Spring til indhold

Pulje til præstationsfrie miljøer

Pulje til fremme af fællesskaber frem for præstationer er en del af indsatsen ”Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense”. Der skal bidrage til at flere børn og unge i Odense trives.

Odense Byråd har med indsatsen ”Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense” udarbejdet 9 principper for måden, Odense Kommune skal arbejde med mental trivsel. Et af principperne er, at vi skal tale mere med børn og unge om udfordringer. På den måde kan vi aftabuisere mental mistrivsel. Derfor er der blev oprettet en pulje til gavn for børn og unges fællesskaber uden konkurrence.

 

Puljens størrelse

Puljen er på 270.000 kroner årligt. Den løber til og med 2025 og administreres af Sundhedsforvaltningen.

 

Formål

Formålet med puljen er at fremme fællesskaber i samarbejde med byens foreninger og ungdomsuddannelser, hvor konkurrenceelementer ikke fylder. Hensigten er at gøre op med den negative udvikling, som vi desværre ser i børn og unges mentale trivsel.

Puljen kan blandt andet blive uddelt til aktiviteter, der understøtter fællesskaber på ungdomsuddannelser, som har fokus på kultur og sundhed. Det kan f.eks. være forumteater på ungdomsuddannelser, hvor der bliver sat fokus på svære emner i et ungdomsliv. Derefter efterfulgt af samtaler med de unge i et trygt fællesskab.

 

Hvem kan søge

Institutioner, foreninger og grupper af personer såvel som enkeltpersoner kan søge om midler fra puljen.

Institutioner, der allerede modtager offentlige tilskud, skal redegøre for, hvordan aktiviteten rækker udover den ordinære drift.

 

Kriterier for at søge puljen

- Aktiviteternes grundlæggende fokus skal fremme fællesskaber frem for præstationer.
- Aktiviteterne skal bidrage til kendskab om organisationer og foreninger, der kan hjælpe unge og deres udfordringer.
- Aktiviteterne skal bidrage til at aftabuisere mental mistrivsel på ungdomsuddannelserne.
- Aktiviteten skal opsamle effekt og læring i en afrapportering.

Det er desuden et krav, at man er hjemmehørende i Odense for at kunne tildeles midler fra puljen.

I 2023 vil ansøgere til puljen blive vurderet af både Sundhedsforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. Det er grundet af, at puljen i 2023 har et særligt fokus på kultur og sundhed.

 

Ansøgningen skal indeholde

- Projektbeskrivelse (max 3 sider)
- Udspecificeret budget
- Forslag til samarbejdspartnere og evt. andre bidragsydere
- Tidsplan for hele projektet inkl. evaluering

Aktiviteterne, der søges midler til i 2023, skal afvikles i 2024.

 

Ansøgningsfrist

1. november 2023

 

Ansøgning sendes til

Simone Thrane, sitn@odense.dk og Kristina Sjögreen, krs@odense.dk

 

Spørgsmål kan stilles til

Simone Thrane, mobil 24 79 71 50, sitn@odense.dk
Kristina Sjögreen, mobil 51 77 73 45, krs@odense.dk

Sundhedsforvaltningen