Spring til indhold

Hvem kan låne arealer?

Du kan låne de kommunale grønne arealer til de offentlige arrangement. Læs mere herunder, om du skal betale leje for lån af de grønne arealer eller kan fritages.

Odense Kommune har en række offentlige arealer, der kan udlånes. Nogle bestemte arrangører kan låne arealer uden leje, mens andre skal betale for lån af grønne arealer.

 

Hvem skal betale leje?

Odense Kommune må ikke udleje pladser og grønne arealer til kommercielle formål uden at opkræve leje. Derfor skal private arrangører nu betale for at bruge fx Kongens Have, Engen og Munke Mose. 

Med kommerciel virksomhed menes virksomheder, selskaber mv. eller foreninger, som drives med henblik på at skabe omsætning og fortjeneste. I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne må kommunen ikke yde støtte til kommerciel virksomhed/aktivitet.

Har dit arrangement et kommercielt formål, skal der altså betales leje for arealet.

Det er heller ikke muligt at låne kommunens arealer til lukkede private arrangementer som f.eks. firmafester eller lukkede fagmesser kun for fagfolk.

Hvem friholdes fra leje?

Odense Kommune må gerne støtte foreninger under folkeoplysningsloven. Kommunen må udlåne grønne arealer og pladser gratis til foreninger, velgørende formål og ikke kommercielle, offentlige arrangementer.

Hvis der er brugerbetaling til arrangementet, må arrangementet ikke give overskud. Hvis formålet er at samle penge ind til et godgørende formål, er det naturligvis i orden.

Der skal betales for forbrug af el og vand og i særlige tilfælde kan der være krav om et depositum, ellers er det gratis.

Spørgsmål

Skriv venligst dine spørgsmål til udarr.bkf@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen