Spring til indhold

En kærlig hånd til Bolbro

Den lokale aftale for Bolbro er godkendt af Odense Byråd - du kan læse mere om aftalen og projekterne på denne side.

Grøn baggrund med følgende ord ovenpå: "En kærlig hånd til Bolbro og Provstegårdskolen".

Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 22,9 mio. kr. til at styrke Bolbro med Provstegårdskolen som omdrejningspunkt for lokalområdet. Der vil både blive investeret i tiltag undt omkring i Bolbro og i en modernisering af Provstegårdskolen.

 

Den lokale aftale for Bolbro blev godkendt af Odense Byråd den 16. juni 2021.

 

Her kan du se en status på, hvor langt de forskellige projekter er. Den bliver opdateret hver tredje måned:

Se status for projekterne i Bolbro (PDF)

 

Hovedpunkter

Du kan se hovedpunkterne fra den lokale aftale for Bolbro her:

 

Lokalsamfund: 4,9 mio. kr.

 • Udsmykning af gangbro og tunnel under Middelfartvej: 200.000 kr.
 • Bænke i grønne områder: 50.000 kr.
 • Vild natur ved skolen inklusiv overdækkede bord/bænke: 200.000 kr.
 • Bistader til Bolbro Honning: 50.000 kr.
 • Opgradering/vedligehold af eksisterende legepladser: 450.000 kr.
 • Husleje til Bronx med aftale om at arrangere sociale og kulturelle aktiviteter på skolen: 400.000 kr.
 • Tilgængelighed og markering af skole og svømmehal ud mod
 • Middelfartvej: 500.000 kr.
 • Medfinansiering af ny hal i tilknytning til Bolbrohallen: 1.900.000 kr.
 • Lys på sti i parken mellem Møllemarksvej og Thorvalds Vænget, Bolbroparken: 450.000 kr.
 • Etablering af Multibane: 500.000 kr.
 • Tilskud til nye tribuner i Thorvald Ellegaard Erena: 200.000 kr.

 

Modernisering af Provstegårdskolen: 7,2 mio. kr.

 • Samlet ramme for indendørs moderniseringer: 6.200.000 kr.
 • Opgradering af natur- og tekniklokale
 • Modernisering af gymnastiksalen
 • Studiemiljø for eleverne
 • Personalearbejdspladser og -møderum
 • Små mødelokaler konverteres til undervisningslokale
 • Opgradering af toiletter
 • Løft af festsalen
 • Etablering af udendørs læringsmiljøer og opgradering af legepladsen: 1.000.000 kr

 

Vedligehold af Provstegårdskolen: 10, 8 mio. kr.

 • Renovering af alle 8 facader på hovedbygningen – vinduerne bliver med solfilm
 • Udskiftning af lofter i 10 lokaler (akustik)
 • Udskiftning af gulvbelægning flere steder i hovedbygningen
 • Maling af klasselokaler og gangarealer i hovedbygningen

Her kan du læse den lokale aftale for Bolbro (PDF)

 

Den lokale aftale bygger på en omfattende borgerinddragelse, hvor lokalområdets borgere og foreninger havde mulighed for at komme med bidrag gennem et spørgeskema og et borgermøde. Du kan læse opsamlingen på borgerinddragelse ved at klikke her.

 

Kvartårlig status fra dit lokalområde

Vil du følge med i, hvordan projektet og initiativerne udvikler sig i dit lokalområde? Så kan du tilmelde dig kvartårlig status her. Du vil højst modtage fire mails om året, og du kan altid framelde dig igen.

 

Baggrund

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet ved stærke forstæder og lokalsamfund, der igennem fællesskab, nærhed og kendskab til hinanden danner rammerne for en god tilværelse for både børnefamilier og alle andre, der ønsker at bo tæt på og i storbyen. Her er folkeskolerne helt centrale, fordi de i dag er et naturligt lokalt omdrejningspunkt og udgør et oplagt afsæt for den videre udvikling og styrkelse af lokalområderne.

 

Odense Byråd har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalsamfund samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De LokalNationale. 

Borgmesterforvaltningen