Spring til indhold

Sådan låner du lokaler

- skal du låne et lokale til foreningens aktivitet, så se mere om regler og ansøgningsfrister.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 19

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Folkeoplysende foreninger kan låne gymnastiksale og sportshaller ved betaling af et gebyr pr. time. Udendørsanlæg og klasse- og faglokaler udlånes som hovedregel vederlagsfrit.

 
Prioritering:

Ledige lokaler og udendørsanlæg anvises som hovedregel efter følgende prioritering, hvis de findes egnet til formålet:

  • Aktiviteter for børn og unge, (herunder kommunal virksomhed såsom ungdomsskole, ungdomsklubber m.v.)
  • Folkeoplysende voksenundervisning
  • Aktiviteter for voksne

Handicapforeninger har fortrinsret til lokaler særligt egnede for handicappede.
Hvis lokaler hidtil har været udnyttet optimalt til folkeoplysningsaktiviteter, følges den hidtidige prioritering.


Sådan søger du:
 

Ansøgning om lån af gymnastiksale, sportshaller, udendørsanlæg og klasse/faglokaler søges via www.odense.dk/fritidsportalen - søg ledig tid. Husk foreningens brugernavn og password - har du glemt det så kontakt Fritid og Eliteidræt.

  • Ansøgningsfrist for lån af gymnastiksale, sportshaller, udendørsanlæg og klasse/faglokaler både til hverdag og til weekendarrangementer/tuneringer er den 20. februar hvert år.
  • Ansøgninger der modtages senere end denne frist, kan ikke forventes imødekommet.
  • Udover de nævnte frister kan ansøgninger til ledige timer og enkeltarrangementer indsendes året rundt, dog senest 6 uger før.By- og Kulturforvaltningen