Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale for Højme og Dyrup

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Højme og Dyrup, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet.

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 10. - 23. august 2021: Spørgeskemaundersøgelse
 • 17. august 2021: Borgermøde
 • 24. august - 26. oktober 2021: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen, samt udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 27. oktober 2021: Den lokale aftale for Højme og Dyrup blev godkendt af Odense Byråd
 • 28. oktober 2021 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

 

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

I Højme og Dyrup består partnerskabet af:

 • Anne-Cecilie Winther (Skoleleder, Højmeskolen)
 • Jesper Suhr Thomsen (FDF Odense 2. Dyrup)
 • Lise Juhl Nielsen (Dyrup sogns menighedsrådsformand)
 • Vagn Jensen (FKS Hallen)
 • Mads Sidelmann (Dyrup Beboerforening)
 • Ane-Mette Madsen (Skolebestyrelsen)
 • Mads Hemmingsen (Sanderum Boldklub)
 • Elevrådsrepræsentant (Højmeskolen)
 • Martin Larsen (Højme Beboerforening)

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen