Spring til indhold

Kulturkontakten Odense

I Odense kan du komme ind direkte fra gaden og få råd og vejledning til hurtigt at komme fra idé til kulturevent.

For at gøre det nemt, hurtigt og smidigt at komme fra ide til handling, har Odense Kommune et åbent rådgivningstilbud, Kulturkontakten, som du kan bruge året rundt på torsdage i lige uger kl. 15:00 til 17:00 på Studenterhus Odense, Amfipladsen 6, Odense C. Datoer annonceres løbende på vores facebookside her: facebook.com/kulturkontakten/events

 

Mød Kulturkontaktens to konsulenter, stil dine spørgsmål til afholdelse af events og kulturprojekter i Odense og ansøg Kulturpuljen om tilskud op til 50.000 kr.

 

 • TILBUD TIL MUSIKARRANGØRER: På udvalgte torsdage kan du også møde medlemmer af Odense Musikudvalg i Kulturkontakten, der giver musikfaglig sparring og rådgivning om budgetlægning, fundraising, relevante samarbejdspartnere og nytænkning af koncepter.

 

Det er helt frit og uforpligtende at bruge Kulturkontakten.

 

Har du ikke mulighed for at møde op personligt i Kulturkontakten, så send os en mail på stoettetilkulturen@odense.dk.

 

Det skal være let at skabe og arrangere kultur og musik i Odense. Vi glæder os til at høre jeres idéer!

 

 

Hvad kan Kulturkontakten hjælpe dig med?

Vi sidder klar i Kulturkontakten til at hjælpe alle gode idéer til vilde kunst- og kulturoplevelser i Odense på vej - uanset om det er økonomi, indhold, samarbejdspartnere, markedsføring, tilladelser eller locations du har spørgsmål til.

 

Læs, hvad vi kan hjælpe dig med, og find mange af svarene nedenfor på denne side, eller gå til:

 

Kulturkontakten kan give dig svar på spørgsmål som:

 • Skal jeg søge kulturpuljen eller musikpuljen? Og hvordan?
 • Hvilke puljer og fonde kan jeg i det hele taget søge tilskud fra?
 • Hvilke samarbejdspartnere er oplagte for mit arrangement?
 • Hvordan kommer jeg ud over rampen med markedsføringen?
 • Hvilke pladser og parker vil være oplagte at låne til mit udendørsarrangement?
 • Hvordan kan jeg komme ud med min kunst til byens skoleelever?
 • Hvilke kommunale kulturlokaler og -scener kan jeg leje? Og hvordan?

Arrangørernes behov for sparring og vejledning kredser ofte om de samme temaer. Derfor har vi lavet en samling af brugbar viden inden for seks populære temaer, som du kan få, helt uden at møde op:

 1. Få faglig sparring til arrangementets indhold
 2. Få sparring til arrangements placering
 3. Få vejledning om tilladelser til arrangementer
 4. Få vejledning til ansøgning og fundraising
 5. Få vejledning til samarbejde med frivillige
 6. Få rådgivning om markedsføring

 

1. Få faglig sparring til arrangementets indhold

Har du en god idé til en vild koncert, en udfordrende danseperformance, en kantet kunstoplevelse, et hårdtslående teaterstykke eller et eksperimenterende crossover-event, så tag kontakt til os.

 

I Kulturkontakten kan du få sparring til valg af relevante samarbejdspartere, passende locations og egnede tidspunkter for dine kultur- og kunstprojekter. Vi kan også hjælpe med at indkredse arrangementets målgruppe i en odenseansk kontekst og pege på initiativer, du kan gøre for at nå denne målgruppe.

 

Medlemmer af Odense Musikudvalg kan desuden give faglig sparring til jeres musikarrangementer – hvad enten de er konkrete projekter eller blot er idéer - med hensyn til valg af optrædende kunstnere, genreafgræsning, koncertformat samt arrangementernes omfang og kvalitet. De giver også vejledning i at skrive et godt budget og en god ansøgning - hvad enten det er til Musikpuljen eller andre fonde og musikorganisationer. Sidst kan medlemmer af musikudvalget give sparring til, hvordan I skaber udvikling og fornyelse i årligt tilbagevendende arrangementer.

 

I Kulturkontakten kan du få uddybet, hvad Odense Kommunes Kulturpolitik konkret betyder for dit projekt, og sparring til, hvordan du bedst kan understøtte kulturpolitikkens fire fokusområder:

 1. Større international opmærksomhed på Odenses kulturliv
 2. Styrkelse af vilkårene for vækstlag og fødekæde
 3. Kunst og kultur i hele kommunen
 4. Kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummene

Kulturpolitikken udgør det grundlag, som ansøgninger til kulturpuljen og musikpuljen vurderes på. Læs den på odense.dk/kulturpolitik.

 

Få inspiration til dit projekt i denne liste over kulturoplevelser, som musikpuljen og kulturpuljen tidligere har støttet www.facebook.com/kulturkontakten/events

 

 

2. Få sparring til arrangements placering

Byen har et væld af parker, byrum, kulturhuse, koncertsale og andre lokaler til kunst og kultur. Inden du vælger et sted, til dit arrangement, bør du overveje mulighederne. Er arrangementet placeret et sted, hvor der naturligt færdes mange af dine potentielle publikummer? Giver stedet særlige muligheder for samarbejde, markedsføring og pressehistorier? Et stedet for dyrt i forhold til jeres indtægter?

 

Lån lokaler og arealer af Odense Kommune

Odense Kommunes udendørsarealer lånes ud gratis til foreninger, velgørende formål og ikke kommercielle, offentlige arrangementer. Læs mere om dine muligheder for at låne lokaler og arealer.

 

Se en række udvalgte eksempler på parker og pladser, du kan benytte til udendørs arrangementer.

 

Vidste du, at det er gratis at låne Rådhushallen til udstillinger, teaterforestillinger, koncerter, konferencer og lign., hvis det arrangeres af fx foreninger og institutioner med et almennyttigt formål?

 

Vidste du, at arrangører af ikke-kommercielle offentlige arrangementer kan ansøge om at låne ODEON eller Odense Koncerthus uden at betale leje ved brug af en af de kommunale dage?

 

Vidste du, at Ældre- og Handicapforvaltningen råder over en række lokaler, som kan lånes gratis af foreninger til bl.a. kreative formål? Læs mere om lån af lokale af Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Vidste du, at kommunens idrætshaller også kan lånes til kulturarrangementer, når der er ledig plads? Tag kontakt til Odense Idrætspark og hør og mulighederne.

 

Koncert eller forestilling? Tag kontakt til byens scener og spillesteder:

Du desuden tage kontakt til byens kirker, der ofte lægger lokaler til både klassiske og rytmiske koncerter. Fx Skt. Hans Kirke, Fredens Kirke, Vor Frue Kirke, Ansgars Kirke og Dalum Kirke.

 

Billedkunst? Tag kontakt til gallerier og kunst- og kulturhuse:

 

3. Få vejledning om tilladelser til arrangementer

Det er nemt at få lov til at lave arrangementer i Odense Kommune, men der er nogle vigtige punkter, der skal tages stilling til undervejs. 

 

Når du som arrangør ønsker at bruge et areal til at afvikle et event, så skal du altid som det første kontakte arealets ejer/udlejer. Når Odense Kommune er ejer/udlejer kan det hurtigt afklares om det påtænkte event kan gennemføres på den ønskede lokalitet, eller om det eventuelt skal afvikles på et andet areal eller på et andet tidspunkt.

Samtidig vil du få hjælp til at afklare hvilke myndighedstilladelser, der er nødvendige for netop dit event, hvilke særlige vilkår der er for arealet og andre praktiske oplysninger.

Ring eller skriv til Eventkontakten, Odense Kommune på tlf. 51777345 eller krs@odense.dk og bliv guidet gennem processen med dit event.

 

Har du udset dig et spændende udendørsareal til dit event, så ansøg Odense Kommune om udendørs arrangementHusk også at søge Odense Politi om tilladelse til at afholde dit udendørsarrangement.

 

Afhængig af eventets størrelse og karakter kan det i øvrigt være nødvendigt at indhente tilladelse fra Beredskab Fyn, Park & Vej, Byggesag og Fødevarestyrelsen. Desuden er arrangører af større events forpligtede til at underrette AMK-vagtcentral på Odense Universitetshospital.

 

Gå i gang med at indhente alle de nødvendige tilladelser i så god tid som muligt. Myndighederne har forskellige sagsbehandlingstider og nogle tilladelser kan afhænge af hinanden. 

