Spring til indhold

En kærlig hånd til Odenses lokalområder

Odense skal også i fremtiden være kendt for stærke lokalsamfund med skolen som omdrejningspunkt for liv og fællesskab.

Odense Byråd har sat gang i en flerårig indsats for at styrke de fysiske rammer for fællesskab i Odenses lokalområder. Det skal ske i tæt dialog og samarbejde med både borgere, foreninger og skoler i alle Odenses lokalområder. 

Over de næste tre år vil byrådet indgå helt nye lokale velfærdsaftaler med alle lokalområder i Odense for et samlet beløb på 625 millioner kroner. Du kan være med til at forme aftalerne og få indflydelse på udviklingen af netop dit lokalområde.

 

 

Et løft af folkeskolen er et løft af lokalområdet

Odense skal fortsat være kendt for stærke lokalområder med folkeskolen som omdrejningspunkt. Det skal være naturligt for foreninger og borgergrupper at mødes på skolen. Der skal være liv og aktivitet i skolens bygninger – også efter skoletid. Kort sagt, nøglen til skolen skal tilbage til lokalsamfundet.

De lokale velfærdsaftaler er en del af aftalen Velfærdens Fundament, hvor der er afsat en halv milliard til vedligehold og modernisering af byens skoler og 125 millioner kroner til at styrke lokalområderne. I alt 625 millioner kroner til at styrke Odenses lokalområder med folkeskolen som samlingspunkt for det lokale liv.

Diagrammet viser fordelingen af midlerne. 500 millioner kroner til byens skolebørn og 125 millioner kroner til lokalområder.

Nu er spørgsmålet: Hvordan kan vi bruge midlerne til at styrke livet og sammenholdet i netop dit lokalområde? 

Det vil byrådet gerne tale med dig og andre engagerede borgere om. Vi vil gerne i dialog med både unge og børnefamilier, grundejerforeninger og seniorklubber, idræts- kultur- og fritidsforeninger og selvfølgelig skolen. Alle, som har et engagement i lokalområdet. 

 

 

Få indflydelse på dit lokalområde

Vi vil samle jeres bidrag, gode idéer og forslag, så vi kan nå frem til en fælles velfærdsaftale om, hvordan midlerne skal bruges til gavn for både folkeskolen og lokalområdet. 

I Odense er vi mange lokalområder, og hvert område er unikt. Byrådet vil derfor indgå lokale velfærdsaftaler med et lokalområde ad gangen. Aftalerne vil blive indgået mellem Odense Byråd og et udvalg af lokale repræsentanter fra hvert lokalområde. I velfærdsaftalen vil byrådet forpligte sig til at tilføre midler og ressourcer til lokalområdets udvikling.

 

 

Hvornår starter samtalen i dit lokalområde? 

I Odense har vi mange lokalområder. Det er ikke muligt at nå ud til alle lokalområder på én gang.

 

Se her, hvornår samtalen starter i dit lokalområde

Borgmesterforvaltningen