Spring til indhold

Lån af lokaler til aftenskoler og foreninger

Her kan du søge om et klasselokale, faglokale, udendørsanlæg eller en hal/gymnastiksal til foreningsaktiviteter - primært for folkeoplysende foreninger.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Booking af et lokale, anlæg m.m.

Hvis I skal benytte en gymnastiksal, en hal, et udendørsanlæg f.eks. kunstgræsbanen i Hjallese eller et klasse- og faglokale til jeres aktivitet, så skal lokalet eller anlægget søges digitalt på Aktiv Odense. Hvis du vil videre til Aktiv Odense, så tryk her

Ansøgningsfrist for sæsontider (også til turneringer og weekendtider) i haller/gymnastiksale, udendørsanlæg og klasse- og faglokaler ligger hvert år omkring den 20. februar. Enkelttider  (kaldet resttider) kan søges hele året. 

 

Gebyr på lokaler

I Odense Kommune har vi gebyrer på lån af lokaler - taksterne for lån af en hal er på 24 kr. pr. time og 12 kr. for en gymnastiksal. Der er ikke gebyr på klasse- og faglokaler samt udendørsanlæg for folkeoplysende foreninger. Er jeres forening i et kommunalt sports- og fritidshus, så koster det 10% af driftsudgifterne. Der sendes opkrævning ud for gebyrer halvårsvis normalt i juli og januar for det sidste halvår. 

Som aftenskole eller folkeoplysende forening er det vigtigt, at du har dit brugernavn og kodeord klar, så du kan logge på systemet og booke.
Husk, at det også er vigtigt at afbooke/afmelde jeres tider, hvis de ikke benyttes. Dels sparer foreningen penge og dels kan andre få glæde af de ledige tider.

 

Prioritering af ansøgninger

Ledige lokaler og udendørsanlæg anvises som hovedregel efter følgende prioritering, hvis de findes egnet til formålet:

  1. Aktiviteter for børn og unge, herunder også kommunale aktiviteter i ungdomsskole, ungdomsklubber m.v.
  2. Folkeoplysende voksenundervisning
  3. Aktiviteter for voksne

Handicapforeninger har fortrinsret til lokaler/udendørsanlæg særligt egnede for handicappede.
Hvis lokalerne/udendørsanlæggene har været udnyttet optimalt til folkeoplysende aktiviteter, følges den hidtidige fordeling.

 

Pris for benyttelse af kunstgræsbanen i Hjallese

Foreninger skal betale for benyttelse af kunstgræsbanen i Hjallese. 

For professionelle og udenbys klubber opkræves der er en timeleje på 1.000 kr. pr. time. For lokale amatørklubber opkræves der er et gebyr på 150 kr. pr. time. Ved booking af en halv bane opkræves der halv pris. 

Opkrævning udsendes når sæsonen er slut. 

 

Hvis du vil vide mere om:

By- og Kulturforvaltningen