 

Husk, at det er dit eget ansvar at få de nødvendige tilladelser til dit arrangement.

 

 

 

4. Få vejledning til ansøgning og fundraising

Odense Kommune prioriterer at støtte projekter, der også kan påvise medfinansiering i et større omfang.

 

Kulturkontakten kan derfor give dig vejledning til at søge både Odense Kommune puljer og de mange øvrige lokale og nationale støttemuligheder, relevante samarbejdspartnere og sponsorer samt opmærksomhedspunkter ved økonomi før og efter ansøgning. 

 

Medlemmer af Odense Musikudvalg kan desuden rådgive om honorarstøtte, koncertrækker, koda, tariffer, entrépriser og koncertbudgetter.

 

Kulturkontaktens facebookside vil du blive opdateret på, hvilke kultur- og musikoplevelser Odense Kommune støtter, de vigtigste frister for kommunale og nationale puljer samt brugbare tilbud og initiativer for arrangører og foreninger.

 

Byregion Fyn og de fynske kommuner tilbyder gratis adgang til platformen fonde.dk til det fynske foreningsliv på kultur-, social- og fritidsområdet. På Byregion Fyns hjemmeside kan I udfylde en kontaktformular og få ét gratis login til fondsdatabasen til jeres forening/gruppe/organisation.

 

Bliv inspireret af, hvad andre odenseanske kulturaktører gør, og brug hinandens erfaringer til at blive bedre. Her er en liste over mange af de fonde, som inden for de seneste par år har støttet kulturen i Odense:

 

