Spring til indhold

Den lokale aftale for Bolbro

Her kan læse om den lokale aftale for Bolbro og se opsamlingen på borgerinddragelsen.

Den lokale aftale for Bolbro blev godkendt af Odense Byråd den 16. juni 2021.

 

Læs den lokale aftale for Bolbro her (PDF) 

Her kan du læse hovedpunkterne fra den lokale aftale for Bolbro (PDF)    

Se bruttolisten over forslag fra borgerinddragelsen i Bolbro her (PDF

 

Baggrunden for den lokale aftale

Den 23. marts 2021 blev der afholdt et online-møde med lokale interessenter
i Bolbro. Repræsentanter for foreninger, bestyrelser mv. kom med forslag og idéer
til styrkelse af lokalområdet og Provstegårdskolen.

 

Den 7. april 2021 blev der afholdt et online-borgermøde for indbyggerne i Bolbro,
med mere end 60 tilmeldte. Indbyggerne gav på mødet deres forslag og idéer til,
hvordan området kan blive et endnu bedre sted at bo.

 

Alle borgere i Bolbro havde i perioden 24. marts - 11. april 2021 mulighed for at komme
med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 418 borgere har
bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til 5 procent af borgerne i området.

 

32 bydækkende foreninger er blevet hørt i forbindelse med inddragelsesprocessen.

 

 

Borgmesterforvaltningen