Spring til indhold

Den lokale aftale for Sanderum

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet ved stærke lokalsamfund. Her kan du læse om, hvordan borgerne i Sanderum og byrådet samarbejder om den lokale aftale for Sanderum.

Baggrund

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet ved stærke forstæder og lokalsamfund, der igennem fællesskab, nærhed og kendskab til hinanden danner rammerne for en god tilværelse for både børnefamilier og alle andre, der ønsker at bo tæt på og i storbyen. Her er folkeskolerne helt centrale, fordi de i dag er et naturligt lokalt omdrejningspunkt og udgør et oplagt afsæt for den videre udvikling og styrkelse af lokalområderne.

Byrådet har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalsamfund samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og og De LokalNationale.

 

Det lokale Partnerskab

I Sanderum er der blevet nedsat et lokalt partnerskab med borgere fra hele lokalsamfundet. I forløbet omkring udviklingen af den lokale aftale for Sanderum holder Odense Kommune og partnerskabet i Sanderum løbende møder.

 

Det lokale partnerskab i Sanderum består af repræsentanter fra områdets foreninger og institutioner. I tilblivelsen af den lokale aftale for Sanderum er det partnerskabets opgave at repræsentere borgerne i Sanderum. Konkret skal partnerskabet være i tæt dialog med kommunens medarbejdere om at forme og skrive den bedst mulige aftale, der i sidste ende bliver behandlet i byrådet.

 

Partnerskabet består af:

 

Navn Repræsenterer 
Claus Fagerlund Skoleleder, Sanderumskolen
Lisbeth Byrrisen Forældrerepræsentant skolebestyrelsen, Sanderumskolen
Jesper Jakobsen Institutionsbestyrelsen, vuggestuer og børnehaver Sanderum/Tingløkke
Mads Jakobsen Formand, F.C. Odense
Henrik Blichfeldt Næstformand, Sanderum Håndbold  
Hans Henrik Søllested Klubformand, Odense Eventyr Golf
Hans Jørn Lassen Formand, Grundejerforeningen Sanderum Torveby

 

Inddragelse af borgerne i Sanderum

Den demokratiske samtale har også involveret et digitalt borgermøde for borgerne i Sanderum den 19. april 2021 - du kan se powerpoint fra borgermødet den 19. april her.

Alle borgere i Sanderum kan undervejs i hele forløbet bidrage digitalt med deres tanker om lokalsamfundets udvikling ved at komme med kommentarer og forslag til den lokale aftale. 

 

Se borgernes svar i dataopsamlingen for Sanderum her.

Borgmesterforvaltningen