Spring til indhold

Foreninger med fokus på ældre og mennesker med handicap

Her kan I læse om mulighederne for at låne et lokale, hvis I er en forening med fokus på ældre og mennesker med handicap.

Ældre- og Handicapforvaltningen råder over en række lokaler, der i perioder ikke bliver benyttet. Ønsket er derfor at udnytte faciliteterne bedst muligt samt at sikre et bredt tilbud af aktiviteter til ældre og personer med handicap. Derfor har foreninger mulighed for at låne lokalerne. 

Lokalerne varierer i størrelse og er et bredt udsnit af blandt andet aktivitetslokaler, træningslokaler og caféer. 

Hvem kan låne lokalerne?

Alle aktive nonprofit foreninger, der har en demokratisk valgt bestyrelse, kan låne lokalerne. Ældre og mennesker med handicap skal være en del af foreningens målgruppe. Foreningerne skal være indstillet på, at modtage indmeldelse fra relevante borgere, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen formidler kontakten.

Inden opstart får I en rundvisning og bliver orienteret om husorden af en medarbejder fra det pågældende sted.

Prioriteringsrækkefølge

Følgende foreninger bliver prioriteret:

  • Foreninger hvis mål er at fremme den fysiske og sociale aktivitet for ældre, mennesker med handicap og relevante patientgrupper
  • Lokale foreninger  

 

Ansøgning

Ønsker du at låne et lokale, bedes du sende en mail til aehffrivillighed@odense.dk med følgende oplysninger:

  • Foreningsnavn
  • Lokaleønske
  • Dag og tidsrum for aktivitet
  • Aktivitetens form

 

Forbehold

Ældre- og Handicapforvaltningen forbeholder sig retten til at kunne inddrage lokalet for en kortere periode. Dette vil ske med rimelig varsel. Ældre- og Handicapforvaltningen forbeholder sig ligeledes retten til at opsige lejemålet med en 2 måneders varsel. Enkelte lokaler har lukkeperioder, men typisk kan lokalerne benyttes hele året. 

Kontakt

Ældre- og Handicapforvaltningen
Dalumvej 95B 
5250 Odense SV

Team Frivillighed
Mail: aehffrivillighed@odense.dk 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen