Spring til indhold

Udlån af rådhushallen og festsalen

Her finder du alt, du skal vide, hvis du vil låne rådhushallen eller festsalen i Odense Rådhus.

På denne side finder du svar på:

 

Rådhushallens og festsalens anvendelse:

Rådhushallen og festsalen udlånes til udstillinger, koncerter o. lign., som arrangeres af skoler, foreninger, institutioner m.fl.


 

Hvem kan låne rådhushallen og festsalen og til hvad?

Rådhushallen og rådhusets festsal udlånes til koncerter, konferencer, udstillinger eller lignende, som arrangeres af foreninger og institutioner med flere.

 

Arrangementet skal have et almennyttigt formål. Der må således ikke være tale om et kommercielt, et politisk eller et religiøst arrangement.

 

Borgmesterforvaltningen foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, hvorvidt et ansøgt arrangement ligger inden for rammerne af kommunens retningslinjer for udlån af rådhushallen og rådhusets festsal.

 

Borgmesterforvaltningen vil herudover i helt særlige tilfælde kunne udlåne Rådhushallen og Rådhusets Festsal i andre tilfælde end de, der fremgår af retningslinjerne. Det kan f.eks. være arrangementer, der gennem en længere årrække har tradition for at blive afholdt i Rådhushallen eller i Rådhusets Festsal. 

 

Se flere detaljer under Vilkår for lån af rådhushallen nedenfor.

 

 

Fakta om lokalerne:

Rådhushallen er et stort og lyst lokale på 493 m2 med mange muligheder, heriblandt opsætning af scene. Der forefindes scenepodier.

Festsalen er 285 m2 og er et meget smukt lokale med stuklofter og vægmalerier.  Det er muligt at afholde både stående og siddende arrangementer. 


Det er gratis at låne rådhushallen og festsalen inden for normale åbningstider.

Priser i forbindelse med udlån

 

Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 8.00-15.30

Torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-12.00

 

I de tilfælde, hvor der er behov for særlig opstilling, eks. meget store arrangementer, koster det 395,14 kr. inklusive moms

pr. påbegyndt time pr. mand af rådhusets personale .

 

Uden for rådhusets normale åbningstider skal arrangøren betale for fornødent personale på rådhuset.

 • Timepris ved de første tre timer uden for normal åbningstid: 568,58 kr. inklusive moms pr. påbegyndt time pr. mand. 
 • Timepris ud over tre timer uden for normal åbningstid: 742,01 kr. inklusive moms pr. påbegyndt time. pr. mand.

Andre udgifter uden for normal åbningstid: 

 • Rengøring uden for rådhusets normale åbningstid betales efter regning.
 • Forplejning betales efter regning.

Priserne er vejledende, og der tages forbehold for prisændringer.

 

Vilkår for udlån af Rådhushallen

 For arrangementer i Rådhushallen og i Rådhusets Festsal gælder følgende vilkår:

 • Der skal være offentlig adgang. Arrangementet må således ikke være for særligt indbudte (lukket arrangement).
 • Eventuel forplejning til arrangementet skal bestilles i rådhusets kantine, medmindre der konkret aftales andet. Rådhusets kantine afgør i hver enkelt tilfælde, om forplejning kan leveres. Dette afgøres blandt ud fra tidspunktet for arrangementet samt kantinens øvrige arbejdsopgaver.
 • Der må ikke tages entré, medmindre overskuddet herved går til et almennyttigt formål. Entréen skal under alle omstændigheder have en begrænset størrelse.
 • Der må ikke ske salg af produkter mv. ved arrangementer. Dog kan der efter en konkret vurdering gives lov til salg af egne produkter i begrænset omfang samt salg af f.eks. badges, kort eller lignende. Det er i den forbindelse en betingelse, at overskuddet herved går til et almennyttigt formål.
 • Koncerter skal som udgangspunkt afholdes uden for Rådhusets åbningstider.
 • Der må ikke benyttes sand, jord, tape mv. på gulve og trapper.
 • Skader på inventar og bygning erstattes af arrangøren.
 • Udgifter til forplejning, oprydning og rengøring samt udgifter til vagt uden for rådhusets åbningstid afholdes af arrangøren.
 • Ved arrangørens aflysning af et arrangement senere end 10 dage før afholdelsen, er arrangøren forpligtet til at afholde eventuelle udgifter til bestilt forplejning.
 • Arrangøren er ansvarlig for forsikring af genstande mv., der medbringes, ligesom arrangøren er ansvarlig for eventuel personskade, der opstår som følge af arrangementet.
 • Arrangøren er ansvarlig for at indhente de fornødne tilladelser mv. til arrangementet, herunder tilladelse til at spille musik med pligtig KODA-afgift.
 • Odense Kommune har ret til med kort varsel og uden omkostninger for kommunen at flytte et arrangement til en anden dato, såfremt det på grund af helt ekstraordinære omstændigheder er nødvendigt for Odense Kommune selv at kunne råde over lokalet. Dette gør sig f.eks. gældende i forbindelse med udskrivelse af valg. Ny dato aftales herefter med arrangøren.

  

Sådan ansøger du om at låne rådhushallen og festsalen:

Du kan søge om tilladelse til at låne rådhushallen og festsalen ved at ringe eller skrive til:

Bodil-Kathrine Pedersen

Flakhaven 2
5000 Odense C
Tlf.: 29 41 94 04

E-mail: bokp@odense.dk

 

Du skal oplyse:

 • Type af arrangement, herunder f.eks. udstillingens omfang og brug af materialer.

 • Antal deltagere

 • Dato samt start- og sluttidspunkt for arrangementet.

 • CVR-nummer eller EAN-nummer.

 • Evt. foreløbig program

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bodil-Kathrine Pedersen

 

Parkering:

Der er parkeringsmuligheder i parkeringskælderen Klosterbakken, Magasins Parkeringskælder  samt Odeon Parkering og Odense P - med nedkørsel Nørregade og Thomas B. Thriges Gade.

 

Offentlig transport:

Bybusser: informationer om linier og afgange kan fås på: www.bybussen.dk

Regionale busser: informationer om linier og afgange kan fås på: www.fynbus.dk

 

Adresse for rådhushallen og festsalen:

Odense Rådhus
Flakhaven 2
5000 Odense C

Kontaktperson: Bodil-Kathrine Pedersen

Tlf.:29 41 94 04

E-mail: bokp@odense.dk

 

Siden 1480 har der ligget et Rådhus på hjørnet af Vestergade og Flakhaven. Det middelalderlige Rådhus blev for lille og et nyt og meget større stod færdigt i 1833. Byen voksede endnu en gang ud af bygningerne, der blev udvidet i 1937 og fik tilført grønne områder i form af Eventyrhaven. Den seneste omfattende renovering skete op til H. C. Andersens 200-års fødselsdag, hvor de indvendige faciliteter blev fornyet, heriblandt Rådhushallen.  

 


Borgmesterforvaltningen