Spring til indhold

En kærlig hånd til Højme og Dyrup

Den lokale aftale for Højme og Dyrup er godkendt af Odense Byråd - du kan læse mere om aftalen og projekterne på denne side.

Foto af Højmeskolen med følgende tekst henover: "En kærlig hånd til Højme og Dyrup #VelfærdensFundament".

Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 18,5 mio. kr. til at styrke Højme og Dyrup med Højmeskolen som omdrejningspunkt for lokalområdet. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i Højme og Dyrup og i en modernisering af Højmeskolen.

 

Den lokale aftale for Højme og Dyrup blev godkendt af Odense Byråd den 27. oktober. Her kan du se en status på, hvor langt de forskellige projekter er. Den bliver opdateret hver tredje måned:


Se status for projekterne i Højme og Dyrup (PDF)

 

Hovedpunkter

Du kan se hovedpunkterne fra den lokale aftale for Højme og Dyrup her:

 

Lokalsamfund: 3,61 mio. kr.

 • Ny aktivitetsplads – ”DyrupParken”: 1.400.000 kr.
 • Opgradering af skolens udeområder/skolegård/legeplads: 600.000 kr. 
 • Beachvolleyanlæg i tilknytning til Højmeskolen: 300.000 kr.
 • Opgradering af legeplads i Holmstrup: 200.000 kr.
 • Anløbsbro og borde/bænke ved åen: 600.000 kr.
 • Synliggørelse af lokale aktiviteter og tilbud: 10.000 kr.
 • Trænings-/aktivitetsbane til leg og bevægelse i Højme: 500.000 kr.

Modernisering af Højmeskolen: 7,2 mio. kr.

 • Ændret udnyttelse af gangarealer: 1.200.000 kr.
 • Opgradering af toiletter: 800.000 kr.
 • Nyt faglokale til fysik og kemi i et integreret science-område: 1.000.000 kr. 
 • Opgradering af faglokale til billedkunst: 1.000.000 kr.
 • Opgradering af faglokale til madkundskab: 1.200.000 kr.
 • Personalerum: Lyddæmpning og nyt køkken: 350.000 kr.
 • Dramalokale og foredrags-/samlingslokale (færdiggørelse af kælder): 1.150.000 kr.
 • TECH-værksted: 300.000 kr.
 • Opgradering af skolens udeområder/skolegård/legeplads: 200.000 kr.

Vedligehold af Højmeskolen: 7,7 mio. kr.

 • Udskiftning af 492 vindueselementer
 • Udskiftning af cirka 700 meter stern/tagkant
 • Renovering af klasselokaler (maling, gulve)

 

Her kan du læse den lokale aftale for Højme og Dyrup (PDF)

 

Den lokale aftale bygger på en omfattende borgerinddragelse, hvor lokalområdets borgere og foreninger havde mulighed for at komme med bidrag gennem et spørgeskema og et borgermøde. Du kan læse opsamlingen på borgerinddragelse ved at klikke her.

 

Kvartårlig status fra dit lokalområde

Vil du følge med i, hvordan projektet og initiativerne udvikler sig i dit lokalområde? Så kan du tilmelde dig kvartårlig status her. Du vil højst modtage fire mails om året, og du kan altid framelde dig igen.

 

Baggrund

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet ved stærke forstæder og lokalsamfund, der igennem fællesskab, nærhed og kendskab til hinanden danner rammerne for en god tilværelse for både børnefamilier og alle andre, der ønsker at bo tæt på og i storbyen. Her er folkeskolerne helt centrale, fordi de i dag er et naturligt lokalt omdrejningspunkt og udgør et oplagt afsæt for den videre udvikling og styrkelse af lokalområderne.

Odense Byråd har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalsamfund samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De LokalNationale.

 

Borgmesterforvaltningen