Spring til indhold

Sådan behandles din ansøgning

Odense Kommune vurderer især ansøgningen i forhold til de driftsmæssige hensyn til de kommunale arealer f.eks., hvor egnet det søgte areal er til afholdelse af arrangementet, hvor belastet arealet og naboer er af brug og slitage, trafikale hensyn m.v.

Ved vurderingen af ansøgningerne tages der specielt hensyn til:

  • Antallet af udendørs musikarrangementer på en given lokalitet et enkelt år
  • Antallet af støjpåvirkede boliger
  • Tidspunktet for afviklingen af arrangementet
  • Lydstyrke
  • Arrangementets varighed

Odense Brandvæsen vurderer ansøgninger med:

  • Opstilling af forsamlingstelt over 50 m² beregnet til over 150 personer
  • Etablering af campingområder på over 1000 m² beregnet til over 150 personer
  • Etablering af salgsområder over 500 m²
  • Arrangementer med mange mennesker samlet på afgrænset plads

 

By- og Kulturforvaltningen