Spring til indhold

Den lokale aftale for Bolbro

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet ved stærke lokalsamfund. Her kan du læse om, hvordan borgerne i Bolbro og byrådet samarbejder om den lokale aftale for Bolbro.

Grøn baggrund med følgende ord ovenpå: "En kærlig hånd til Bolbro og Provstegårdskolen".

Baggrund

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet ved stærke forstæder og lokalsamfund, der igennem fællesskab, nærhed og kendskab til hinanden danner rammerne for en god tilværelse for både børnefamilier og alle andre, der ønsker at bo tæt på og i storbyen. Her er folkeskolerne helt centrale, fordi de i dag er et naturligt lokalt omdrejningspunkt og udgør et oplagt afsæt for den videre udvikling og styrkelse af lokalområderne.

 

Byrådet har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalsamfund samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De LokalNationale. 
  

Det lokale partnerskab

I Bolbro er der blevet nedsat et lokalt partnerskab med borgere fra hele lokalsamfundet. I forløbet omkring udviklingen af den lokale aftale for Bolbro holder Odense Kommune og partnerskabet i Bolbro løbende møder.

 

Det lokale partnerskab i Bolbro består af repræsentanter fra områdets foreninger og institutioner. I tilblivelsen af den lokale aftale for Bolbro er det partnerskabets opgave at repræsentere borgerne i Bolbro. Konkret skal partnerskabet være i tæt dialog med kommunens medarbejdere om at forme og skrive den bedst mulige aftale, der i sidste ende bliver behandlet i byrådet.

 

Partnerskabet består af:

 

 Navn Repræsenterer
 Jesper Vinther  Medlem af skolebestyrelsen, Provstegårdskolen
 Repræsentant for elevrådet  Provstegårdskolen
 Annemette Hovmand Petersen  Skoleleder, Provstegårdskolen
 Per Mortensen  Bolbro GIF
 Michael Nielsen  OGF
 Michael Andreas Sehested Hansen  Frømandsklubben Neptun
 Claus Rasmussen  Cykling Odense
 Hanne Syrak Nielsen  Bolbro Lokalforum
 Cindy Frederiksen  Bronx - Kaffe & Krea
 Niels Jørgen Pedersen  Varehuschef, Føtex Bolbro

 

Inddragelse af borgerne i Bolbro

Den demokratiske samtale har også involveret et digitalt borgermøde den 7. april 2021 - Du kan se powerpoints fra borgermødet den 7. april her (PP). Alle borgere i Bolbro kan undervejs i hele forløbet bidrage digitalt med deres tanker om lokalsamfundets udvikling ved at komme med kommentarer og forslag til den lokale aftale.

 

Se borgernes svar i dataopsamlingen for Bolbro her (PDF).

 

Aftalen

Se bruttolisten over forslag fra borgerinddragelsen i Bolbro (PDF).

 

Den endelige aftale blev godkendt af Odense Byråd den 16. juni 2021. 


Læs mere

Læs den lokale aftale for Bolbro her (PDF)

Hovedpunkter fra den lokale aftale for Bolbro (PDF)

Nyhed: Den lokale aftale for Bolbro er klar: Sådan fordeler pengene sig

Borgmesterforvaltningen