Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Korup

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Korup, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet. 

Korup Kultur og Idrætscenter

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 21. maj - 6. juni 2021: Spørgeskema
 • 31. maj 2021: Borgermøde
 • 7. juni - 21. september 2021: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen, samt udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 22. september 2021: Den lokale aftale for Korup blev godkendt af Odense Byråd
 • 23. september 2021 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

 

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

 

I Korup består partnerskabet af:

 • Brian Dansbo (Korup Idrætsforening, fodboldafdeling)
 • Bitten Sigvardt (Aktiv Korup)
 • Simon Hempel-Jørgensen (Skoleleder, Korup Skole)
 • Anne Grethe Sø Nørlev Jensen (Korup Idrætsforening, gymnastikafdeling)
 • Thomas Argiris (Korup Teater og Forældreforening)
 • Kenneth Pedersen (Skolebestyrelsen)
 • Marlene Dyrelund Gemmer (Korup Lokalråd)

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen