Spring til indhold

Ubberud-aftalen

Odense Kommune og partnerskabet i Ubberud indgik i september 2021 en aftale om styrkelse af lokalsamfundet, og som de kommende år vil sætte gang i videreudviklingen af Ubberud skoledistrikt.

Stor borgerinvolvering

Den 23. januar og 6. marts blev der afholdt to online-borgermøder med borgere i Ubberud. På første møde blev der indsamlet en lang række ideer og på andet møde blev ideerne videreudviklet til handlinger i aftalen. I juli var udkastet til den lokale aftale i online høring, hvor alle borgere havde mulighed for at kommentere aftaleudkastet. Høringen resulterede i 20 hørings¬svar og gav overordnet set udtryk for opbakning til aftaleteksten.

 

Et løft af fællesskabet

Et samlende omdrejningspunkt for borgerinddragelsen var at styrke fællesskabet i Ubberud og bygge videre på kvaliteterne i området, hvilket i aftalen blev omsat til følgende fire temaer:

 • At fællesskabet styrkes på tværs af foreninger, institutioner og beboere i en samlende organisering, der arbejder for at udvikle hele skoledistriktet, koordinere aktiviteter og kommunikere fælles nyheder.
 • At potentialet i områdets naturrige omgivelser styrkes og adgangen øges med stier, faciliteter og information.
 • At udearealerne omkring skolen forbedres, så der bliver skabt en større helhed og de i endnu højere grad kan bruges som et mødested for skoledistriktets beboere - unge som gamle.
 • At de offentlige bygninger (skole, hal og fritidsbygninger) i Store Ubberud forbedres og bliver gjort mere tilgængelige for borgere, foreninger og institutioner, der ønsker at bruge dem.

 

Sådan fordeler pengene sig

Ubberud-aftalens samlede økonomi er på 17 mio. kr. Heraf går 15,5 mio til skolen og 1,6 mio. til lokalsamfundet. Skolen skal have en ny faglokalekælder, flere grupperum og bedre udearealer, og så skal der laves en række vedligeholdesesopgaver.

 

Lokalsamfund: 1,6 mio. kr.

 • Fælles formaliseret samarbejde og kommunikation: 100.000 kr.
 • Arbejde med stier, faciliteter mm. i naturen: 500.000 kr.
 • Udarbejdelse af helhedsplan for udeområder omkring skolen: 100.000 kr.
 • Etablering af attraktivt uderum omkring Ubberud Skole: 500.000 kr.
 • Istandsættelse af bygningerne Smilehullet og Klubhuset: 200.000 kr.
 • Digitalt adgangs- og bookingsystem: 200.000 kr.
 • Øget tilgængelighed og adgang til faciliteter - Skolen samt Ubberud Kultur- og Bevægelseshus

Læs hele Ubberud-aftalen her

Realisering

De kommende år skal aftalens projekter realiseres. Det sker i et samarbejde mellem kommunen og partnerskabet samt øvrige frivillige kræfter. Er du nysgerrig på det videre arbejde eller har lyst til at bidrage, kan du henvende dig til medlemmerne af partnerskabet.

 

Partnerskabet består af:

 

Navn

Repræsenterer

Lars Breum Formand for skolebestyrelsen, Ubberud Skole
Line Enghave Medlem af skolebestyrelsen, Ubberud Skole
Pernille Madsen
Skoleleder, Ubberud Skole
Anne Thaulow
Formand for Ubberud-Ravnebjerg sognes menighedsråd og formand for Korup-Ubberud lokalhistoriske forening
Kathrine Gørup Christiansen
Sognepræst, Ubberud-Ravnebjerg kirker
Eric Wanscher
Formand for forretningsudvalget i Ubberud Idrætsforening
Steen Kjeldsen
Formand for Ubberud Kultur og Bevægelseshus
Kasper Albrechtsen
Repræsentant fra Ubberud Idrætsforening
Rikke From Larsen
Næstformand for forretningsudvalget i Ubberud Idrætsforening
Jannie Cederskjold
Borgerrepræsentant

 

Borgmesterforvaltningen