Spring til indhold

En kærlig hånd til Korup

Den lokale aftale for Korup er godkendt af Odense Byråd - du kan læse mere om aftalen og projekterne på denne side.

Foto af Korup Skole med følgende tekst henover: "En kærlig hånd til Korup #VelfærdensFundament".

Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 18,2 mio. kr. til at styrke Korup med Korup Skole som omdrejningspunkt for lokalområdet. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i Korup og i en modernisering af Korup Skole.

 

Den lokale aftale for Korup blev godkendt af Odense Byråd den 22. september 2021. Her på siden kan du følge med i, hvor langt de forskellige projekter er. Den bliver opdateret hver tredje måned:
Se status for projekterne i Korup (PDF)

 

Hovedpunkter

Du kan se hovedpunkterne fra den lokale aftale for Korup her:

Lokalsamfund: 2,7 mio. kr.

 • Ungeområde i et lokale på Korup Skole: 1.000.000 kr.
 • Helhedsplan for idrætsområde: 50.000 kr.
 • Tilskud til realisering af idrætsanlæg: 900.000 kr.
 • Opdatering af område til materialeopbevaring inklusiv nye skure til Korup Kultur- og Idrætscenter: 450.000 kr.
 • Færdiggørelse af minitennisbaner: 50.000 kr.
 • Hundeskov: 40.000 kr.
 • Bro til Højbjergbanen: 160.000 kr.
 • Bænke på udvalgte grønne områder: 50.000 kr.

Modernisering af Korup Skole: 6,4 mio. kr.

 • Ny indretning af den gamle gymnastiksal til lokale til musik, bevægelse og fantasi inklusiv modernisering af toiletter: 1.500.000 kr.
 • Indvendig modernisering på skolen: 500.000 kr.
 • Opgradering af skolens udendørsområde: 2.000.000 kr.
 • Modernisering af garderobeområde for de yngste: 500.000 kr.
 • Generel modernisering af toiletter på hele skolen inkl. ”gårdtoiletter”: 1.000.000 kr.
 • Løft af to til tre fællesrum til cafémiljø og gruppearbejde: 900.000 kr.

Vedligehold af Korup Skole: 9,1 mio. kr.

 • Istandsættelse af tagene på to bygninger
 • Udskiftning af nogle døre og vinduer
 • Renovering af kloak
 • Udskiftning af asfaltbelægning enkelte steder

 

Her kan du læse den lokale aftale for Korup (PDF)

 

Den lokale aftale bygger på en omfattende borgerinddragelse, hvor lokalområdets borgere og foreninger havde mulighed for at komme med bidrag gennem et spørgeskema og et borgermøde. Du kan læse opsamlingen på borgerinddragelse ved at klikke her.

 

Kvartårlig status fra dit lokalområde

Vil du følge med i, hvordan projektet og initiativerne udvikler sig i dit lokalområde? Så kan du tilmelde dig kvartårlig status her. Du vil højst modtage fire mails om året, og du kan altid framelde dig igen.

Baggrund

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet ved stærke forstæder og lokalsamfund, der igennem fællesskab, nærhed og kendskab til hinanden danner rammerne for en god tilværelse for både børnefamilier og alle andre, der ønsker at bo tæt på og i storbyen. Her er folkeskolerne helt centrale, fordi de i dag er et naturligt lokalt omdrejningspunkt og udgør et oplagt afsæt for den videre udvikling og styrkelse af lokalområderne.

Odense Byråd har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalsamfund samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De LokalNationale.

Borgmesterforvaltningen