Spring til indhold

En kærlig hånd til Sanderum

Den lokale aftale for Sanderum er godkendt af Odense Byråd - du kan læse mere om aftalen og projekterne på denne side.

Foto af Sanderumskolen med følgende tekst henover: "En kærlig hånd til Sanderum #VelfærdensFundament".

Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 28,8 mio. kr. til at styrke Sanderum med Sanderumskolen som omdrejningspunkt for lokalområdet. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i Sanderum og i en modernisering af Sanderumskolen.

 

Den lokale aftale for Sanderum blev godkendt af Odense Byråd den 18. august 2021.

 

Her kan du se en status på, hvor langt de forskellige projekter er. Den bliver opdateret hver tredje måned:

Se status for projekterne i Sanderum (PDF)

 

Hovedpunkter

Du kan se hovedpunkterne fra den lokale aftale for Sanderum her:

 

Lokalsamfund: 3,2 mio. kr.

 • Forbedring af området ved ''søen'' mellem Sanderumvej og nord for motorvejen (VandCenter Syd): 100.000 kr.
 • Opgradering af to legepladser: 450.000 kr.
 • Aktiviteter i Tusindårsskoven: 300.000 kr.
 • Pulje til opgradering af eksisterende grønne områder: 450.000 kr.
 • Udvidelse og fornyelse af multibanen ved Sanderumskolen: 1.200.000 kr.
 • Udvidelse af faciliteter til Sanderums foreninger: 600.000 kr. 
 • Løft af område mellem hal og Sanderumskolen: 100.000 kr.

Modernisering af Sanderumskolen: 12,9 mio. kr.

 • Opgradering af madkundskabslokale: 2.000.000 kr.
 • Opgradering af fysiklokale: 1.500.000 kr.
 • Opgradering af natur- og tekniklokale: 1.500.000 kr.
 • Etablering af nye og modernisering af eksisterende toiletter: 1.000.000 kr.
 • Udbygning af SFO-lokaler: 2.000.000 kr.
 • Optimering af indretning - og grupperum mv.: 1.000.000 kr.
 • Opgradering af gymnastiksal: 900.000 kr.
 • Opgradering af udeområder: 2.500.000 kr.
 • Opsætning af glasdøre: 500.000 kr.

Vedligehold af Sanderumskolen: 12,7 mio. kr.

 • Udskiftning af tagbeklædning
 • Udskiftning af lofter og gulvbeklædning
 • Udskiftning og opretning af belægninger i terræn

Her kan du læse den lokale aftale for Sanderum (PDF)


Den lokale aftale bygger på en omfattende borgerinddragelse, hvor lokalområdets borgere og foreninger havde mulighed for at komme med bidrag gennem et spørgeskema og et borgermøde. Du kan læse opsamlingen på borgerinddragelse ved at klikke her.

 

Kvartårlig status fra dit lokalområde

Vil du følge med i, hvordan projektet og initiativerne udvikler sig i dit lokalområde? Så kan du tilmelde dig kvartårlig status her. Du vil højst modtage fire mails om året, og du kan altid framelde dig igen.

 

Baggrund

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet ved stærke forstæder og lokalsamfund, der igennem fællesskab, nærhed og kendskab til hinanden danner rammerne for en god tilværelse for både børnefamilier og alle andre, der ønsker at bo tæt på og i storbyen. Her er folkeskolerne helt centrale, fordi de i dag er et naturligt lokalt omdrejningspunkt og udgør et oplagt afsæt for den videre udvikling og styrkelse af lokalområderne.

Odense Byråd har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalsamfund samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De LokalNationale.

Borgmesterforvaltningen