Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale for Bolbro

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Bolbro, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet.

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 24. marts - 11. april 2021: Spørgeskemaundersøgelse
 • 7. april 2021: Borgermøde
 • 12. april - 15. juni 2021: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen, samt udarbejdelse af udkastet til endelige aftale
 • 16. juni 2021: Den lokale aftale for Bolbro blev godkendt af Odense Byråd
 • 17. juni 2021 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

 

I Bolbro består partnerskabet af:

 • Jesper Vinther (Medlem af skolebestyrelsen, Provstegårdskolen)
 • Repræsentant for elevrådet (Provstegårdskolen)
 • Annemette Hovmand Petersen (Skoleleder, Provstegårdskolen)
 • Per Mortensen (Bolbro GIF)
 • Michael Nielsen (OGF)
 • Michael Andreas Sehested Hansen (Frømandsklubben Neptun)
 • Claus Rasmussen (Cykling Odense)
 • Hanne Syrak Nielsen (Bolbro Lokalforum)
 • Cindy Frederiksen (Bronx - Kaffe & Krea)
 • Niels Jørgen Pedersen (Varehuschef, Føtex Bolbro)

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen