Spring til indhold

Fordeling af penge til lokalområder og skoler

Byrådet har besluttet at afsætte 625 millioner kroner til at give byens skoler og lokalområder et løft frem mod 2030. Se her, hvor mange penge din skole og dit lokalområde kan se frem til.

Odense skal fortsat være kendt for stærke lokalområder, og folkeskolen skal være naturligt omdrejningspunkt for fællesskab i lokalområdet. Det er målet med en investering på 625 millioner kroner i Odenses skoler, bydele og lokalområder. Både inde- og udearealer skal have et løft.

Et flertal i byrådet har nu meldt ud, hvordan de ønsker at fordele de 625 millioner kroner blandt Odenses skoler og lokalområder. Overordnet set skal 500 millioner kroner gå til vedligehold og modernisering af skoler, mens 125 millioner kroner skal gå til lokalområdet ved indgåelse af lokale velfærdsaftaler. Lokalområder er inddelt efter skoledistrikter.

Diagrammet viser fordelingen af midler til lokalområder og skoler. 125 millioner kroner til lokalområde, 230 millioner kroner til vedligehold af skoler og 270 millioner kroner til modernisering af skoler.

Der reserveres også 30 millioner kroner i en pulje til uforudsete udgifter.

 

Sådan fordeles pengene mellem de enkelte skoler og lokalområder

Hver skole og hvert lokalområde er unikt, og nogle skoler har større behov for vedligehold og modernisering end andre. Derfor skal en række kriterier afgøre fordelingen af de 625 millioner kroner mellem de forskellige skoler og lokalområder:

 

230 millioner til vedligeholdelse

Nedslidte bygninger, lokaler og udearealer på Odenses skoler skal vedligeholdes for et samlet beløb på 230 millioner kroner.
 

Beløbet dækker et efterslæb på vedligehold af byens skoler. Pengene skal gå til udskiftning af vinduer og døre, tætning af tage, vedligehold af toiletter og meget mere. By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en faglig vurdering af, hvor behovet er størst som grundlag for fordelingen.

 

270 millioner til modernisering

Skolerne skal moderniseres, så der er bedre rammer for børns trivsel og læring. Det skal ske med fokus på fleksibilitet, bevægelse, sundhed og hygiejne – og ikke mindst forbedret indeklima og støjreduktion. Helt konkret skal der investeres i alt lige fra nye legepladser, større klasselokaler, flere grupperum, robotfaciliteter, bedre fællesarealer og moderne faglokaler og læringsmiljøer.

Fordelingen af penge til modernisering er beregnet ud fra: 

  • Skolens elevtal (vægter 20 %)
  • Antal børn i alderen 6-16 år i lokalområdet, dvs. også børn fra privatskoler (vægter 20 %) 
  • Skolens moderniseringsbehov (vægter 60 %)

 

125 millioner til bydele og lokalområder

Pengene fordeles på baggrund af indbyggertal i lokalområdet og kan både gå til skolens faciliteter og til andre projekter i lokalområdet, fx en ny cykelsti, bedre idrætsfaciliteter, nye foreningslokaler og meget andet. Det er op til lokalområdet at bringe gode idéer på banen. Byrådet vil indgå en lokal velfærdsaftale med hvert lokalområde om, hvad pengene konkret skal gå til.

 

 

Så mange penge får dit lokalområde og din skole

Med udgangspunkt i de nævnte kriterier ovenfor fordeler de 625 millioner kroner sig således (tal er i millioner):

 

