Spring til indhold

Offentlige udendørs arrangementer, søg hos politiet

Husk også at søge Odense Politi om afholdelse af udendørs arrangementer

Hvis du får en tilladelse skal du huske at opbevare den og de tilknyttede betingelser hos dig under arrangementet, så du på forlangende kan vise den til tilsynsførende repræsentanter fra Politiet, Industrimiljø eller kommunen. 

Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre. Hverken helt eller delvist.

 
Hvis der under arrangementet sælges mad, øl, vin og vand, så skal den ansvarlige sende en særlig ansøgning om lejlighedstilladelse til:

Fyns Politi
Tilladelses- og bevillingskontoret 
Hans Mules Gade 1-3 
5000 Odense C 

 

By- og Kulturforvaltningen