Nielsen Masterclass, Odense Filmværksted
Saugmann Bjerregaards Fond Højbystævnet
Simon Spies Fonden Fyns Militærhistoriske Museum, H.C. Andersen Paraden
Solistforeningen af 1921 Odense Musikforening af 1866, Via Artis Konsort, Det Fynske Sangselskab, Den Fynske Opera
Sonning fonden Teater Momentum, Odense Bunkermuseum
Spar Nord Fonden H.C. Andersen Festspillene, Psykologi Revy SDU, Studenterforeningen Medicin og Biomek REVYEN, Studenterhus Odense, H.C. Andersen Paraden, Odense Bunkermuseum, SPIS! Odense, Den Fynske Opera, Brandts, Dynamo's Nycirkus Festival
Sydbank Fonden Odense Blomsterfestival, HCA Festivals
Tage og Claudine Lund-Larsens Fond H.C. Andersen Paraden
Teater Bandens Fond Teater Gyda, Teatret Slotsgaarden
Toyota-Fonden Den Fynske Opera, Det Fynske Kunstakademi, Skulpturbiennale Hollufgård, H.C. Andersen Paraden, The Carl Nielsen Masterclass, Young AMP, Brandts, Asian Culture Festival
Tuborgfondet Scenoskop, Studenterhus Odense, Teater Kompas, H.C. Andersen Paraden, SPIS! Odense, Guldægget, DJ & Producer Academy Denmark, Cirkus Flik-Flak, Lyd I Odense, Teater Apart, Odense Studenterradio, Sct. Alban Pipeband, Accepting Diversity, H. C. Andersen Festspillene
Victor P. Christensens Legat
Brandts
Wilhem Hansen Fonden Teater Momentum
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Brandts, Den Fynske Opera, Odense Symfoniorkester, Svanen Dukketeater, Nordisk Klassisk Musik & Eventyr
Aage V. Jensens Fonde Odense Bys Museer

 

I Odense Kommune mener vi, at kulturtilbud ikke skal finansieres af kommunale tilskud alene. Vi forventer, at du som kulturarrangør i Odense også skaber indtægter fra fx entré, sponsorer og fonde. Med samarbejde og videndeling om fundraising og markedsføring gør vi kagen større og sikrer den nødvendige kvalitet, gennemslagskraft og økonomiske bæredygtighed i Odenses kulturliv.

 

 

5. Få vejledning til samarbejde med frivillige

I håndbogen herunder kan du læse om, hvad der motiverer frivillige inden for kulturområdet, hvordan du rekrutterer frivillige og organiserer arbejdet, samt hvad du skal være særligt opmærksom på.

 

Håndbogen er udarbejdet af Odense Kommune i samarbejde med en række kulturinstitutioner i Odense i foråret 2017.

 

Åben håndbogen "Samarbejde med frivillige indenfor kunst og kultur - en håndbog" direkte i issuu.

 

 

6. Få rådgivning om markedsføring

I Odense Kommune arbejder vi aktivt med at skabe synlighed omkring byens kunst- og kulturtilbud:

 • I vores kulturkalender oplev.odense.dk kan du indtaste dit event og se det mangfoldige udbud af kulturoplevelser i Odense.
 • I Kulturkontakten kan du hver uge få sparring og vejledning til arbejdet med PR og markedsføring – ansigt til ansigt.
 • kulturkontaktens facebookside kan du se alle de begivenheder, der støttes af Odense Kommunes kulturpulje og musikpulje.
 • Med Synlighedsspillet gør vi det nemmere – og sjovere – at skabe synlighed om kulturen på nye måder.

Synlighedsspillet

Synlighedsspillet er et gratis redskab til Odenses musik- og kulturarrangører udviklet i 2017 af Kultursekretariatet i Odense Kommune. Et lille gør-det-selv-spil, som man kan bruge, hvis man vil give den en ekstra skalle med markedsføringen af sit projekt eller bare prøve nye (og billigere) veje til at skabe synlighed omkring sine aktiviteter.

 

Det er et fysisk spil med spillekort og spilleregler, så man kan spille det i en lille gruppe og have nogle gode diskussioner. Dertil er der en digital overbygning, så man kan få sit resultat tilsendt på mail og komme hurtigt videre i den praktiske planlægning.

 

Spillet består af ca. 100 spillekort opdelt i formålskort, målgruppekort og mediekort, som man i en struktureret proces får matchet til sit behov. I resultatmailen får man så tilsendt ekstra tips, tricks, kontaktoplysninger og skabeloner til f.eks. en kommunikationsplan.

 

Få tilsendt spillekort, spilleregler og et eksempel på en resultatmail ved at udfylde formularen.


Spillekort skal udprintes på labelark, og så er der en lille klippe-klistre-opgave, inden man er i gang. God fornøjelse.

Opdateret 08-10-2018

By- og Kulturforvaltningen