Skoledistrikt Vedligehold Lokale velfærds-aftaler Modernisering Samlet
Agedrup & Bullerup
(Agedrup Skole)
 4,4 1,9 6,5 12,8
Dalum
(Dalumskolen)
 7,7 2,8 5,1 15,6
Korsløkke & Kragsbjerg
(Ejerslykkeskolen)
4,3 9,1 9,7 23,1
Enghaveskolen* 2,8 0,0 * 3,3 6,1
Hjallese
(Hjalleseskolen)
3,5 2,6 6,3 12,4
Holluf Pile & Tornbjerg
(Holluf Pile Skole)
2,5 4,0 7,2 13,7
Hunderup
(Hunderupskolen)
8,6 3,8 7,1 19,6
Højby, Lindved & Allerup
(Højby Skole)
5,0  2,9 7,9 15,8
Højme og Dyrup
(Højmeskolen)
7,7  3,6 7,2 18,5
Korup
(Korup Skole)
9,1 2,7 6,4 18,2
Næsby & Kirkendrup (Kroggårdsskolen) 11,7 2,8 10,4 24,9
Lumby
(Lumby Skole)**
2,6 0,0 ** 4,4 7,0
Munkebjerg
(Munkebjergskolen)
4,7 4,4 10,6 19,7
Næsby
(Næsby Skole) 
11,3 2,1 5,0 18,5
Nørrebjergskolen* 3,9 0,0 * 1,7 5,6
Bolbro
(Provstegårdskolen)
10,8 4,9 7,2 22,9
Paarup & Villestofte
(Paarup Skole) 
12,4 3,1 12,9 28,4
Bellinge & Brændekilde
(Rasmus Rask-Skolen)
6,1 3,2 4,9 14,1
Risingkvarteret & Østerbro (Risingskolen) 12,1 9,0 14,1 35,1
Rosengårdskolens distrikt
(Rosengårdskolen) 
7,4 6,2 12,9 26,5
Sanderum
(Sanderumskolen) 
12,7 3,2 12,9 28,8
Skibhuskvarteret & havnen
(Sct. Hans Skole)
15,1 4,5 9,3 28,9
Seden & Åsum
(Seden Skole)
6,2 3,5 7,2 16,9
Skt. Klemens, Stenløse & Fangel
(Skt. Klemensskolen)
4,3 2,6 8,0 14,9
Næsbyhoved-Broby og Allesø
(Spurvelundskolen)
1,4 1,2 3,7 6,3
Stige
(Stige Skole) 
2,9 1,4 3,0 7,3
Søhus
(Søhusskolen) 
7,2 2,4 4,5 14,1
Tarup
(Tarup Skole) 
11,0 4,4 8,0 23,5
Fraugde, Birkum & Davinde (Tingkærskolen) 2,4 1,8 7,7 11,9
Dalum
(Tingløkkeskolen)

3,9

3,3 8,9 16,2
Ubberud
(Ubberud Skole)***
8,9 0,0 *** 0,0 8,9
Bymidten & Vesterbro
(Vestre Skole)
4,9 8,8 8,1 21,8
Åløkke & havnen
(Åløkkeskolen)
8,8 2,3 5,0 16,1
Til senere udmøntning:         
Reserve / Buffer     30,0 30,0
Allerede udmøntet:         
Stitunnel Lumby (del af den lokale aftale)    15,0   15,0
1 % adm. understøttelse 2,0 1,3 2,8 6,1
Total jf. aftalen 230,0 125,0 270,0 625,0

* Specialskolerne dækker hele byen og skal derfor ikke indgå en lokal aftale
** Lumby har allerede indgået en lokal aftale i 2020
*** Ubberuds beløb er i alt 17,1 mio. kr., dog er det kun andelen til vedligehold, der kommer fra Velfærdens Fundament
Abildgaardskolen vedligeholdes og moderniseres særskilt som en del af omlægningen af Vollsmose

 

Sæt dit præg på din skole og dit lokalområde

Der er nu behov for en dialog med både skoler, medarbejdere og alle i lokalområdet om, hvordan pengene bruges bedst til gavn for hele lokalområdet. Alle i lokalområdet har mulighed for at få indflydelse på planerne for modernisering af skolerne og lokale velfærdsaftaler. Se, hvornår samtalen starter i dit lokalområde

Næste skridt

Odense Byråd vil træffe en endelig beslutning om fordelingen af de 625 millioner kroner til skoler og lokalområder den 3. marts 2021. Derefter vil byrådet over de næste tre år indgå lokale velfærdsaftaler med hvert lokalområde.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Velfærdens Fundament og Lokale velfærdsaftaler, kan du sende en mail til velfaerd@odense.dk.


Velfærdens Fundament

De 625 millioner kroner er en del af aftalen Velfærdens Fundament, hvor Odense Byråd har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Borgmesterforvaltningen