              Kulturfond               Har for nylig støttet
 15. juni Fonden  Brandts, Teatret Slotsgården, The Carl Nielsen Masterclass, Det Fynske Kunstakademi, Den Fynske Opera
A.P. Møller Fonden Brandts, Teater Momentum, Teatret Slotsgården, Nordatlantisk Hus, Odense Lyrik, Skulpturbiennale Hollufgård, Teater Kompas, Tidens Samling, The Carl Nielsen Masterclass, Odense Musikskole, Odense Symfoniorkester, Den Fynske Opera, Studenterhus Odense, Festivalen Silhuetten, Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer), Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen), Nørregaards Teater, H.C. Andersen Paraden
Albani Fonden Brandts, Fyns Grafiske Værksted, Fyns Militærhistoriske Museum, H.C. Andersen Festspillene, Kulturmaskinen (Magasinet), Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer) (Den Fynske Landsby), Odense Havnekulturfestival, Odense Sommerrevy, Odense Zoo, SPIS! Odense Food Festival, Teater Gyda, Det Kgl. Teater Balletskolen Odense, ODEON, H.C. Andersen Paraden, Odense Blomsterfestival, Studenterhus Odense, Odense Jazz Festival, Nordic Piccolo Festival, Skjaldefestival
Arne V. Schleschs Fond Brandts
Aslaug og Carl Friis's Legat Fyns Militærhistoriske Museum, Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer) (Den Fynske Landsby), Odense Teater, Odense Zoo, Studenterhus Odense
Augustinus Fonden Odense Barokfestival, Brandts, Den Fynske Opera, Det Fynske Kunstakademi, Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer) (H.C. Andersens Hus og Den Fynske Landsby), Kammermusik Odense, Odense Symfoniorkester, Teatret Slotsgården, H.C. Andersen Paraden, Odense Teater, Vokalensemblet Fyen, Via Artis Konsort, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen), Nordic Piccolo Festival, Odense Internationale Orgelfestival, Foreningen Kirkekoncerter i Odense, Odense Sommeropera
Beckett Fonden Teater Momentum, Det Skrå Teater, Brandts, Den Fynske Opera, Nordic Performance Art, Det Fynske Kunstakademi, Teatret Slotsgården, Nordic Piccolo Festival
Bikubenfonden Teater Momentum, Via Artis Konsort, Teatret Slotsgården, DYNAMO, 
Brødrene Hartmanns Fond Studenterhus Odense, The Carl Nielsen Masterclass
BUPL's solidaritets- og kulturfond Teater Momentum, Det Skrå Teater, Scenoskop Teaterfestival, SPIS! Odense Food Festival, Nørregaards Teater
Bygningsbevaringsfonden af 1975 Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer), Den Fynske Landsby
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat Odense Symfoniorkester, H.C. Andersen Paraden, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen), The Carl Nielsen Masterclass
Clara Lachmanns Fond Højbystævnet, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen)
Dansk Artistforbund Via Artist konsort, Den Fynske Opera, DYNAMO, Kansas City, LunArs
Danske Bank Fonden Studenterhus Odense
Dansk Forfatterforening, Autorkontoen Odense Lyrikfestival
Dansk Islandsk Fond Nordatlantisk Hus, Odense Lyrik
Dansk Kapelmesterforening Foreningen Kirkekoncerter i Odense,
Dansk Komponistforening Nordic Performance Art, Nordic Piccolo Festival
Dansk Musikerforbund LunArs, 
Dansk Skuespillerforbund Det Skrå Teater, Teater Kompas
Dansk Solistforbund Via Artist konsort, Det Fynske Sangselskab, Teater Gyda, Den Fynske Opera, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen), Krogagers Kaffesalon
Dansk Tennis Fond Den Fynske Opera
DATS Fabulas, Odense Dramaskole, Scenoskop Teaterfestival
Den Faberske Fond Brandts, Den Fynske Opera, Det Skrå Teater, Teater Momentum, Odense Symfoniorkester, Teater Kompas, H.C. Andersen Paraden, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen), LAV NOGET LARM (Odense Teater),
Den Ingwersenske Fond Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen)
Den Obelske Familiefond M100, OFF Odense Internationale Film Festival, Nordic Performance art, Den Fynske Opera, Odense Symfoniorkester, Det Fynske Kunstakademi, Brandts, Odense Filmværksted
Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen)
Dir. J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugges Legat Teater Momentum
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond DYNAMO, Brandts, Teatret Slotsgården
E. Bøg Madsen Fonden Odense Blomsterfestival
Energi Fyns Almene Fond Den Fynske Opera, Tidens Samling, Studenterhus Odense, DYNAMO, Brandts, Fletværket, Fyns Militærhistoriske Museum, Nordatlantisk Hus, Odense Bunkermuseum, Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer) (Møntergården), Seniorhus Odense, SPIS! Odense Food Festival, H.C. Andersen Paraden, Davinde Stenmuseum, Odense Blomsterfestival, Nørregaards Teater, Davinde By og Kultur, Davinde Beboer- og forsamlingshus, No Title, Allerup Gamle Have, Foreningen Aasum Gamle Smedje,
 Emilie & Peter Lunds Fond  Den Fynske Opera
Ernst B. Sund Fonden Brandts, Den Fynske Opera
Ernst og Vibeke Husmanns Fond Brandts
Fehrs Fond Fyns Militærhistoriske Museum, Odense Bunkermuseum, Odense Teater, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen)
Filmtalent Odense Filmværksted
Fondet til Dansk-Svensk Samarbejde Højbystævnet
Fondet til Fynske Kulturminders Bevaring Odense Bunkermuseum og Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer) (Den Fynske Landsby)
Foreningen Østifterne Festivalen Silhuetten, Seniorhus Odense, Den Fynske Opera
Friluftsrådets udlodningsmidler Fjordens Dag
Frimodt-Heineke Fonden Brandts, Nørregaards Teater
Frobeniusfonden  Odense Internationale Orgelfestival
Funch Fonden Det Skrå Teater, Femi Festival, Scenoskop, Teater Gyda, Krogagers Kaffesalon
Fynbo Fonden Besættelsesmuseum Fyn,
Fynske Bank Fonden Teater Momentum, Momentum Musik,
Fynske Frimureres Fond Det Fynske SangSelskab, Fyns Militærhistoriske Museum, Odense Zoo, H.C. Andersen Paraden, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen), Den Fynske Opera,
Göethe Institut OFF Odense Internationale Film Festival, Phono Festival
Hoffmann & Husmans Fond  Nordic Piccolo Festival
Hulda Pedersens Legat Vollsmose Kulturhus
Ingeniør N.M. Knudsens Fond Fyns Militærhistoriske Museum, H.C. Andersen Paraden, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen), LunArs, Brugerforeningen Brandts Klædefabrik, No Title, Den Fynske Opera,
Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen)
Knud Højgaards Fond H. C. Andersens Hus, Brandts, Teater Momentum, Teatret Slotsgården, Via Artis Konsort, The Carl Nielsen Masterclass, Odense Barokfestival, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen), Festivalen Silhuetten, Den Fynske Opera, Nordic Piccolo Festival, Odense Internationale Orgelfestival, Odense Drengekor,
KODA (Kultur / Dramatik) ODEOLOGY, Via Artis Konsort, Nordic Piccolo Festival, Resonator Live, 
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond Teater Momentum, Brandts, Teater Gyda, Den Fynske Opera, Teatret Slotsgården, Krogagers Kaffesalon, Nordic Piccolo Festival
Korsangernes Fællesråd  Foreningen Kirkekoncerter i Odense,
Lademanns Fond Teater Momentum
L.F. Foghts Fond Det Fynske Kunstakademi
Lemvigh-Müller Fonden Studenterhus Odense, Odense ZOO, Foreningen Kirkekoncerter i Odense,
 Louis Petersens Legat  Nørregaards Teater
Marie og Christian Larsens Mindelegat Brandts
Marius Pedersens Fond Svanen Dukketeater, Den Fynske Operas Venner, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen)
Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond Teater Momentum
Møllerens Fond Gæsteatelier Hollufgård, Flaetværket, Brandts, Den Fynske Opera, Det Fynske Kunstakademi, Fyns Militærhistoriske Museum, HCA Festivals, Teater Momentum, Nordatlantisk Hus, H.C. Andersen Paraden, Odense Kammermusik Odense Odense Blomsterfestival, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen), Taneli Törmä – Location X, Jaiyede Jazz Festival, 
NAPA (Nordens Institut i Grønland) Taneli Törmä – Location X
N. O. Andersens Fond Kunstbygningen Filosoffen,
Nordea Fonden Odense Filmværksted (Nørd Livet), Gæsteatelier Hollufgård, Den Fynske Opera, Det Kgl. Teaters Balletskole Odense, Fyns Militærhistoriske museum, Brandts, Danmarks Jernbanemuseum, Fjordens Dag, Fynbokoret, HCA Festivals, Teater Momentum, SPIS! Odense Food Festival, Odense Blomsterfestival, Krogagers Kaffesalon, Femi Festival, Odense Sommeropera
Nordisk Kulturfond Taneli Törmä – Location X, Via Artis Konsort
Nykredit Fonden Nordatlantisk Hus
Ny Carlsbergfondet Brandts, M100
Odd Fellow Logerne i Odense, Den humanitære Fond Det Fynske SangSelskab, Fyns Militærhistoriske Museum
Oda og Hans Svenningsens Fond Teater Momentum, Brandts, Nørregaards Teater
Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere (ORA) Metal Mekka
Oticon Fonden Brandts, Den Fynske Opera, Odense Symfoniorkester, The Carl Nielsen Masterclass, Odense Barokfestival, Vokalensemblet Fyen, Taneli Törmä – Location X, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen)
Otto Bruuns Fond Odense Bunkermuseum
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat Brandts, Teater Momentum
Politiken-Fonden Brandts
Region Syddanmarks Kulturpulje OFF - Odense International Film Festival, DYNAMO, Foreningen Ballhaus, Museum Odense (tidligere) Odense Bys Museer, Den Fynske Landsby, Odense Sommeropera, HCA Festivals, SPIS! Odense Food Festival, Kunstbygningen Filosoffen, Foreningen Byens Højskole, Teater Tværsnit, Brugerforeningen Brandts Klædefabrik, Odense Symfoniorkester, Hollufgård Artist Residence 
Rosa Nova Fonden Odense Blomsterfestival
S.C. Van Fonden Odense Teater, Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer), OFF Odense Internationale Film Festival, SPIS! Odense Food Festival, Brandts, The Carl Nielsen Masterclass, Odense Filmværksted
Saugmann Bjerregaards Fond Højbystævnet
Simon Spies Fonden Fyns Militærhistoriske Museum, H.C. Andersen Paraden
Solistforeningen af 1921 Kammermusik Odense, Det Fynske SangSelskab, Via Artis Konsort, Den Fynske Opera, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen), Nordic Piccolo Festival
Sonning fonden Odense Barokfestival, Teater Momentum, Odense Bunkermuseum
Spar Nord Fonden HCA Festivals, Historiens hus, H.C. Andersen Festspillene, Psykologi Revy SDU, Studenterforeningen Medicin og Biomek REVYEN, Studenterhus Odense, H.C. Andersen Paraden, Odense Bunkermuseum, SPIS! Odense Food Festival, Den Fynske Opera, Brandts, DYNAMO, ODEON, OFF Odense Internationale Film Festival,
Sydbank Fonden Teater Momentum, Odense Blomsterfestival, HCA Festivals, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen)
Tage og Claudine Lund-Larsens Fond H.C. Andersen Paraden
Teater Bandens Fond Teater Gyda, Teatret Slotsgaarden
Toyota-Fonden Flaetværket, Den Fynske Opera, Det Fynske Kunstakademi, Skulpturbiennale Hollufgård, H.C. Andersen Paraden, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen), Brandts, Asian Culture Festival, Nordic Piccolo Festival, 
Torben og Alice Frimodts Fond Teater Momentum, Momentum Musik, 
Tuborgfondet Studenterhus Odense, H.C. Andersen Paraden, SPIS! Odense Food Festival, DJ & Producer Academy Denmark, Den Fynske Opera, Femi Festival, Dansk Beatbox Forening, Odense Pride, 18Frames, Mino Ung Odense, Teater95B, Kansas City, MUsU, Kultur PåTaget, Musikhuset Posten/Dexter, ODEOLOGY, 
Veluxfonden Fynbokoret, Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer)
Victor P. Christensens Legat Brandts
Vilhelmine født Bugge’s Legat Teater Momentum
Weyse Fonden Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen)
Wilhelm Hansen Fonden Teater Momentum, Odense Barokfestival, Teatret Slotsgården
William Demant Fonden  DYNAMO, Vokalensemblet Fyen, Nordic Piccolo Festival, Odense Barokfestival, Odense Internationale Orgelfestival, Foreningen Kirkekoncerter i Odense, 
Øernes Kunstfond  Det Fynske Dansekompagni, Odense Bys Museer, Resonator Live, Carl Nielsen Festival, PARLA, Odense Sommeropera, Carl Nielsen Internationale Konkurrence
Østifternes Fond Seniorhus Odense, 2 Timer om Ugen, Den Fynske Opera, H.C. Andersen Paraden, Eventyrligt Julemarked, Fyns Militærhistoriske Museum, Forfatterskolen Odense, 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Odense Barokfestival, Brandts, Den Fynske Opera, Odense Symfoniorkester, Svanen Dukketeater, Klassisk Musik & Eventyr (Torben Iversen), Kammermusik Odense, Sanderumgaards Romantiske Have, Syddansk Musikkonservatorium,  
Aage V. Jensens Naturfond Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer)

