Spring til indhold

En kærlig hånd til Dalum og Dalumskolen

Den lokale aftale for Dalum og Dalumskolen er godkendt af Odense Byråd - du kan læse mere om aftalen og projekterne på denne side.

Dalumskolen

Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 15,6 mio. kr. til at styrke Dalum med Dalumskolen som omdrejningspunkt for lokalområdet. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i Dalum og i en modernisering af Dalumskolen.

 

Den lokale aftale for Dalum blev godkendt af Odense Byråd den 1. september 2021. Her på siden kan du følge med i, hvor langt de forskellige projekter er. Den bliver opdateret hver tredje måned.
 


Denne aftale handler om det område af Dalum, som hører under Dalumskolens distrikt. Bor du i det område af Dalum, der hører under Tingløkkeskolens distrikt, kan du læse mere om arbejdet med den lokale aftale her.

  

Se status for projekterne i Dalum (Dalumskolen) (PDF)

 

Hovedpunkter 

Du kan se hovedpunkterne fra den lokale aftale for Dalum (Dalumskolen) her:

 

Lokalsamfund: 2,8 mio. kr.

 • Opgradering af skolegården: 250.000 kr.
 • Udvidet åbning af Dalumskolen til lokalområdet: 50.000 kr.
 • Fitnessredskaber/crossfit på Gasbanen: 400.000 kr.
 • Nyt mødested på Gasbanen: 150.000 kr.
 • Parkourbane 500.000 kr.
 • Opgradering af den grønne del af gasbanen til øget idrætsfaciliteter: 100.000 kr.
 • Basketbane: 500.000 kr.
 • Legeredskaber: 200.000 kr.
 • Tilskud til udvidelse af omklædningsrum i Dalumhallen: 500.000 kr.
 • Grønne områder opgraderes med borde, bænke og skraldespande: 150.000 kr.

Modernisering af Dalumskolen: 5,1 mio. kr.

 • Opgradering af madkundskabslokale: 1.800.000 kr.
 • Ændret lokaleudnyttelse: 300.000 kr.
 • Opgradering af omklædningsfaciliteter i gymnastiksalen: 600.000 kr.
 • Modernisering af toiletter i indskolingen: 700.000 kr.
 • Ventilation: 1.000.000 kr.
 • Opgradering af skolegården: 700.000 kr.

Vedligehold af Dalumskolen: 7,7 mio. kr.

 • Udskiftning af en del vinduer, så alle vinduer er nye (dvs. maks. 7-10 år gamle).
 • Udskiftning af cirka 3500 m2 lofter, 1500 m2 gulvbelægning, et par mindre tage og et udtjent ventilationsanlæg.
 • Udskiftning af en del asfaltbelægning samt tilpasning af beplantning og hegn.
 • Du kan læse hele den lokale aftale for Dalum herunder.

 

Her kan du læse den lokale aftale for Dalum (PDF)

 

Den lokale aftale bygger på en omfattende borgerinddragelse, hvor lokalområdets borgere og foreninger havde mulighed for at komme med bidrag gennem et spørgeskema og et borgermøde. Du kan læse opsamlingen på borgerinddragelse ved at klikke her.

 

Kvartårlig status fra dit lokalområde

Vil du følge med i, hvordan projektet og initiativerne udvikler sig i dit lokalområde? Så kan du tilmelde dig kvartårlig status her. Du vil højst modtage fire mails om året, og du kan altid framelde dig igen.

 

Baggrund

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet ved stærke forstæder og lokalsamfund, der igennem fællesskab, nærhed og kendskab til hinanden danner rammerne for en god tilværelse for både børnefamilier og alle andre, der ønsker at bo tæt på og i storbyen. Her er folkeskolerne helt centrale, fordi de i dag er et naturligt lokalt omdrejningspunkt og udgør et oplagt afsæt for den videre udvikling og styrkelse af lokalområderne.

Odense Byråd har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalsamfund samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De LokalNationale.

Borgmesterforvaltningen