Spring til indhold

En kærlig hånd til Risingkvarteret & Østerbro

Den lokale aftale for Risingkvarteret & Østerbro er godkendt af Odense Byråd - du kan læse mere om aftalen og projekterne på denne side.

Foto af Risingskolen med følgende tekst henover: "En kærlig hånd til Risingkvarteret & Østerbro #VelfærdensFundament".
Skolegården på Risingskolen.

Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 35,1 mio. kr. til at styrke Risingkvarteret & Østerbro med Risingskolen som omdrejningspunkt for lokalområdet. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i Risingkvarteret & Østerbro og i en modernisering af Risingskolen.

 

Den lokale aftale for Risingkvarteret & Østerbro blev godkendt af Odense Byråd den 18. maj 2022. Her kan du se en status på, hvor langt de forskellige projekter er. Den bliver opdateret hver tredje måned:

 

Se status for projekterne i Risingkvarteret & Østerbro (PDF)

 

Hovedpunkter

Du kan se hovedpunkterne fra den lokale aftale for Risingkvarteret & Østerbro her: 

 

Lokalsamfund: 9. mio. kr.

 • Opgradering af Svanedammen: 1.500.000 kr.
 • Der oprettes en gårute, der binder området sammen og gør det mere spændende at gå tur i området: 1.000.000 kr.
 • Opgradering af Skt. Jørgens Park: 500.000 kr.
 • Flytning af legepladsen på Østre Plads: 700.000 kr.
 • Et sted til lokalområdets socialt udsatte: 1.500.000 kr.
 • Sandhusskoven opgraderes: 400.000 kr.
 • Yderligere beplantning til lokalområdets børnehuse: 400.000 kr.
 • Opgradering af lokalområdets mindre grønne områder: 300.000 kr.
 • Lysanlæg ved Østre Boldklub: 500.000 kr.
 • Sti langs boldbanen ved hullet i hegnet ved skolen: 700.000 kr.
 • Opgradering af skolens udeområde: 1.500.000 kr.

 

Modernisering af Risingskolen: 14,1 mio. kr.

 • Modernisering af billedkunstlokale: 2.700.000 kr.
 • Opgradering af faglokaler: Musiklokale, omklædningsrum, gymnastiksale, madkundskabslokale: 5.800.000 kr.
 • Etablering af nye toiletter og modernisering af eksisterende samt etablering af nyt grupperum på 1. sal: 4.600.000 kr.
 • Etablering af læringsmiljøer og modernisering af gangarealer: 1.000.000 kr.

 

Vedligehold af Risingskolen: 12,1 mio. kr.

 • Udskiftning af tag mod skolegård over faglokaler
 • Udskiftning af brugsvandsinstallationer
 • Udbedring af kloak
 • Ombygning/udskiftning af ventilationsanlæg
 • Udbedring af asfalt på brandvej
 • Opretning af fliser ved indgang til klasselokaler og mælkerum
 • Hegn ved færdselsskolen
 • Gummibelægning i Diamanten

 

Her kan du læse den lokale aftale for Risingkvarteret & Østerbro (PDF)


Den lokale aftale bygger på en omfattende borgerinddragelse, hvor lokalområdets borgere og foreninger havde mulighed for at komme med bidrag gennem et spørgeskema og et borgermøde. 
Du kan læse opsamlingen på borgerinddragelse ved at klikke her.

 

Kvartårlig status fra dit lokalområde

Vil du følge med i, hvordan projektet og initiativerne udvikler sig i dit lokalområde? Så kan du tilmelde dig kvartårlig status her. Du vil højst modtage fire mails om året, og du kan altid framelde dig igen.

 

Baggrund

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet ved stærke forstæder og lokalsamfund, der igennem fællesskab, nærhed og kendskab til hinanden danner rammerne for en god tilværelse for både børnefamilier og alle andre, der ønsker at bo tæt på og i storbyen. Her er folkeskolerne helt centrale, fordi de i dag er et naturligt lokalt omdrejningspunkt og udgør et oplagt afsæt for den videre udvikling og styrkelse af lokalområderne.

Odense Byråd har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalsamfund samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Borgmesterforvaltningen