Spring til indhold

Lokalområder

I disse år indgår byrådet helt nye lokale velfærdsaftaler med alle lokalområder i Odense for et samlet beløb på 625 millioner kroner. Du kan være med til at forme velfærdsaftalerne og få indflydelse på udviklingen af netop dit lokalområde.

Kortet viser, hvornår borgerinddragelsen starter i de forskellige distrikter. Læs mere herunder.

De lokale velfærdsaftaler er delt op efter skoledistrikter, da skolen er det naturlige omdrejningspunkt for liv og fællesskab i lokalområderne. Over de næste tre år, til og med 2023, vil byrådet indgå lokale velfærdsaftaler med hvert enkelt lokalområde.

 

Her kan du se, hvilke lokalområder der i gang med at forme en lokal velfærdsaftale, hvilke distrikter der har indgået en lokal velfærdsaftale, samt hvornår processen starter i de resterende lokalområder.

 

Aktuelt:

Højby, Lindved & Allerup

Korsløkke & Kragsbjerg

Stige

Skt. Klemens, Stenløse & Fangel

Holluf Pile & Tornbjerg

Bymidten & Vesterbro

 

Indgåede lokale velfærdsaftaler:

Lumby

Næsbyhoved-Broby og Allesø

Bolbro

Sanderum

Næsby

Dalum (Dalumskolen)

Ubberud

Korup

Højme og Dyrup

Paarup & Villestofte

Risingkvarteret & Østerbro

Næsby & Kirkendrup

Agedrup & Bullerup

Tarup

Seden & Åsum

Åløkke & havnen

Rosengårdskolens distrikt

Søhus

Bellinge & Brændekilde

Hunderup

Dalum (Tingløkkeskolen)

 

 

Tidsplan for arbejdet med de lokale velfærdsaftaler

 

Lokalområder i 2021:

 

Lokalområder i 2022:

 

Lokalområder i 2023:

*Ubberud Skole får aftale efter tidligere model på samme måde som Lumby Skole i 2020

**Kun vedligehold og modernisering af skolen, da der i 2020 er indgået en lokalaftale for Lumby.

Odinskolen vedligeholdes og moderniseres særskilt som en del af omlægningen af Vollsmose.Få mere information

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive på velfaerd@odense.dk

Borgmesterforvaltningen