Spring til indhold

Odense borgerråd

Tilfældigt udvalgte, men repræsentative borgere deltog i 2019 i et borgerråd, som kiggede på velfærdsudfordringerne.

Vi bliver flere ældre, og vi får flere børn. Konsekvenserne af dén glædelige udvikling er dog, at velfærden kommer under alvorligt pres - både nationalt og lokalt. Om få år mangler vi både finansiering og varme hænder til de yngste og ældste borgere i byen. Læs mere om udfordringer for fremtidens velfærd her

 

 

Borgerråd drøfter udfordringer

Derfor etablerede Odense Kommune, som den første danske kommune, et midlertidigt borgerråd i sommeren 2019. Borgerrådet diskuteret de udfordringer, som kommunen står over for. Borgerrådet har blandt andet arbejdet med Task Force Velfærds udfordringer og anbefalinger. Til slut leverede borgerrådet inputs og konkrete forslag til løsninger.

 

99 tilfældigt udvalgte borgere

Borgerrådet bestod af 99 tilfældigt udvalgte borgere samt Stig Jarbøl, rektor for HF/VUC Fyn, som formand. Rådet afholdt møder tre gange i 2019: 22. juni, 17. august og 7. september.

 

 

Borgerrådets inputs kan nu læses i en rapport

Der er udarbejdet en rapport med de inputs, borgerne er kommet med til de tre møder i 2019, der blev præsenteret for Odense Byråd forud for budgetforhandlinger.

Læs rapporten fra Borgerrådet her

 

 

Ny form for borgerinddragelse

Etableringen af et borgerråd er en ny form for borgerinddragelse, hvor Odense Kommune gerne vil inddrage byens borgere på en ny og mere direkte måde i at skabe fremtidens Odense.

 

Tanken er at tilstræbe at skabe et ’mini-Odense’, hvor deltagerne inviteres ind i grupper, der på alder og køn ligner sammensætningen i det ’store-Odense’. Den tilfældige udvælgelse giver borgerrådet en god spredning på postnummer og uddannelse.

 

Borgerrådet er inspireret af bl.a. et meget vellykket forløb i Irland forud for en afstemning om fri abort.

 

Borgmesterforvaltningen