 

I Odense Kommune mener vi, at kulturtilbud ikke skal finansieres af kommunale tilskud alene. Vi forventer, at du som kulturarrangør i Odense også skaber indtægter fra fx entré, sponsorer og fonde. Med samarbejde og videndeling om fundraising og markedsføring gør vi kagen større og sikrer den nødvendige kvalitet, gennemslagskraft og økonomiske bæredygtighed i Odenses kulturliv.

 

 

5. Få vejledning til samarbejde med frivillige

I håndbogen herunder kan du læse om, hvad der motiverer frivillige inden for kulturområdet, hvordan du rekrutterer frivillige og organiserer arbejdet, samt hvad du skal være særligt opmærksom på.

Håndbogen er udarbejdet af Odense Kommune i samarbejde med en række kulturinstitutioner i Odense i foråret 2017.

 

Åben håndbogen "Samarbejde med frivillige indenfor kunst og kultur - en håndbog i Issuu"

 

6. Få rådgivning om markedsføring

I Odense Kommune arbejder vi aktivt med at skabe synlighed omkring byens kunst- og kulturtilbud:

 • I kulturkalenderen kulturnaut.dk kan du indtaste dit event, og på VisitOdense kan du se det mangfoldige udbud af kulturoplevelser i Odense.
 • I Kulturkontakten kan du få sparring og vejledning til arbejdet med PR og markedsføring – ansigt til ansigt.
 • kulturkontaktens facebookside kan du se alle de begivenheder, der støttes af Odense Kommunes kulturpulje og musikpulje.

By- og Kulturforvaltningen