Spring til indhold

En kærlig hånd til Odenses lokalområder

Odense skal også i fremtiden være kendt for stærke lokalsamfund med skolen som omdrejningspunkt for liv og fællesskab.

Odense Byråd satte i 2020 gang i en flerårig indsats for at styrke de fysiske rammer for fællesskab i Odenses lokalområder. Det er sket i tæt dialog og samarbejde med både borgere, foreninger og skoler i alle Odenses lokalområder. 

Fra 2020 til 2023 har byrådet indgået helt nye lokale velfærdsaftaler med alle lokalområder i Odense for et samlet beløb på 625 millioner kroner. 

 

Et løft af folkeskolen er et løft af lokalområdet

Odense skal fortsat være kendt for stærke lokalområder med folkeskolen som omdrejningspunkt. Det skal være naturligt for foreninger og borgergrupper at mødes på skolen. Der skal være liv og aktivitet i skolens bygninger – også efter skoletid. Kort sagt, nøglen til skolen skal tilbage til lokalsamfundet.

De lokale velfærdsaftaler er en del af aftalen Velfærdens Fundament, hvor der er afsat en halv milliard til vedligehold og modernisering af byens skoler og 125 millioner kroner til at styrke lokalområderne. I alt 625 millioner kroner til at styrke Odenses lokalområder med folkeskolen som samlingspunkt for det lokale liv.

Diagrammet viser fordelingen af midlerne. 500 millioner kroner til byens skolebørn og 125 millioner kroner til lokalområder.

Velfærdsaftaler lavet i samarbejde med lokale

Odense består af mange lokalområder, og hvert område er unikt. Derfor har det været vigtigt for byrådet, at alle lokale velfærdsaftaler er lavet i samarbejde med de lokale. Aftalerne er derfor indgået mellem Odense Byråd og et udvalg af lokale repræsentanter fra hvert lokalområde. Der har desuden været en stor borgerinddragelse i hvert lokalområde med både borgermøde og spørgeskema, hvor alle har kunne komme med deres bidrag, gode idéer og forslag. Vi har været i dialog med en masse engagerede borgere - både unge og børnefamilier, grundejerforeninger og seniorklubber, idræts- kultur- og fritidsforeninger og selvfølgelig den lokale folkeskole. Alle, som har et engagement i lokalområdet. 

Samarbejdet har betydet, at vi har kunne nå frem til en fælles velfærdsaftale om, hvordan midlerne skulle bruges til gavn for både den lokale folkeskole og lokalområdet. I velfærdsaftalerne har byrådet forpligtet sig til at tilføre midler og ressourcer til lokalområdets udvikling.

Se her, hvordan den lokale velfærdsaftale ser ud i dit lokalområde

Borgmesterforvaltningen